April 30, 2018

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۷ اردیبهشت

nor4-300x160.jpg

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز خواهیم نمود. سپس همراه با شما خوبان با میهمان عزیز امروز جناب آقای جواد خادم وزیر مسکن کابینه دکتر بختیار به گفتگو خواهیم پرداخت.

دکتر نوری زاده : چرا وزارت در کابینه دکتر بختیار را قبول کردید؟

شرایط در کشور در یک حالتی بود که خیلی از افراد حاضر نبودند که به آقای بختیار کمک کنند ولی من از نزدیکان ایشان بودم.

دکتر نوری زاده : پدر شما هم با دکتر بختیار در حزب ایران بود آیا خود شما هم از همین طریق با ایشان اشنا شدید؟

بنده هم عضو حزب ایران بودم و از گذشته با ایشان آشنا بودم

وقتی جبهه ملی دکتر بختیار را تعلیق کرد چرا شما تلاش نکردید که اعضای جبهه ملی را قانع کنید؟

تلاش کردن آنموقع بی فایده بود. حتی اغلب نخبگان مملکت هم محو جمال خمینی شده بودند. بنابراین مشکل بود آقای بختیار می گفت ، که یا باید کنار بایستیم تا این سیل بیاید و بگذرد و ما مثل ریگ ته رودخانه باقی بمانیم. یا جلوی آن بایستیم. که روی بحث ایشان به جبهه ملی بود این بود این حوادث در طول تاریخ ایران بارها اتفاق افتاده است.
شاید اگر آقای بختیار عجله ای در براندازی حکومت نداشت ممکن بود چند سالی بیشتر زندگی میکرد اما او جانش را فدای اهدافش نمود.

دکتر نوریزاده: اما زمانی اورا کشتند که دیگر پولی نداشت و میخواست به کانادا برود ؟؟

این رژیم تمام افرادی که پتانسیل ضد رژیم داشته باشند را از سر راه برمیدارد.

دکتر نوری زاده :اول برومند را زدند و بعد بختیار راترور کردند.

اطاق فکرشان میدانست که باید چه بکنند. متاسفانه شاید در مورد آقای برومند بی توجهی شخصی خودشان بود. چون من به ایشان بارها گوشزد کرده بودم که دستگاههای اطلاعاتی به ما گفته اند که جان ما سه نفر در خطر است و مواظب خودت باش. ولی خیلی خوشحالم که دخترانش راهش را ادامه میدهند.
دکتر نوریزاده: شما بعد از ترور بختیار به لندن آمدید و همه چیز را کنار گذاشتید بعد که جنبش سبز و پیش از آن جنبش دانشجویی حرکت کرد دوباره شما آمدید، آیا کور سویی دیده اید که تبدیل به خورشید شده است؟

من همیشه فکر میکردم بعد ازشکست کودتای نوژه یک نسل طول میکشد تا تحولی ایجاد بشود، فکر میکردم آدمهایی بهتر از من وجود دارندکه حرکت اپوزیسیون را پیش ببرند، ولی از حدود شش سال پیش فروپاشی رژیم را بخوبی میدیدم ،وارد معرکه شدم شاید اپوزیسون در خارج از کشور انرژی پیدا کند که امروزبه آنجا رسیده است.
نگرانی من اینست که آگر فروپاشی اتفاق بیفتد جای خالی را چه کسانی پر خواهند نمود به تدریج مقدمه مدیرت گذرا را مطرح نمودم.
اینکه هنوز مردم ایران وارد این مرحله نشده اند به این خاطر است که جانشینی نمی بینند. بنابراین اگرشورای انتقالی بوجود بیاید و در آن جمع یک چند نفر گل خواهند کرد و مردم آنها را انتخاب خواهند نمود مردم ایران به کار گروهی و دسته جمعی اهمیت بیشتری خواهند داد و نتیجه بهتری خواهد داشت.
دکتر نوری زاده: یعنی در واقع این اندیشه ای که سالها دنبالش بودید بر این باور است که یک تجمع ائتلافی که معرف اندیشه های مختلف باشد تنها راه نجات شورای انتقالی است؟

شورای انتقالی چیست؟ شما در سوریه و عراق دیده اید یک تشکلی خواهد بود از تمام نیروها و شخصیت ها و دلیل هم ندارد که شخصیت ها سیاسی باشند. این میتواند بوجود بیاید . حداقل اتحاد برای دمکراسی گسترش پیدا کرده است.
من مطمئن هستم که اپوزیسیون اعتماد مردم ایران را جذب خواهد نمود. بهر حال زمان آن رسیده که این مجموعه ها را کنار هم داشته باشیم.
ببینید تمام هدف این نیست که همه نیروها را یکی بکنیم، فقط همینکه در کنار هم باشند و با هم ارتباط داشته باشند خود آن یک نقطه وحدت و مشترکی بوجود می آورد.

دکتر نوریزاده :چند سال قبل پایه نشست هایی گذاشته شد به نام یو دی آی ولی این حرکت بعد از مدتی خوابید دلیلش چه بود؟

آیا شما میتوانید روشی را که قبلا انجام داده بودید را ادامه بدهید.؟ آن موقع هنوز مسئله اصلاح طلبی در درون نظام مطرح بود. بنابراین آگر قرار است اصلاح طلبی باشد باید شفافیتی در رژیم بوجود آید. تا اندازه ای که امروز روحانی مخالفینی دارد و مردم متوجه شده اند که این حکومت کاری از دستش برای آنها بر نمی آید و نمی تواند کاری انجام دهد.خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که هیچ چیز جز فرو پاشی رژیم خطری برای حکومت ایران ندارد.

دکتر نوریزاده: در واقع با اصلاح طلبان یک نوع شبه ائتلافی داشته باشید. یعنی اصلاح طلبان بیایند یک انتخاب آزاد برگزار کنند احتمالا چند تا از بیرون به داخل مجلس بروند و این پروسه برای پنج تا شش سال بعد به نتیجه برسد. الان شما معتقدید که فروپاشی سرعت گرفته و غیبت آلترناتیو خطرناک است؟

کاملا یکی ازارجحیت های دمکراسی این است که آماده گی برای فروپاشی داشته باشیم چون در رژیم های دیکتاتوری شما نمیدانید این فروپاشی چه زمانی رخ میدهد. وقتی این چنین حکومتهایی سقوط میکنند اگر جانشینی نداشته باشند ممکن است منجر به فروپاشی مملکت و ایجاد چندین دیکتاتور دیگر شود. اتحاد برای دموکراسی باید بعنوان یک راهبرد، آماده گی برای فروپاشی داشته باشند.
براندازی یعنی کسی بخواهد یک رژیمی را ساقط کند، ولی اینکه خود رژیم دارد میرود باید یک جانشین برایش معرفی کرد. و جز شورای انتقال قدرت که تمام احزاب و اقوام در آن حضور داشته باشند راه حل دیگری وجود ندارد.

دکتر نوریزاده :چه اندیشه ای برای سپاه خواهید نمود؟

در حکومت های دیکتاتوری همیشه این شایعه وجود دارد.سپاه بعنوان ستون فقرات رژیم محسوب میشود، حال این ستون فقرات احساس درد میکند نه میتواند سرکوب بیشتری انجام دهد و نه میتواند بدون دخالت بماند. بنابراین دست به تحول در درون خودش میزند برای همین است که صحبت از ادغام ارتش و سپاه را پیش کشیده اند. البتهارتش همیشه پشتیبان مردم بوده است و حائلی است بین سپاه و مردم.
اگر امروز رژیم بخواهد از سوریه و یمن و عراق بیرون بیاید نمیتواند ویا روابط سیاسیش را با همسایه هایش و دولتهای غربی بهبود ببخشد نمیتواند، رژیم وارد مرحله ای شده است که کارش تمام است.
برقراری بین اپوزیسیون داخلی و خارجی عامل وحشت و ترس حکومت شده است چون باعث میشود پتانسیل دو نیرو وارد عمل شود.
وحتی در شرایطی ممکن است با شورای انتقالی وارد مذاکره شوند. اینها هم شاید به آن مرحله برسند. ما نه جنگ میخواهیم نه ستیز و نه میخواهیم که سوریه بشویم.

در انتها با ایشان در ارتباط با تهدید اسراییل و دونالد ترامپ و امکان ایجاد جنگ توسط خود رژیم برای رهایی از وضع فعلی به سخن خواهیم نشست و نظر ایشان را جویا خواهیم شد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.AttachmentsApr 27 (3 days ago)

to Global, me

A Window to the Fatherland – Friday 27 April 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We will continue the program with a discussion with Javad Khadem, who served as former Iranian Housing Minister in the cabinet of the late Shahpoor Bakhtiar.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Why did you accept to join Bakhtiar’s cabinet, given the circumstances that Iran was facing in the last days of the former regime?

Javad Khadem:

The circumstances you mentioned were such that not many people wanted to help Mr. Bakhtiar. But I was very close to him and wanted to play a role in the success of his cabinet.

Dr. Alireza Nourizadeh:

You father was also a comrade of Bakhtiar in the Iran Party. Is this how you got to know him too?

Javad Khadem:

Yes, I was a member of the Iran Party and knew Bakhtiar through it.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Why didn’t you try to convince the National Front Party not to suspense Bakhtiar’s membership?

Javad Khadem:

Any attempt to do so at the time was futile. Even most of the country’s educated elite had been seduced by Khomeini’s character. So, it was quite a difficult situation. Bakhtiar was of the belief that either we should stand by and let this socio-political frenzy pass by, and be reduced to pebbles, or we should stand on its way. His argument was directed at the National Front Party. The same type of events had happened in the history of Iran many times before. Perhaps if Bakhtiar were not in a hurry to overthrow of the Islamic regime, he would have lived a few more years. But he sacrificed his life in the line of his objectives.

Dr. Alireza Nourizadeh:

But they murdered him when he no longer had any money and wished to go and live in Canada.

Javad Khadem:

This regime would eliminate anyone who has the potential of opposing it.

Dr. Alireza Nourizadeh:

The regime first assassinated Dr. Boroumand and then murdered Bakhtiar.

Javad Khadem:

Their decision-making bodies knew who must be eliminated. Sadly in the case Mr. Boroumand it was partly his own negligence that led to his murder. I had already warned him several times that the intelligence that we had indicated that the lives of three of us was in danger. I am so pleased that his daughters have continued his path.

Dr. Alireza Nourizadeh:

After Bakhtiar’s murder at the hand of the regime’s agents you came to live in London and stopped all your political activities. Then with the rise of the Green Movement you resurfaced and once again we see you have become very active these days. Is there any particular reason for your reemergence in Iran’s opposition activities?

Javad Khadem:

I always used to think that after the failed Nouzeh military coup against the regime it would take one whole generation before any meaningful opposition force can surface. Plus, I was of the belief that there are better people who could take the struggle forward. However, since around six years ago I could clearly see that the regime’s downfall is emerging in the horizon. Today we are in that stage but my worry is who would fill the void when this regime collapses. As such, I have suggested the creation a council for the management of a transitional period. The fact that the Iranian people have not fully entered in this period is an indication that they do not see any viable alternative to this regime. Therefore, if we create a council for transition of power we will have a better chance of replacing this regime.

Dr. Alireza Nourizadeh:

What would this council for transition look like?

Javad Khadem:
You have already seen similar organizations amongst the Iraqi and Syrian opposition forces. Any Iranian citizen can be part of this council and they do not necessarily have to be political activists. We can all at least unite around the aim of democracy
I am certain that the Iranian opposition will eventually attract the support of the Iranian people.
Dr. Alireza Nourizadeh:

You had a similar attempt some years ago but it did not succeed in its objectives.
Javad Khadem:
Then the reformist movement within the regime had an active role. But today there is no sign of that movement being alive. The Iranian people have concluded that the Rouhani government is incapable of delivering any reform and this regime has no future.

Dr. Alireza Nourizadeh:

So before you used to believe that there was a chance of working with the loyal opposition of the regime among the reformists but now you think the process of collapse of the regime has kick started.


Javad Khadem:
One of the main priorities of a democracy movement is to be prepared to fill in the void that follows the downfall of a dictatorial regime. In the absence of such alternative the country will face anarchy and disintegration.
Dr. Alireza Nourizadeh:
What future do you see for the Revolutionary Guard after the fall of the regime?

Javad Khadem:

The Guards are the backbone of this regime. At the moment they can neither remain indifferent nor resort to more crackdowns on the people. They are talking about merging with the national army but the army is on the side of the Iranian people.

Even if the regime tries to pull back from its involvements in Syria, Yemen and Iraq, or attempts to mend fences with its neighbours and the Western countries, it will fail. It has entered a one-way path towards collapse and the link between the inside and outside opposition forces of Iran has added to its fears and faster disintegration.

It may even decide to enter a dialogue with the council for transition. We neither want a war nor have any desire to turn our country into another Syria.
Dr. Alireza Nourizadeh:
Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your family and friends.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/38505

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ktmtCsuhwv8

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/5kfea0oq7cy5

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ilrlbkoit6oo

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1jH4Y-Zy46iJOIs-HPL6Xn56hVFJjgi3B/view?usp=sharing


April 30, 2018 10:46 AM


advertise at nourizadeh . com