November 24, 2018

پنجره ای رو به خانه پدری چهار شنبه ۳۰ آبان

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز مینماییم. رژیم جهل جور وفساد بسیاری از جوانان این سرزمین را کشتند از همان شبی که خمینی بر بام مدرسه علوی جان باختن ۴ ژنرال را به تماشا نشست و بعد ادامه پیدا کرد افسران دلاوری را که کشتند و این جنایات ادامه پیدا کرد. بعد در یک زمان آقای سعید امامی معاون فلاحیان وزیر اطلاعات وقت طرحی را برای آقای وزیر نوشت و او اجرای آن را فرمان داد، آن نامه را در کتاب فلاحیان مردی برای همه فصول جنایت چاپ کردم. در آن نامه اشاره میکند که بعضی ها خود را واسلاو هاول میدانند نویسنده ایکه بعدا رئیس جمهوری چک شد، بعضی ها نقطه ضعف دارند و میتوانیم با آنها بازی کنیم، بعضی ها لباس گاندی بر تن کرده اند .
روزی که فروهرها را کشتند از منزل آنها کاظمی به سعید امامی زنگ میزند که کار تمام شد زنش هم متاسفانه آمد و ناچار شدیم دخلش را بیاوریم. منزل فروهر ها شنود داشت و در پایگاهی در صفی علی شاه شنود میشد و هر هشت ساعت یکبار نوار عوض میشد بامدادان کسی که آمده بود که نوار تازه را بگذارد متوجه ماجرا شده بود او از بچه هایی بود که حجاریان آموزشش داده بود. او به حجاریان خبر میدهد و حجاریان به نزد خاتمی میرود و خاتمی به قربانعلی ماست بند تلفن میزند و او قسم میخورد که چنین چیزی نیست .
در همان روز این ماجرا آقای مفتی زاده همسایه فروهر که از بی سرو صدایی نگران شده بود و در عین حال چون پروانه مریض بوده است میبیند قضیه را و به دوستان فروهر زنگ میزند. اگر فردی مسلمان شیعه عصمت فاطمه زهرا را انکار بکند وضعیتش چه میشود . مرتد است ؟ با همین مرتد است و منافق است و مفسد فی العرض است حکم مرگ صادر شده است. اون آدمی که دارد سر میبرد ویا در زندان شلاق میزند میگوید یا فاطمه زهرا قبول کن ،همان آدم این فتوا دستش است و سر میبرد.
در ماجرای میکنوس یک عده آدم بیگناه را به تیر میزنند و میکشند، زنده یاد دکتر قاسم لو و کاک عبدالله قادری را میکشند دهکردی و اردلان را میکشند این جنایاتی که در بیرون کردند همانهایی هستند که این فتوا دستشان است یک جایی هست که پول کار میکند دکتر برومند را طرف پول گرفته بود ولی بقیه با اعتقاد این کار را کردند و فریب و دروغ و خرافه را قبول کرده بودند .
خامنه ای میگوید من خودم میخواهم تحقیق کنم دری نجف آبادی ماست بند را احضار میکند و میپرسد چرا فروهر او که خطری برای ما نبود آنها میگویند او میخواسته گاندی بشود و بچه ها ناراحت بوده اند و بعد هم آقایان فتوا داده اند نمیگوید خودم داده ام زبلی دری ماست بند اینست .
بخش دوم برنامه
آقای برایان هوک کسی که مسئول پرونده ایران هست در دولت ترامپ امروز صبح مصاحبه ای داشت با تلوزیون الحدث در دبی ، چند حرف زد که بسیار برای من قابل تامل بود از او پرسیدند این مهلتی که به بعضی از کشورها دادید برای معامله با ایران ، از زیر تحریمها ایران در میرود او گفت این یک مهلت ۴۵ روزه است که برای بعضی از کشور ها قائل شدیم که زندگیشان دچار وقفه نشود. و اشاره اش به عراق بود و گفت ما همه راهها را میبندیم و استراتژی صادرات را به صفر رساندن تحقق پیدا میکند و در برابر این سئوال که دارو و مواد غذایی گران میشود و در دسترس مردم قرار نمیگیرد توضیح میدهد که مسئله دارو و مسئله مواد غذایی از جمله مسائلی است که دولت آمریکا آنرا آزاد گذاشته است . الان زمان همبستگی با مردمی است که به اعتراض به خیابانها می آیند چه میشود ما هم با مالباختگان کاسپین و شاندیز اعتراض کنیم و صدای رسا تری داشته باشیم. فروش دارو و مواد غذایی به ایران نباید بهانه ای بشود تا خود را تبرئه کند آقای ترامپ و پمپئو و هوک این استراتژی را برای در فشار قرار دادن حکومت ایران تدوین کرده اند و ما ملت ایران تا چه میزان این اراده را داریم تا این مصیبت تحریمها را زمانش راکوتاه کنیم حضور ما در خیابان و اعتراضات و اعتصابات همچنان که بچه های نیشکر هفت تپه نشان دادند و کارکنان فولاد نشان دادند و معلمین و کامیونداران انجام میدهند............
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Wednesday 21 November 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We continue the program with looking at the history of the Iranian murderous regime’s bloody purges of its opponents from the day of its inception till today, starting with the execution of the generals of the Shah’s army to the serial killing of Iranian intellectuals and opposition leaders in exile.

In the case of murdering the nationalist leader Dariush Forouhar the regime’s murderers had to kill his wife Parvaneh as well as she had accidentally entered the scene of her husband’s slaughter, so that there will be no witness to their crime.

In the Mykonos murder of Iranian Kurdish opposition leaders the regime’sexecutioners had been receiving large sums of money to carry out the murders.

In the second part of the program we will look at Brian Hook’s latest interview with the Arabic TV Channel Al Hadees.

The senior Trump administration official who is overseeing the implementation of sanctions on Iran says tough U.S. sanctions re-imposed on Iran earlier thismonth have been effective, with "almost entire compliance" from the international community.

"We have seen almost entire compliance with our sanctions regime," Hook said. "And we don't anticipate having to sanction any major companies, because we haven't seen any evidence that these companies want to choose the Iranian market over the United States market."

He has added that despite the Iranian regime’s claims, the sanctions do not cover medicines and humanitarian works.

And in the meantime workers across Iran are on strike and marching on the streets demanding and end to the rule of the despots in the country.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/45444

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mGrbomDWvOk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/302103236

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/hckdwbxgs6aw

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7zfdienxscpu

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1fLfRnwi7QiH37Jslnt-saD2gSF6ZQqAN/view?usp=sharing

November 24, 2018 11:16 PM


advertise at nourizadeh . com