July 30, 2018

تفسیر خبر جمعه ۵ مرداد

امشب درتفسيرخبر /ايران فردا: سخنان قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس و تهديدهاي تازه عليه آمريكا

چه طرف خواستار جنگ است؟

همچنين به مناسبت سي وهشتمين سالگرد در گذشت محمدرضاشاه پهلوي :از شعار تا شاه كفن نشود اين وطن ،وطن نشود تا شعار جوانان امروز ،ايران كه شاه نداره حساب كتاب نداره .

ميهمانان :آقايان عليرضا نوري زاده و حسن شريعتمداري


چالنگی: شما سخنان قاسم سلیمانی را شنیدید این لحن از سخنان نشانگر چیست؟ این حرفها چه هزینه هایی برای مردم ایران دارد؟

نوری زاده : شما از آقای سلیمانی شاگرد بنای کرمانی چه توقعی دارید وقتی دکتر ادبیات تحصیلکرده دانشکده ادبیات به ترامپ میگوید آقای قلدر!!! در ایران نظامی بر سر کار است که یکطرفش آخوند ها هستند و یکطرفش لات ها ویکطرفش تکنوکراتهای مسلام ریش دار. بنابراین این مجموعه یک ادبیاتی میآورد که ما با آن روبرو هستیم. و این تفاوتی است که امروز با گذشته دارد . پس از جنگ عراق خمینی دستور اعدام محسن رضایی و رحیم صفوی را داده بود که بعلت از دست دادن امکانات و موقعیت های بدست آمده بود محسن رضایی مدتی در کار سیاست بود و سپس به نظام برگشت و لباس سپاه را دومرتبه بر تن نمود و مگوید ما بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی را زیر تیغ داریم و از آن طرف سلیمانی آنگونه عربده میکشد، اما آنطرف هم مثل خود اینها از همی الفاظ استفاده میکند و کم نمی آورد، و میداند چگونه جواب اینها را بدهد، درست ادبیات لات ها بین واشنگتن و تهران برقرار شده است. و این بیشترین خطر را بوجود آورده است و ممکن است ترامپ برای اثبات قدرت آمریکا دست به حمله بزند و آنوقت تمام سرمایه های ایران نابود خواهد شد.

چالنگی :اما آمریکا به هیچ عنوان تهدید نظامی نکرده است وبیشتر درباره تحریمها صحبت میکند و از جنگ سخن نمیگوید.

شریعتمداری: در اینکه فضا ملتهب است وهر چیزی امکان دارد رخ دهد شکی نیست،اغلب جنگ های جهان از نقشه قبلی برخوردار نبوده است ، در حین فضای مخاصمت آمیزی که به وجود آمده عامل سومی دخالت مینماید و جنگ لفظی تبدیل به جنگ واقعی میگردد، این احتمال همیشه وجود دارد و هر آن ممکن است این فضای دوئل زبانی تبدیل به یک جنگ رو در رو شود. مثلا اگر در باب المندب یک کشتی هدف قرار گرفته شود و شلیک کننده ها به ایران وابسته باشند دخالت آمریکا بسیار زیاد است، و بعضی از کشور ها میخواهند این عمل اتفاق بیافتد. و در حالی که آمریکا تصمیم به تغییر نظام جمهوری اسلامی گرفته است حتی یک شلیک هم میتواند این جنگ را شروع کند و منجر به سقوط نظام گردد. البته از طرف دیگر خامنه ای و سلیمانی میخواهند فضا مخاصمه را به سمتی ببرند که ترامپ کوتاه بیاید. اینها جزء حکومتها یی هستند که برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند اما در مقابل آمریا باید در ازای از دست دادن حتی یک سرباز به خانواده اش پاسخگو باشد، تن به این جنگ نخواهد داد. اما این کارها ممکن است کار را به جنگ مستقیم با آمریکا کشیده شود و این خطری است که بر سر ایران پرواز میکند، باید به اینها گفت سرنوشت خودتان به خودتان مربوط است ما را به جنگ نکشانید.

چالنگی: به گفته آقای شریعتمداری این حکومت ارزشی برای جان انسانها قائل نیست و شما هم اشاره کردید که مسائل ملی ایران هم برای اینها مهم نیست اما عده ای معتقدند که گروهی از افراد در حکومت بخاطر سود اقتصادی که این جریانات ببار می آورد موافق این بحرانها هستند، تفسیر شما چیست؟

نوری زاده: بحران کنترل شده به نفع نظام است ، البته تا زمانیکه نظام توان کنترلش را داشته باشد، اما بحرانی نباشد که فیتیله اش را در واشنگتن و تلاویو بالا و پایین بکشند، این مشکل نظام است.الان این هرج و مرجی که در اظهارات می شنویم مثلا آقای روحانی با زبان لات ها صحبت میکند، رژیم کنترل بحران را ندارد. قاسم سلیمانی گفت بحر احمر دیگر امنیت ندارد و چند روز بعد دو نفت کش سعودی مورد حمله قرار گرفتند .رژیم تمام مدت در بحران زندگی کرده است . اما این بحران فیتیله اش دست آقای ترامپ است.
ا
چالنگی:حکومت ایران تنها حکومتی است که خواهان محو دیگر کشور هاست، در این بحران اروپا کجای کار است ؟

شریعتمداری: هدف عربستان سعودی اینست که حفاظت از باب المندب را رزمناوهای آمریکایی بعهده بگیرند، و این موقعی میشود که عربستان از صدور نفت استنکاف کند و قیمت نفت افزایش یابد و آنها از آمریکا میخواهند که امنیت این آبراه حفظ شود، آقای سلیمانی بازنده بزرگ در سوریه است و کسی است که نه تنها برای جان ایرانیان بلکه برای جان افغانها و دیگر نیروهای تحت فرماندهیش هیچ ارزشی قائل نیست، و امروز میگوید ترامپ بامن طرف است ، در حقیقت به آقای روحانی میگوید !! که این جای من است که تو نشستی، و بهره بردار اصلی هم خامنه ای است،. در این حکومت باند های قدرت و ثروت در پی تاراج این مملکت از این بحران موجود هستند. اروپاییان وقتی این جنگ قدرت در حکومت و این تحریمها را میبینند ترجیح داده اند یواش یواش خودشان را کنار بکشند.

چالنگی : در زمان خمینی او حرف اول و آخر را میزد در نظام کنونی چه کسی دست بالا را دارد خامنه ای، سپاه، روحانی چه کسی؟

نوری زاده: خمینی با یک فریاد همه را سر جای خودشان مینشاند چون او توسط مردم و انقلاب مشروعیت پیدا کرده بود . خامنه ای رهبر یک بازی سرا پا حقه بازی است که مشروعیتی بین مردم ندارد و حتی اکثر مراجع و روحانیون اورا قبول ندارند،و در داخل سیستم هم روحانی و تیمش اورا قبول ندارند سپاهیان هم اورا باور ندارند که با امام زمان ارتباط دارد ،کسی به حرفش گوش نمیکند، روحانی مقداری پول در دستش است و قدرت اجرایی کمی دارد ،ولی هیچ عرضه ای هم ندارد. باندهای مافیایی قدرت هستند که تمام تصمیمهای اقتصادی را میگیرند ، دقیقا مثل دوره قاجار شده است کشور چهل کلانتر و چهل دزد بغداد است.

با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


Behind the Headlines – Friday 27 July 2018

Jamshid Chalangi:

In tonight’s program of Behind the Headlines we speak to our guests Dr. Alireza Nourizadeh and Mr. Hassan Shariatmadari and ask their opinions about:

Ghassem Soleimani’s tirade of taunts against president Trump;

US new threats against the Iranian regime;

Who wants a war?

And on the anniversary of the passing of the late Mohammad Reza Shah, from the time of the slogan of “Until the Shah is alive, this country is not free” 38 years ago, we have reached to today’s slogan of “As long as Iran does not have the Shah, this misery will continue”.

Dr. Alireza Nourizadeh:

What else do you expect from Soleimani, a former bricklayer, to say to Trump, when within that same regime a man with a doctorate in Persian literature calls the US president a “bully”. The ruling regime in Iran is comprised of a bunch of mullahs, gangs of thugs and Islamist technocrats.

Therefore the language that they all use is what distinguishes the Iran of today fromwhat it used to be under the Shah.

After the war with Iraq Khomeini had ordered the execution of Mohsen Rezaie and Rahim Safavi, the two commanders of the Revolutionary Guard, for their mismanagement of the war. This same Mohsen Rezaie has said that Iran has more than 50,000 US troops under its fire range in the event of the outbreak of a possible war. And yet Soleimani has been using a foul language and shouting out of fear and creating an atmosphere of near direct military conflict with US, which if happens, there will be nothing left of Iran.

Hassan Shariatmadari:

There is no doubt that the atmosphere is full of threats and counter-threats and very volatile, and the slightest sparkle can lead to a major military showdown, as with most of the wars that have started in history before. All wars of words have always ended in real wars between nations.

If it becomes clear that those who have shot missiles at the Saudi oil tankers in the Bab-al-Mandeb waterway are linked to Iran, there is a good possibility that the US army will interfere and respond.

And when we look at the fact that the US has decided to overthrow the Islamic republic regime, even one Iranian bullet can trigger this war, which will lead to the removal of the regime.

Khamenei and Soleimani at the same time are gambling on creating an atmosphere in which Trump walks back on his threats.

We are dealing with a regime that does not have the slightest respect for human lives, but in contrast, the US government is very weary of even losing one soldier, as it will have to be accountable to his or her family. We must tell the Iranian regime that the danger of a war is real and that it is directlyresponsible for its outbreak.

Dr. Alireza Nourizadeh:

The regime benefits from the presence of a controlled crisis in the country but is afraid of the crisis being used by Washington and Tel Aviv to implement their plans.

Khomeini could control the factions of the regime with one order to all of them but Khamenei lacks any legitimacy and neither the Rouhani government nor even the Guards listen to him anymore. Iran is currently held hostage to the rivalry of various mafia-type gangs.

Hassan Shariatmadari:

The Saudis will now ask the US to secure the safety of the Bab-al-Mandeb waterway, which will lead to an increase to the price of oil.

Soleimani has been responsible for the deaths of many Iranian and Afghan people in Syria and is now the biggest loser in the post-war situation in that country. And yet he is now blustering against the US and Trump, which is an indirect challenge to Rouhani too. And in the meantime Khamenei uses this rivalry to sustain his own power!

http://iranefardalive.com/Archive/40852

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LoGSxm6chZI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/282005803

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/obnaoncrva6o

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qwzsv6u7mstj

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1y3EyPgaeBfDtyTvObvDLgpRZXQJHecfx/view?usp=sharing

July 30, 2018 01:03 AM


advertise at nourizadeh . com