September 08, 2018

پنجره ای رو به خانه پدری پنج شنبه ۱۵ شهریور

nor4-300x160.jpg

برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکترعلیرضا نوری زاده آغاز مینماییم .

دکتر نوری زاده: تهدید نمایندگان مجلس در پی حضور روحانی در مجلس و اینکه روحانی از چه میترسد؟ آیا او هنوز میخواهد جای رهبر بنشیند؟

دکتر سازگارا: نه من فکر میکنم آقای روحانی از ولی فقیه شدن بیرون افتاده است برای اینکه در اداره کشور بی کفایتی کردند و همه تخم مرغ هایش را روحانی در سبد دستاوردش و آن هم به این بن بست و مشکل خورده است . در بین مردم دیگرجایگاهی ندارد و در دستگاههای حکومتی هم ابزارهای قدرت در دستش نیست و این ابزار ها در دست خامنه ای است، منتهی ایشان بر سر دوراهی قرار گرفت یا باید با این دور جدید بحرانها و خروج آمریکا از برجام و فشار هایی که دارد میآید آنجور که وعده کرده بود باید میآمد و از آن اطاق فکر ها که علیه اش توطئه کردند و سرش در سپاه وبیت رهبری است سخن بگوید.
و آن سیاست روز اول با پشتیبانی هاشمی را که قرار بود با دنیا رابطه داشته باشند را باید پا می فشرد ، با آمریکا بنشینیم و حرف بزنیم سر موشکها و غیره و مردم را نگذاریم به گرفتاری بیفتند، ایشان راه دوم را انتخاب نموده است و پذیرفته است که سرش را زیر عبای خامنه ای بکند . در حال حاضر خامنه ای پشت فرمان مملکت نشسته است، همچنین پسرش پسرش مجتبی .
من قبلا گفته ام اینها 5 حالت را گذاشته اند که انجام بدهند یکی از آنها انسجام حکومت است، حتی از خاتمی خواسته اند که از کلیت نظام دفاع کند و سرکوب در داخل است به شدت این مورد را بالا برده اند و حبس های طویل میدهند برای اینکه به مردم بگویند فکر نکنید فضا دارد باز میشود. محور سوم برنامه ریختند تحریمها را دور بزنند قول وقرارهایی هم با اروپاییان گذاشته اند. و محور چهارم خامنه ای دارد کارت هایش را در منطقه قوی تر میکند که اگر سرمیز رفت کارت بازی داشته باشد. در عراق و سوریه و لبنان و یمن مواضعشان را تقویت کرده اند ، و می گویند هر وقت مناسب بود و ما قوی بودیم مذاکره میکنیم، اسمش را هم توصیه دوستان و نرمش قهرمانانه ۲ میگذارند ولی زودتر از ژانویه انجام نمیدهند.
دکتر نوری زاده: تمام اینها در شرایطی خواهد بود که پیش بینی هایش برای توفیق درست از آب در بیاید . اما همزمان ما شاهد واکنش هایی از آن طرف هم هستیم آمریکا هم دست روی دست نگذاشته اگر در ادلب به روسیه و به جمهوری اسلامی اخطار میدهد و در عراق هم نماینده ویژه دولت آمریکا دیدارهایی با مسئولین عراقی داشته است، عبادی میگوید عراق به ساز ایران و دیگران نخواهد رقصید. در لبنان هم حریری کابینه اش را تشکیل داده است اهالی منطقه میدانند که جمهوری اسلامی آنها را دچار مشکل ومصیبت خواهد کرد، از طرف دیگه اروپاییان هم در بست در خدمت رژیم ولایت نیستند و هند و ژاپن و کره جنوبی هم در معاملاتشان جای تردید است ، همه اینها را گفتم که در پایان ماه نوامبر وقتی مجازاتها برقرار شد و رژیم هم نتوانست استفاده بهینه بکند، و دلار هم همینطور بالا برود آینده را روچطور میبینید؟

دکتر سازگارا: کاملا من میخواستم بگویم که شما توضیح دادید ، این برنامه ها در ذهن خامنه ای هست معلوم نیست که به اجرا در بیاید، بخصوص حوادث به این بزرگی پر از اتفاقات غیر منتظره هم هست ، منطقاً از چهار حالت وضعیت فعلی ایران بیرون نیست اینکه این رژیم بپاشد از هم ، مثل شوروی . من نمیخواهم درصد بگذارم که این راه حل اول ممکن است اتفاق بیفتد. احتمال دوم ذهنیت خامنه ای را صحبت کردیم و ممکن است بتواند این بحران را کنترل کند، نمیگویم که سرنگونی را درمان کند ، چون جمهوری اسلامی پایین برود بالا برود باید برود، هم بحران مشروعیت و هم بحران مقبولیت دارد، و فساد گسترده نفرت مردم را چند برابر میکند . احتمال سوم آن چیزی است که من و شما وکلیه آزادی خواهان بدنبالش هستیم و آن این است که مردم بتوانند در یک مقاومت مدنی گسترده پا در میدان بگذارند با سه ستون اعتراضات مدنی و بتوانند پایه های حکومت را در اقیانوس مردم بزیر بکشند، بلکه بتوانیم به یک دموکراسی برسیم.


دکتر نوری زاده: من روی این مسئله تأمل دارم ما چیزی که با آن روبرو هستیم نبودن بدیلی است که به خامنه ای اجازه میدهد جولان دهد حالا میبینیم بانویی بنام خانم سلحشوری در مجلس اعتراض میکند و از خود مشکل درخواست حل مشکل میکند، ما چه مشکلی داریم وقتی که نماد مشروطه پادشاهی میگوید دمکراسی و سکولاریسم برابری انسانهای ایرانی و همه اینها وجمهوری خواهان هم همین را میگویند و مهندس شریعتمداری هم سخن با اینهاست دکتر اسماعیل نوری اعلا هم همین را می گویند حزب دموکرات کردستان و کومله و اتحادیه بلوچ همه در نهایت نقاط مشترک دارند، من تندرو های بعضی ها را کنار میگذارم ، چرا این ائتلاف عملی نمیشود. چه عاملی ما را از یگانه شدن باز میدارد که حداقل یک صوت واحدی داشته باشیم.؟

دکتر سازگارا: اجازه بفرمایید من احتمال چهارمی راهم بگویم که آن احتمال حمله نظامی خارجی و یا کودتای نظامی است آمریکا هیچ برنامه ای برای حمله نظامی و کودتا ندارد و اگر این امر بخواهد صورت بگیرد ممکن اس بر اثر مبارزات مدنی مردم و ترس از ایجاد یک حکومت طرفدار آمریکا روسها مثل لهستان دست به یک کودتا بزنند که نهایتا موفق نخواهند شد .
هر کدام از اون سه احتمال باشد چه رژیم بپاشد و چه بخواهد خامنه ای با سرکوب حفظ کند رژیم را و چه مردم با مبارزات مدنی بخواهند این کار را انجام دهند هر سه اینها، یک باید را به ما نشان میدهد، یک ثقل سیاسی و یک رهبر سیاسی لازم است که مردم را وادار کند به حرفهایش گوش کنند . این نقش را باید گروهی بعهده بگیرد، چون جامعه ایران به نوعی است که ائتلاف لازم است، فقط فرض کنید از طرفداران پادشاهی تا جمهوری تا راست گرا و چپ گرا بیایند کنار هم بشینند مشکل را حل نمیکند، مردم ما زمانی به یک جایی گوش میکنند که برایشان کاری بتوانند انجام بدهند، من این را به پنج بخش تقسیم کرده ام اول رسانه گروهی، و اینترنتی که بتواند جنبش را پوشش بدهد و روزنامه نگاران دلاوری میخواهد ، نکته دوم ارتباط با جامعه بین الملل است ، محور سوم پول است بهر حال هر مبارزه ای پول لازم دارد ، محور چهارم جامعه مدنی و مردم هستند ، محور پنجم ریزش خود نیروهای حکومت است .
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و خویشاوندان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.
A Window to the Fatherland – Thursday 6 September 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We continue the program with talking to our special guest of every Thursday, Dr. Mohsen Sazegara, by asking him first what lies behind the threat of Majles deputies against Rouhani? Is he still thinking of succeeding Khamenei as the supreme leader?

Dr. Mohsen Sazegara:

No, I think Rouhani has been disqualified from ever becoming the next supreme leader because he has proved ineffective to manage the affairs of the country and had put all his eggs in the basket of the nuclear deal, which has met with its demise.

He no longer has any support from the public either and lacks the necessary state apparatus to run his government as Khamenei has seized them all.

At one juncture Rouhani had two choices; either he had to rely on the support of the people to face the failure of the nucleardeal and the new sanctions by pushing for his promised reforms and exposing the plots of the Revolutionary Guard and Khamenei’s office, or succumb to the pressure of the Deep State.

Rafsanjani had advised Rouhani to push for opening up Iran to the world by negotiating with the Americans over the issues of Iran’s ballistic missiles and regional matters. But instead Rouhani chose to follow Khamenei’s orders. At this moment of time Khamenei is running the affairs and has plans for his son Mujtaba to succeed him.

The regime has put in place a five-point plan to survive, which includes uniting all those who support it against those who call for its overthrow; crack down heavily on all types of dissent; find ways of circumventing the US sanctions; make deals with European countries and strengthening their position in the region through their proxies.

It is this planning and strategy that Khamenei was talking about when he said that his regime would only negotiate with the USwhen it is in a strong position.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Naturally the US is not going to remain idle and just watch that the regime will fulfill all these plans for itself and as we have seen in recent days American diplomats have been visiting Iraq, India and Japan to make sure that they would not take part in any such plans and would observe the US sanctions.

Further more, the Europeans are not entirely the servants of the regime in Tehran and once the November sanctions come into effect they will think twice before trying to bypass them.

Dr. Mohsen Sazegara:

You are quite right. These plans are only in the head of Khamenei and there are many unforeseen events awaiting the regime in the coming days.

Khamenei may delay the eventual fate of the regime, which is joining history, but he will not be able to change it.

As such, it is paramount important that Iranian freedom fighters and democratic forces unite to wage a civil protest to oust this regime with least threats to the sovereignty of our country and achieve a secular democracy for Iran.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/42495

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UAp7XrE94s8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/288546983

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/psmyabrhltl5

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qbz3dvnattcp

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1tInZL98bEpNyjZmWGuh9FLq18wG7u_2E/view?usp=sharing


September 8, 2018 08:31 PM


advertise at nourizadeh . com