April 26, 2018

تفسیر خبر جمعه ۳۱ فروردین

در این شماره از برنامه تفسیر خبر همراه با شما و میهمان گرامی برنامه جناب دکتر علیرضا نوری زاده به تفسیر و بررسی
پی آمد های ضرب و شتم دختر ایرانی توسط گزمه های حکومت
مردم و محیط زیست در ایران
سخنان احمدی نژاد: رئیس جمهوری هیچکاره است
واکنش سپاه حکومت در برابر حرفهای اخیر شیخ پرزیدنت روحانی
ورود سری تازه خودروهای لوکس برای ولایتمداران
و آخرین رویداد های سوریه

چرا هر روز در خانه پدری دختران و بانوان و جوانان ما مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و مردم هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهند تفسیر شما چیست؟؟

دکتر نوری زاده: ما در قبل از انقلاب تفسیر مکی اسلام را داشتیم لا اکراه فی الدین .نمیشود تو سر مردم زد . نمیشود جاسوسی مردم را نمود نمیشود پول مردم راخورد. نمیشود بیت المال راغارت کرد.

آقایان آمدندند و تفسیراسلام خیبر را تبدیل کردند به یک تابلوی بزرگ و جلوی ما گذاشتند و حرکت کردند. من و شما یادمان هست در یک بامداد ساعت 7 صبح رادیو اعلام کرد که آقای اشراقی داماد خمینی گفتند حجاب اجباری است. بانوان با دلاوری به جلوی نخست وزیری رفتند و عده ای آنطرف خیابان با شعار یا روسری یا توسری به مقابله پرداختند

جنگ فقری را برجامعه پوشاند و بانوان ایرانی مجبور بودند برای خرید مایحتاج و یا مراجعه به ادارات از منزل بیرون بروند و همه جا احتیاج به چادر سر کردن داشتند و این دوران 8 ساله جنگ روی حکومت را زیاد کرد و فکر کردند زن ایرانی رامطیع کرده اند. اما در پس مرگ خمینی دیدیم که زنان به قالب خودشان برگشتند.

در فیلمهای ایرانی زنان پلیس را یار و یاور دختران و زنان نشان میدهند ولی در خیابان بخاطر پیدا بودن چند تار موی یک دختر ایرانی که لرزه براندام آیت الله ها انداخته است را آنچنان مورد ضرب و شتم قرار میدهند. این نشانه یک حکومت فاسد و دروغگوست.

اما چرا مردم هیچ واکنشی نشان نمیدهند باید گفت این ضد فرهنگی که برجامعه ما سایه افکنده از جامعه ما نبوده است و با این حکومت آمده است. اگر آخوندی بر سر کار بیاید جامعه فاسد میشود چون آخوند فاسد است. جامعه دروغگو میشود انسانها دارای چندی رو میشوند و این حکومت جامعه را بیمار کرده است. در جامعه بیمار کسی به کار دیگران کاری ندارد.

نظرتان راجع به سخنان احمدی نژاد چیست که میگوید رئیس جمهوری در ایران هیچکاره است؟؟

در میان رئیس جمهوری های نظام تنها کسی که یک خروار به مردم وعده داد روحانی بود . رفسنجانی با شعار سازندگی و ساخت ویرانه های جنگ آمد .خاتمی با شعار حقوق اجتماعی واحمدی نژاد با شعار مستضعفان ولی روحانی آمد و برنامه داد. مبارزه با فساد اولین آن بود جلوگیری از دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد دومین آن بود. تحقق عدالت اجتماعی و داشتن دستگاه قضایی سالم و هزاران وعده دیگر.

چهار سال اول گفت دارد خرابی های احمدی نژاد را ترمیم میکند. چهار سال دوم شعارها را بالا برد و از خطوط قرمز را یکی بعد از دیگری عبور کرد. اما روحانی هیچکدام از آن وعده ها را عملی نکرد و روزگار مردم سخت تر و بدتر از گذشته شد و وهم رسیدن به رهبری او را مجبور به امتیاز دادن کرد. بودجه های سپاه و آخوند ها را بالا برد بلکه پس از مرگ خامنه ای از او حمایت کنند. متاسفانه گند زد به شعارهایی که داده بود.

آیا سخنان روحانی در روز ارتش و واکنش سپاه حقیقی است یا این هم حقه های حکومتی است.؟

در قبل از انقلاب هرچیزی برای خودش اعتبار داشت مثلا جایگاه دادگستری و قضات و یا وسائل ارتباط جمعی دارای احترام بودند اما در این نظام هیچ ارگانی اعتبار ندارد و تنها جایگاهی که مردم برایش احترام قائل هستند دانشگاه میباشد هرچند خود آقایان اعتراف نموده اند که نتوانسته اند دانشگاه را به حوزه تبدیل کنند.

ارتش هم با آنکه دچار تغییرات بنیادی گردید وکلیه افسران زمان شاه اخراج شدند لاکن اصولی که در پایه ارتش هنوز برجاست حمایت از وطن و مردم جزء لاینفک اصول آنهاست. و روحانی در مقابل مخالفان خود که سپاه را دارند میخواهد خود را به ارتش بچسباند تا بلکه ارتش از اوحمایت کند.

در ادامه برنامه به دیدن دو گزارش تصویری از به خاک سپردن هندوانه ونوای محزون مرگ کارون خواهیم نشست و با شما از اینکه چرا جامعه در سطح عام برای بی آبی و خشکسالی و گرد و غبار و هیچ اقدامی نمیکند.

حکومت که برایش اهمیتی ندارد که چه برسر این مرز و بوم میآید و نکته دیگر اپوزیسیون چه طرحی برای حل این معضل بزرگ دارد. دادن طرح و برنامه برای مشکلات محیط زیستی باید یکی از اهم برنامه های اپوزیسیون باشد.

در بخش بعدی به دیدن گزارشی از ورود اتومبیل های لوکس به داخل کشور خواهیم نشست و در این باره با شما سخن خواهیم گفت.

در انتها نگاهی به رویدادهای سوریه و اخبار جاری منطقه خواهیم نمود و نظر جناب دکتر نوری زاده را جویا خواهیم شد. با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم .

Behind the Headlines – Friday 20 April 2018

Jamshid Chalangi:

In this edition of Behind the Headlines, our guest Dr. Alireza Nourizadeh will be sharing with us his views on the following news topics:

The aftermath and reactions to the savage beating of a young Iranian girl by the thugs of the morality police;

The worsening of Iran’s environmental woes;

Ahmadinejad’s latest outburst of criticism of the regime;

The reaction of the Revolutionary Guard to Rouhani indirectly slaming the force’s corruption and hunger for power;

The arrival of the latest luxury cars into Iran for the novo rich;

The latest news of the Syrian crisis;

Jamshid Chalangi:

Why does the regime still continue with its failed policy of harassing our sisters and mothers and brothers on the streets by its thugs and yet it seems that people are not reacting to it?

Dr. Alireza Nourizadeh:

Before the Islamic revolution, we had a certain interpretation of Islam which was based on the quotation from its prophet that said “there shall not be any force in my religion”, which meant that you cannot turn anyone into becoming a Muslim by force or oblige them to follow your own beliefs and values.

You cannot harass your own people, turn them into spies against each other, steal their wealth and destroy a country and then call yourself the “defenders of Islamic values”.

In the heydays of the revolutionary turmoil, one early morning, Mr Eshraghi, Khomeini’s son-in-law, suddenly announced on the Iranian national radio that from that day on wearing hijab is mandatory for all Iranian women.

In a matter of hours thousands of brave Iranian women gathered outside the Interior Ministry and protested against this decision, while hundreds of pro-regime thugs across the road were shouting “either headscarf or a slap on your face”.

The regime took advantage of the eight years long war with Iraq during which our Iranian women were forced to wear the hijab. However, soon after Khomeini’s death the opposition to this symbol of degradation of women began.

As for the lack of reaction by the public to the humiliating actions of the morality police, we must note that this culture of indifference has been brought into our country and culture by the regime’s terrorizing tactics.

The Iranian society has been corrupted by its corrupt and dictatorial ruling regime and is like a sick society. In a sick society people do not share the sufferings of their fellow citizens.

Jamshid Chalangi:

What do you think of Ahmadinejad’s latest criticism of the regime?

Dr. Alireza Nourizadeh:

Among the many of the regime’s presidents, Hassan Rouhani has been the one with most empty slogans and promises.

Rafsanjani promised reconstruction of the country in the post-war period; Khatami was after creation of a civil society and Ahmadinejad promised to put the oil money into the people’s pockets.

However, Rouhani’s promises of curbing the involvement of the Guards in Iran’s economy and politics, and fighting corruption among the leaders of the regime, have all been empty and misleading.

Ahmadinejad has now said that presidents in Iran are just in names and have no real power, as the supreme leaders are the actual “presidents”.

Jamshid Chalangi:

Do you think Rouhani’s indirect criticism of the Revolutionary Guard on the National Army’s Day is genuine?

Dr. Alireza Nourizadeh:

Before the revolution every national institute in Iran functioned independently and people respected them and their services. Today, under this despotic regime, our universities are the only national institutes that have any credit in the eyes of the Iranian people.

The regime has done its best to turn our universities into religious seminaries but has failed.
Our national army, which has seen massive bloody purges by the regime since the time of the late Shah, is still a popular and nationalist institute in Iran. However, Rouhani is trying to associate himself with the army only to counter the pressure from the Revolutionary Guard against his government.
Jamshid Chalangi:
Stay with this edition of Behind the Headlines and share it with your family and friends.


http://iranefardalive.com/Archive/38334

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9zVH52XALHg

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/cwswqhy8mfk0

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8ainahaub96g

گوگل درایو:
https://drive.google.com/file/d/1-RDQ9GFIvEQ-O4DH0nwOnEOCZ136yzfD/view?usp=sharing

April 26, 2018 09:08 AM


advertise at nourizadeh . com