December 31, 2018

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۷ دی

nor4-300x160.jpg

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. دوروز تا شروع سال جدید مانده است در این چند روز گذشته درست در زمانی که تولد میترا را جشن میگیریم در گذشت پیامبر زرتشت را هم داشتیم پیامبری که در سه چیز پیامش را خلاصه کرد ،گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک،. سپنتا نیک نام که داستان عضویتش در شورای شهر یزد چه بساطی داشت و یکسال اورا بازی دادند و با جانوری مثل جنتی درگیر بود، معلم زرتشتی ها هم هست شاگرد ها از او پرسیده اند چطور اینها برای پیامبران دیگر روزش را گرامی میدارند ولی در مورد حضرت زرتشت چیزی نمیگویند ؟ او در توییتش نوشت و آقای ظریف زود پرید و دیگرانی هم نوشتند که آری حضرت زرتشتی هم هست.
خیلی جالب است که در اسلام دینهای سامی به رسمیت شناخته شده است ، دو دین هست که آرام از کنارش گذشته اند، یعنی بنوعی جزو صاحب کتابها منظور شده اند یکی مندانیها و یکی زرتشتی ها ،دلیل زرتشتی ها اینست که پیامبر اسلام بسیار آدم متاثر از زرتشت بوده است.
روز زکریای رازی هم بود. اندیشمندی که در کنار اندیشمندان اسلامی و ایرانی خیلی دلاور بوده است و قبل از حافظ آمده و یقه گرفته است و گفته اینها شارلاتان و فقه شان یک چیز عقب افتاده است و تمام اینها قصه است و اسطوره است در حالی که هیچ دینی مثل اسلام سند و مدرک راجع بهش نیست ، این تمدن و فرهنگها به یاریش میروند و محمد زکریای رازی یقه اینها را گرفته است. بهر حال انسان بزرگی است.

امروز راجع به حرفهای فائزه هاشمی با شما صحبت خواهیم کرد چند دلیل هم دارم اولا بعد از قتل پدرش فاطمه بود که در چند نوبت تلویحا اشاره کرد که پدرش به مرگ طبیعی نمرده است، پسرها که سکوت مطلق کرده بودند یکی شان که عضو شورای شهر است و جزء نظام است ، مهدی که در زندان است، یاسر هم مادرش نمیگذارد حرف بزند، و خانم هاشمی هم آن جبروتش ریخت و خانم عفت مرعشی دیگر آن خانم عفت مرعشی قدیمی نیست ، باورش نمیشد ، هاشمی در یکی از آخرین نطقهایش میگوید کی شما ها را آورد ؟ کی شما را آنجا نشاند؟ و آن انتقاد تندش برای مداخله در سوریه و رژیم جنایتکاری مثل رژیم اسد را نباید حمایت کرد . این بار فائزه با یک روزنامه نه چندان مطرح و مستقل آمده وحرفهای دلش را بیرون ریخته است و وقتی برمیگردد و میگوید این رژیم عملاً فرو ریخته است از قوه به فعل است و به فعل در نیامدنش نه بخاطر اینست که رژیم جا دارد در دل مردم یا طرفدار دارد نه بخاطر اینست که مردم میترسند تصور اینکه ایران سوریه بشود چیزی که رژیم میگوید .
دیشب به العربیه گفتم ، پرسید مردم چرا بلند نمیشوند ؟ در جواب گفتم مردم بلند میشوند ولی ابتدا بدیلشان را میخواهند انتخاب کنند ما یک بدیلی داریم بنام شاهزاده رضا پهلوی چه بخواهد چه نخواهد و هرچه که به او بگویند مطرح ترین شخصیت در داخل کشور است ،و این مطرح بودنش بخشیش بخاطر پدر و پدربزرگش است و بخشی دیگر بخاطر اینکه با مردم از نوجوانی به میانسالی رسیده است و با یک عده زندگی کرده و دنبال کرده اند کارهایش را و جلو آمده است و الان توئیتر و تلگرامش در بین مردم طرفدار دارد. این یک شخصیتی اس که حضور دارد .
تعدادی از چهره ها هستند که در بین مردم آبرو دارند و الترناتیو نیستند چون سازمان یا تشکیلاتی پشتشان نیست زضا پهلوی حداقل میتواند بگوید پادشاهی خواهان مشروطه طلب تعدادشان خیلی زیاد است و روزی که شرایط فراهم بشود از اینها تجمع عظیمی در سرتاسر کشور ایجاد کنم اما شخصیت های دیگر همچنین کاری نمیتوانند بکنند.
بعد رهبران احزاب و گروههایی هستند که اقوام ایرانی را نمایندگی میکنند کومله دمکرات کردستان ایران همبستگی اهواز اتحادیه بلوچ ترکمن ها آذر بایجانیها اینها الان چیزی که مشاهده میشود، ایالات متحده بعد از این ملاقاتهایی داشت با این احزاب و گروهها و کاملا مشهود بود که آمریکاییها بر این باور هستند که رژیم فروخواهد ریخت اما در عین حال نگران آینده هستند ؟ مردم هستند که بخاطر ترسشان تداوم رژیم رامقدور مینمایند . و از آنطرف حاکمیت میداند این ترس دائمی نیست و با وحشیگری معلمان را در اصفهان سرکوب میکند،اما فردا معلمان از جاهای دیگر بلند میشوند جنبش زنان جنبش بزرگی است و در رابطه با زنان دست و بالش بسته است و فائزه به وسط میتواند بپرد وسط.


در بخش دوم برنامه به تفصیل به تغییرات در حکومت عربستان سعودی خواهیم پرداخت و با شما به سخن خواهیم نشست.
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Friday 28 December 2018

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We are only two days away from the start of the New Year 2019. Over the last few days we have been celebrating the birthdays ofJesus and the Iranian prophet Mitra.

We have also had prophet Zartosht (Zarostra) in our history and celebrate his birth and his message of peace and love for humans, which are in the three mottos of “think good, do good and say good”.

This reminds us of the story of the ZoroastrianSepanta Niknam who became a councilor member of Yazd City’s Municipality but the reactionary mullah Jannati had rejected his membership on religious grounds.

The Iranian mathematician and philosopher Zakaria Razi who was so knowledgeable about Iran and Islam had once said that the mullahs like Jannati are hypocrites and only follow their own vile ideas.

Faeze Rafsanjani has been talking about how theIranian regime has lost all its legitimacy and she seems to be the only member of the Rafsanjani family who still dares tell the truth about the real state of the regime in face of the numerous problems that our nation has.

I was asked by Al Arabia TV cannel last night as to why despite all these problems our people do not rise up to overthrow the regime.

My answer was that they need to have an alternative to replace the regime first. We have Prince Reza Pahlavi as the most qualified figurehead for such a transition inside and outside the country.

He has been consistent in his struggle against the regime and his plans for rebuilding Iran.

We naturally have other opposition groups and figures but none seem to match his popularity.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/46865

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IUSsBl7d2aE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/308567510

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/crfwvvizhy2h

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/vrazqzr8pqef

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1r1h_ISufgIdQAWeeW4hipQZXd0MFtoO_/view?usp=sharing

December 31, 2018 11:45 AM


advertise at nourizadeh . com