September 05, 2018

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۹ شهریور

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغازمینماییم. سپس همراه با شما به گفتگو با جناب آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست.

دکتر نوری زاده: من برنامه را با این سخنان بلوچ دردمند آغاز کردم ولی دردهای وطن من بسیار است، امروز میخواهم با یک بحث اساسی شروع کنم ، آقای تاجزاده چه میگوید؟ چه دلیلی برای این حرفها از جانب مجاهدین انقلاب اسلامی که هنوز هم به نظام وفادارند وجود دارد،؟ او حرف مهمی زده است، گفته حالا که روحانی به مجلس میرود خامنه ای هم باید به مجلس خبرگان برود ، شما در این خبرگان خواب آلوده ۹۰ ساله چنین همتی سراغ دارید؟ آیا اصولا در طول حکومت خامنه ای این مجلس قدمی برای وظیفاش برداشته است یعنی ارزیابی عملکرد رهبر؟

دکتر سازگارا: من این حرفهای آقای تاجزاده را دیدم ویاد خودم افتادم ،در زندان بازجوها میگفتند چرا به رهبر نامه نوشتی باید به مجلس خبرگان مینوشتی ، تا آنها بررسی کنند، منهم گفتم شما در تاریخ این مجلس جستجو کنید یک مورد حتی برای نمایش هم که شده از ایشان بازخواست نکرده اند و آنها میگفتند مگر باید علنی کرده باشند شاید بطور خصوصی ای را گوشزد کرده باشد، گفتم شان مجلس به این است که علنی بررسی کنند و در نهایت گفتم مشکل همان است که آقای عبایی در مشهد گفت دور قانون اساسی است ، ظاهراً این مجلس وظیفه اش بررسی عملکرد رهبری و سازمانها و نهاد ها ی تحت امر اوست ولی نمایندگانش از فیلترینگ شورای نگهبان عبور میکنند که تحت زیر نگین خامنه ای است در حال حاضر نمایندگان خبرگان ۸۰ در صدشان نمایندگان رهبری در استانها هستند یعنی کسانی را که خود انتخاب نموده و منصوب کرده است را در مجلس خبرگان آورده است و این مجلس بی خاصیت ترین مجلس در طول تاریخ است. یک وظیفه دارد و آن را هم انجام نمیدهد، فقط شش ماه یکبار جمع میشوند و از رهبری رهنمود میگیرند، در اصلاحیه قانون اساسی سال ۶۸ هم اصل ولایت مطلقه فقیه مطرح شد و مجلس خبرگان را یک درجه ضعیف تر کرده اند، اما حرفهای آقای تاج زاده چالش خوبی است برای خامنه ای حداقل برای نمایش هم که شده، چنان که گفته اند رفتن روحانی به مجلس اقتدار نظام را بیشتر کرده است خوب اگر ایشان هم به خبرگان فرا خوانده شوند حتماً اقتدارشان چندین برابر خواهد شد،.
اینهمه سازمان و نهاد و سپاه و ...برای دکور هم که شده کمی از خودت اقتدار نشان بده و بگو این تبهکاریها و غارت ها چطور صورت گرفته است فقط جهت نمایش ، متاسفانه این ساختار معیوب چنین خبری از درونش بیرون نمیآید، آقای خامنه ای جایگاهی برای خودش تعریف کرده است که نماینده خدا روی زمین است و تقدسش میریزد اگر بخواهد پاسخگو به مردم باشد،

دکتر نوری زاده: قانون اساسی با تمام ایراداتی که دارد یک موردهایی هم دارد که اگر رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس حداقل شرافت و وجدان کاری را داشته باشند از آنها میتوانند برای رفتن به مجلس استفاده کنند ، خامنه ای از روحانی تعریف و تمجید میکند ، ؟! روحانی در اندیشه چیست ،؟

دکتر سازگارا:آقای خامنه ای بقول کشتی گیر ها یک فنی دارد و از بس آنرا اجرا نموده در آن شگرد دارد ، و آن اینست که رؤسای جمهور از سال ۶۸را شروع به تخریب نموده است ، و با ابزارهایی که دارد به آنها حمله میکند و آنها را به گوشه رینگ میبرد و در واقع دستی به گوششان میکشد، و مطمئن میشود که گربه دست آموز شده اند، ودیگر در بین مردم جایگاهی ندارند و نه آبرویی و زوری، ونه قدرت ایستادگی در برابرش را دارند، و در انتها مانند انتری افسار به گردن اورا بالا و پاین میبرد و هر چه بخواهد انجام پذیرد توسط او انجام میدهد و خودش در پشت او پنهان میشود و مسئولیت کارها را بگردن رئیس جمهور میاندازد.
این کار را با هاشمی هم کرد ولی زورش آنچنان در آن زمان نرسید ، ولی با خاتمی به اشدش انجام داد و خاتمی با آنهمه رای مردم چون هیچ کاری برای مردم انجام نداد توی سرش هم زد، و در مجلس بعدی کلیه اصلاح طلبان را از مجلس بیرون ریخت یا به زندان انداخت ، همین کار را با احمدی نژاد هم کرد او از اولش گربه دست آموز بود البته چموش هم بود،
حالا همین کار را باروحانی هم انجام داد و روحانی که خودش رضایت داشت بخاطر برجام بر سر کار بیاید از روز اول از زیر به او لگد زد ، ستاد براندازی برایش درست کرد ، تا اینجا روحانی هم نتوانسته برای مردم کاری انجام دهد و رئیس دولت بسیار ضعیفی است و کابینه قوی هم ندارد ،و از چشم مردم هم افتاده است و حالا با این نمایش مجلس یکبار دیگر در خمره اش کرد و درش آورد ، و قبل از رفتنش به مجلس اورا نصیحت کرده است که که تند نرو و آبروی نظام را حفظ کن،
روحانی یک نطق یخ و کلیشه ای در مجلس ایراد کرد بدون اینکه حرف مهمی زده باشد حتی دوستانش هم ابراز نارضایتی میکنند، و حالا که میداند او تهدیدی برای خودش نیست دستی هم به سرش میکشد،.

دکتر نوری زاده : روحانی زیرک و عاقل است ، میداند که خامنه ای اورا به ذلت کشیده است ، آیا او این فکر را نکرده که در مقام ریاست جمهوری بعد از اینکه دست و بالش را بسته اند کاری نمیتواند بکند، گفتگو با آمریکا اصلا!! گفتگو با اروپا با احتیاط!! روحانی چه میخواهد بکند و خامنه ای چه انتظاری از او دارد ؟؟

دکتر سازگارا: روحانی پیشه اش امنیتی بوده و واعظ خوبی است همانطور که خامنه ای هم واعظ خوبی است ، من بجای روحانی آجازه بدهید بسراغ معلمش بروم یعنی هاشمی رفسنجانی زمانی که خامنه ای رهبر شد هاشمی رئیس جمهور و نفر اول کشور بود اما در بازی قدرت آخر سربه نیستش کردند!!.

با ما باشید و پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید ، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Friday 31 August 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We continue the program with speaking with our special guest Dr. Mohsen Sazegara.

I began my talk tonight with reflecting on the speech of one of our fellow Iranians from the Baluchestan province who has been expressing his grievances about the appalling conditions in which thousands like him live. My question to Dr. Sazegara is why there are people in Iran like the members of the Mujaheddin of Islamic Revolution who are still loyal to this regime and cannot believe in an Iran without it?

Dr. Mohsen Sazegara:

I have indeed seen the comments of Mr. Tajzadeh of this group who has said that ayatollah Khamenei should feel obliged to justify his policies to the Assembly of Experts so his incorrect policies can be stopped for the interest of the people of Iran.

When I was imprisoned for writing a personal letter to ayatollah Khamenei my interrogators were telling me that I had offended him by bypassing the assembly.

I kept telling my interrogators that the problem is that the members of the assembly have never ever questioned any of Khamenei’s policies and why would they listen to my questions and hold him to account when all their members were obedient to him.

Dr. Alireza Nourizadeh:

The Islamic Constitution has many shortcomings but has one article that if the Majles deputies have any integrity to defend the rights of the people they can summon the president to the Majles and question him about the way the supreme leader is conducting his duties.

Dr. Mohsen Sazegara:

That is correct, but Khamenei has a tactic that has been using since he became the supreme leader to maintain his despotic rule and that is that he always undermines the constitutional powers of the elected presidents.

He basically turns the presidents into obedientstooges for himself and discredits them among the public so that he could carry out his own policies behind the scene. And when these policies end in disaster for the nation he puts the blame on the governments, as we have seen in the case of the nuclear deal.

Khamenei tried to do this to Hashemi Rafsanjani too but he was a crafty politician and did not fully succumb to Khamenei’s plots.

But it appears that eventually Rafsanjani lost his life for his resistance to Khamenei!

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/42255

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nASmNnLcdgM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/287655904

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/wvq7ig1gtqgn

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/mzxlpkeflrc0

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1B3LaVPNbrf0Zx7FlzQviIaeINH5pqYid/view?usp=sharing

September 5, 2018 09:03 PM


advertise at nourizadeh . com