October 27, 2018

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۶ مهر

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می کنیم . سپس طبق روال هر هفته به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکترمحسن سازگارا خواهیم نشست و به بررسی و تحلیل مسائل مهم ایران و منطقه خواهیم نشست و به تبادل نظر خواهیم پرداخت.

دکتر نوری زاده: من قبل از هر چیز برای من معما شده است ،مقام معظم رهبری با آن تشکیلات عریض وطویل شورای مشاوران درست کردند ایشان میگویند در دوران قاجار و پهلوی ایران عقب مانده ترین کشور بوده است، و بعد میگوید با اینکه جمعیت ایران حدود یک در صد جمعیت جهان است سهم ما در تولید علم در دوران پهلوی یک دهم درصد بود اما اکنون سهم ایران به حدود دو درصد رسیده است، وبعد میفرمایند پس از تأسیس دانشگاه بعنوان اولین دانشگاه کشور در سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۴۷ تعداد دانشجویان کل کشور صدو پنجاه هزار نفر بود اما اکنون که چهل سال از انقلاب میگذرد تعداد دانشجویان ۴ میلیون نفر است اولا جمعیت رو ایشون نمیگوید که ۸۰ میلیون نفر است و در آن زمان جمعیت ما مگر چقدر بوده است تازه در ده چهل و پنجاه است که تعداد دانشجویان ما بر اثر تاسیس دیگر دانشگاه ها زیاد شدند من دلم میخواهد ارزیابی شما را از این حرفها را بدانم چیست؟

دکتر سازگارا: آقای خامنه ای بنظرم میگن دیکتاتورها به پایان عمرشون که میرسند دارای نقصان عقل میشوند و بیش از هر چیزی حرفهای پریشان میزند و آن سند نمیدانم ۱۴۴۴، که ایشان پسر خاله ای دارد بعنوان آقای واعظ زاده میلیاردها هزینه کردند سالها یک عده آدم کار کردند و یک مقدار لفاظی و انشاء پردازی کرده اند و ایشان هم زیرش امضاء گذاشته است، ببینید آنچه که در باره دوره قاجاریه میگوید ایشان بگذارید من یک چیزی را بعنوان دانش آموخته تاریخ عرض کنم، دوره قاجاریه دوره بدی است دوره ای است که شاهان قاجاریه از دنیا عقب هستند و نمیدانند که دنیا تغییر پیدا کرده است یا امیر کبیر و دیگران سعی کردند اصلاحش کنند ولی واقعا همان پادشاهان عقب افتاده مثل فتحعلی شاه بنظر من نسبت به دوران خودش نسبت به آقای خامنه ای جلوتر بوده است، چه برسد به ناصرالدین شاه ، که آدم بی عرضه و نافهمی بود بازهم از آقای خامنه ای فهمش بیشتر بود، و دوران پهلوی بعد از دوران مشروطه شروع میشود و رضا شاه نسخه روشنفکران مشروطه رو میپیچد ، پارلمان و آزادیش کم رنگ میشود ولی رفتن بسوی زیر و زبر کردن جامعه سنتی ایران از مشخصات دوره پهلوی است ، اینکه حالا ايشان بیاید بگوید عقب افتاده بوده ، بنظر من همه ما در آن دوران زندگی کرده ایم و به این حرفها میخندیم ضمن اینکه آمار و ارقام گویا است و آقای خامنه ای باید یاد بگیرد بجای منبر رفتن و اگر بخواهد در لباس یک سیاست مدار قرن بیست و یکمی بخواهد ظاهر شود باید درست حرف بزند ، من نمیدانم دوره آقای احمدی نژاد کی این داستان را درآورد ولی از آن دوره هردو تکرار میکنند که ما بلحاظ دانش پیشرفت کرده ایم ، و بعد میآیند میگویند از لحاظ علمی ایران چندم دنیا شده است ، این است که اساسا همه انهایی که میخواستند دنیا را بهشت کنند به جهنم تبدیل کردند. و این مهندسی ها که چهل سال بعد میشویم چنان بهمان بزرگترین کشوردنیا مثل آمریکا اصلا سازمان برنامه و بودجه ندارد چون سیستمش درست است آزادی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وقتی خودش بچرخد رشد میکند و احتیاجی ندارد بگوید چهل سال دیگر جزو شش کشور اول دنیا می شویم.

دکتر نوری زاده: آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید برخلاف رسانه های دشمن هیچ گونه فساد سیستمی در کشور وجود ندارد ارزیابی شما چیست؟


دکتر سازگارا: نمونه که دیگر از حد به در است بگذارید اینجور بگویم حضرات این را فهمیده اند که الان باور عموم مردم یعنی اگر از صد نفر بپرسید بیش از نود نفرشان راجع به حکومت باورشان بر این است که یک عده دزد و قاچاقچی و مافیایی دارند کشور را اداره میکنند. این را میشود از ارقام اعلام شده و موسسات و شرکتهایی که شخص آقای خامنه ای و اشخاص زیر دستش تصاحب کرده اند و مصادره کرده اند تا سپاه و آیت الله ها و دیگران و دیگران این دیگر احتیاجی به توضیح ندارد که اینطور دست در کیسه مردم کرده اند و دارند چپاول میکنند بررسی هایی که کرده اند تقریبا نیمی از اقتصاد ایران و تولیدات ناخالص ایران در اختیار آقای خامنه ای و افرادش قرار گرفته است. و مصادره شده و به تصرفشان در آمده است . به باور عموم مردم این حکومت مشروعیتی برای حکومت کردن حاکمینش ندارند و تعدادی فاسد و دزد و قاچاقچی در راس کار هستند. این نکته ایست که امثال منتظری میدانند بهمین دلیل دست میزنند به این تهدیدات .امثال دادستان که داغ و درفش دستشان است فکر میکنند که با حلوا حلوا دهن شیرین میشود. و بقول خامنه ای کش ندهند ولی واقعیت بیرونی اینست که اقتصاد ایران تا بن دندانش فاسد شده است . و خامنه ای مقصر اصلی این وضعیت است ایشان نزدیک به نیمی از اقتصاد ایران را تصاحب کرده و با سازمانهای زیر دستش سرکوب میکند خبررسانی به مردم را به هوایی که کسی هم مزاحمش نشود و حزب رقیبی هم ندارد و تا بن دندان هم فاسد شده اند .ایشان هم یکی از مدیران منصوب شده از طرف خامنه ای است.
يئ
دکتر نوری زاده: اخوی کوچک ایشان حسن آقا به گفته خودش فوق دیپلم دارد و مسئول قرارداد های نفتی است سی سال است در وزارت نفت نشسته است و هر قرار دادبزرگ نفتی رو ایشان انجام میدهد، شما تعجب نکردید اسامی که آمریکاییها اعلام کردند شرکتهای تابعه بسیج و سپاه به تراکتور سازی هم اینها چنگ انداخته اند .

دکتر سازگارا: تراکتور سازی یکی از سرمایه های بزرگ این کشور است و کارخانه با این عظمت را گرفتند و زیان ده اش کردند
دکتر نوری زاده: ما حتی تراکتور صادر میکردیم به عراق و دیگر کشور های منطقه.


دکتر سازگارا: این ظرفیت بزرگ برای این بود که تولید قطعات خودرو را در آنجا انجام بدهند و به کشور های منطقه هم صادر کنند ، متاسفانه این دست انداختن های خامنه ای و سپاهی ها و بسیجیان بر روی سرمایه های بزرگ کشور،
این کارخانه جات را شیره اش را کشیده اند و در وضعیت بدی قرارش داده اند و حالا هم که آمریکا تحریم کرده و بنظر من درست هم وزارت خزانه داری دست گذاشته است برای اینکه میگوید بسیج هم در ایران نقض حقوق بشر میکند و ابزار سرکوب مردم است و هم کودک سرباز تربیت میکند که در دنیا ممنوع است و بعد میفرستد سوریه این جوانهای افغان را و چندین بانک بزرگ را هم تحریم کرده اند . در بهار عربی دیده شد فقر به تنهایی عامل تحرک اجتماعی نبود ولی فساد تمام کشور های عربی رو به حرکت در آورد در ایران هم مردم روز بروز دارند فقیرتر میشوند و آنچه محرک است فساد است و به همین سبب امثال این آقای منتظری احساس خطر میکنند.........
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و خویشاوندان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Thursday 18 October 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We continue tonight’s program with talking to our dear guest of every Thursday Dr. Mohsen Sazegara, who would share with us his expert views about the news and current affairs of Iran and the Middle East region.

But before that, it has now become a mystery for me why Khamenei, with so many highly paid so-called advisors around him, has repeated his claim again that during the era of the Qajar and Pahlavi dynasties Iran had been the most backward country in the world and that under the Shah’s regime Iran only produced one percent of all scientific achievements in theworld.

Why do you think Khamenei is uttering this nonsense these days?

Dr. Mohsen Sazegara:

They say when they reach the end of their lives, all dictators of the world lose their marbles and just utter rubbish things.

He keeps talking about this so-called Year 1444Document whose cousin Vaez-Zadeh has put together after gathering a groups of people and spending millions of tomans on them to write it up and Khamenei has put his signature under it. This Document, which purports to guide Iran into a bright future is nothing more than an essay with no foundations.

It is true that under the Qajars the kings hardly cared about advancing Iran, but we had patriotic prime ministers like Amir Kabir who was a great reformist and even Fathali Shah of Qajar of 120 years ago was more progressive than Khamenei of today.

Reza Shah implemented the reforms of the intellectuals of the Constitutional Revolution while the freedoms of the parliaments were curtailed. However, the Pahlavi dynasty turned our traditional society upside down and modernized it.

As people who lived during the time of MohammadReza Shah and witnessed those deep reforms, we can only laugh at Khamenei’s fake data and statistics about how Iran was before the Islamic revolution.

If he wants to look like a diplomat and intellectual, he must stop talking like an illiterate mullah.

If you ask 100 Iranians to express their view about the Islamic republic’s leaders and officials, 90 people would say they regard them as a gang of thieves, charlatans and members of the Mafia interest groupings.

And Khamenei himself is directly responsible for all the ills of the Iran of today as a result of his dictatorial rule combined with sitting on a corrupt financial empire and repressing all his opponents.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/44128

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eJZX-6lkBeY

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/hqqnzauuid1b

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/en03tnlgycnj

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1AnfK9cESqu3v6653j4O4dvKRffxOjJ4N/view?usp=sharing

October 27, 2018 03:37 PM


advertise at nourizadeh . com