November 15, 2018

چهارشنبه 23 آبان

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس به گفتگو با میهمان امروز برنامه جناب آقای دکتر حسین لاجوردی خواهیم نشست:

ابتدا به دیدن ویدیو کلیپ سخنان حسن عباس می نشینیم و شرایط ایشان را برای مذاکره با آمریکا می شنویم.!!!!

دکتر نوری زاده : نظر شما راجع به این سخنان چیست؟

دکتر لاجوردی: این یک مجموعه است این مجموعه در اصل در بنیانگزاریش باید نگاه کرد در این چهار ده گذشته باید نگاه کرد،من یک بحثی دارم بر سر خدمت و خیانت که البته خیانتش را نمیگویم ولی خدمتش را میگویم و به جای خیانت میگویم اشتباه، در تاریخ معاصر ما اگر شما نگاه بکنید میبینید که رضا شاه بزرگترین خدمت ممکن را به ایران کرده است، میتواند اشتباه سیاسی هم داشته باشد ، مصدق میراث دار آزادی در ایران است و میتوانیم بگوییم اشتباه هم داشته است حتی خمینی را ما دست کم میگیریم خدمت خمینی نشان دادن شارلاتانیزم مذهبی به جامعه ایران است که نمونه اش حسن عباسی است، ولی ریشه اش در بنیانگزار این جامعه مذهبی ایران است.، خمینی موقعی که آمده ، قبل از او ما یک احترامی را برای روحانیت قائل بودیم .

دکتر نوری زاده : این همیشه برای من معماست ، چهل سال تمام این شارلاتانیزم برای مردم ما روشن شده است همه متوجه شدند که اگر دینی هم وجود داشته باشد اینها به هیچکدام اعتقاد ندارند، چگونه میشود که هنوز دنبال اینها میروند ؟؟راهپیمایی اربعین !!!، با اینها باید چکار کرد؟. چگونه باید این را که در ذهن مردم رسوخ کرده است را تکان داد و مردم متوجه بشوند که کسی نمیخواهد دینشان را بگیرد، دینت را داشته باش ولی فریب شارلاتانها را نخور چیکار میشود کرد؟ ما اشتباه کردیم؟؟؟ اپوزیسون با داشتن چندین رسانه و تلوزیون نتوانسته این را بگوید شما نظرتان چیست.؟

دکتر لاجوردی: ببینید ما یک نظر سنجی کردیم و میخواهم به شما بگویم که چه جوری امکان این قضیه هست دو گروه را اگر در نظر بگیریم ، یک گروهی که امروز ۵۰ تا ۶۰ سالش است که قبل از انقلاب بوده و دیده، و یک گروه دیگری که در انقلاب به دنیا آمده و این دو گروه را متفاوت به آنان نگاه بکنیم ، گروه اول میبینید که حتی آنهایی که مومن و مقدس بوده اند نماز را کنار گذاشته اند آنها هم ناسزا میگویند و میگویند این اسلام اون نیست، ولی گروه جوان چه میگوید ، گروه ۲۰ تا ۲۹ سال وقتی میگوییم که شما دیدگاه مذهبیتان چیست نزدیک ۲۷ درصدشان ضد مذهب هستند ، یک در جه بالاترش بی تفاوت هستند، و ۱۲ تا ۱۳ درصد آنها به مذهب دیگری گرویده اند بقیه جرات جواب دادن ندارند .شما در تمام آمار گیری های ما بین ۶ تا ۸/۵ درصد را نگاه بکنید مال اینهاست.

دکتر نوری زاده : این همان آدمهایی هستند که میمیرند و لابد جایگزین هم ندارند ؟

دکتر لاجوردی: بله بدون تردید میخواهم به شما بگویم نباید نگران بود، منتها یک جایی بای جایگزین پیدا بکند. یعنی چی؟؟
یعنی در برسی ها می پرسیم که هویتتان را از کجا میاورید ؟؟ چهار گزینه گذاشته ایم ..از صدر اسلام ، جنبش های بعد از اسلام ، از جمهوری اسلامی ، یا از ایران باستان . میدانید نتیجه اش چیست ، از صدر اسلام نزدیک ۵/۵ درصد، هویت های بعد از جنبش اسلام ۱۰ درصد، جمهوری اسلامی ۴/۵ درصد، ایران باستان۸۰ درصد .


دکتر نوری زاده : و همین تظاهراتی که مردم بر سر مزار کورش برگزار میکنند ، کی ما سر مزار کوروش میرفتیم.

دکتر لاجوردی: به این شکل اصلا وجود نداشته است ما چند کشور هستیم که از امپراطوری میآییم اون امپراطوری هنوز در وجود ما هست ،جمهوری اسلامی قدش کوتاه تر از آن است که بتواند رقابت کند. کشور های دارای امپراطوری بالاترینش مصر است که زبانش را هم از دست داد، امروز زبان عربی و قرآن حاکمش است، در ایران چنین چیزی نیست در مقابلش تاجیکستان را شما نگاه بکنید من با رئیس جمهورش صحبت کردم گفت جمهوری اسلامی ۶۰۰۰ جلد قرآن به اینجا فرستاد گفتم خوب چیکار کردید ؟ گفت من همه را نگه داشتم و به آخوند ها گفتم این را ترجمه کنید و به زبان فارسی به روستاها بروید و بگویید که چه نوشته است. شما در تمام خیابانهایش اسامی شعرای پارسی زبان را میبینید . و این معنی دار است و این هویت ملی که من میگویم ایران را فقط یک میلیون و چهار صدو شصت و هشت کیلومتر حساب نکنید ایران فرهنگی را نگاه کنید این ایران فرهنگی است که جمهوری اسلامی را ترسانده است .،

دکتر نوری زاده : متوجه این شده اید که یک میل بازشناسی به خودمان پیدا شده است یعنی این سر مزار کورش رفتن این فروهر به سینه زدن بازتاب کنجکاوی درونی ماست

دکتر لاجوردی: بازگشت به خود و درون است ما در این کشورهای دموکراتیک که زندگی میکنیم همه اینها زمانی که برگشت به خودشان میکنند موفق میشوند شما انقلاب فرانسه را نگاه بکنید فرانسه زمانی فرانسه میشود که به خودش برمیگردد و میگوید من کیم؟ آنجاست که فرانسه بوجود میاید این در ایران در حال رشد است و کاملا داریم میبینیم ، بهمین دلیل است که وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید نگاه نکنید که دیماه چه شد ،جدی با آن برخورد کنید ادامه دارد. زیرلایه اجتماع وجود دارد و تمام نشده است اینها را گفتیم ، برگردیم به خودمان ، ما ۵ تا ۶ میلیون نفر خارج از ایران هستیم از این تعداد که همه عاشق ایران هستیم اگر نگوییم همه سیاسی هستند باید بگوییم یک درصدی از آنها سیاسی هستند این یک بحث جدی ایست ما اینجا گرفتاریم.همین تلوزیون شما که من میدانم در ایران چقدر جای خودش را دارد ویا تلوزیونهای دیگر فرقی نمیکند ما اینجا بحث جدی داریم.

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید ، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.
A Window to the Fatherland – Wednesday 14 November 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We continue the program with a discussion with our special guest Dr. Hossein Lajevardi about how the regime’s ideologue Hassan Abbasi has been uttering nonsense about the US and “Iran’s conditions to negotiate with Washington”!

Dr. Hossein Lajevardi:

We must look at this regime and its members andfollowers as a whole system of thinking that goes back to the ideas of its founder.

I believe every contemporary Iranian leader has had positive and negative aspects in their leadership. Reza Shah served Iran greatly but had some political shortcomings.

Mossadeq promoted democracy for Iran but also made some errors of judgment in his nationalist movement.

Even Khomeini contributed something to our country by brining out the charlatans like Abbasi and exposed their true thinking to the public.

We used to respect the clergy before they became the political power of the country. But when in power Khomeini showed us his hypocrisy and removed his mask.

We have carried out a survey and found out thatonly 6-8.5% of the Iranians follow this regime and its religious ideology. More than 27% of Iranians are now anti-religion and 13% of them have converted from Islam into other religions.

Another aspect of our survey has found that 80 percent of Iranians now find their identity in the pre-Islamic period and it is no wonder that they converge on the tomb of Cyrus the Great.

Iranians still see themselves in the mirror of their empire. Iran is not just a country, it is a cultural entity that has survived throughout centuries.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/45144

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5njwo_LROtA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/300763462

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/040x9teyxkvj

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/n6bbsoo6bwao

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15ZfWjN0hA8qCEICEqhGB8W8jeLCd2k6b/view?usp=sharing

November 15, 2018 02:34 AM


advertise at nourizadeh . com