January 23, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۳ بهمن

nor4-300x160.jpg

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم . سپس به گفتگو با میهمان عزیز برنامه امروز جناب آقای دکترمحمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست و با ایشان به تبادل نظر در مسائل مهم جامعه کنونی ایران خواهیم نشست و نظر ایشان را جویا خواهیم شد.

دکتر نوری زاده : من برنامه های شما را دنبال میکنم و تامل شما بر روی زاویه هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بسیار با ارزشاست و من خیلی خوشحالم و بازتابی راهم که هموطنان ما ابراز میکنند بسیار مثبت است اما نکته ای که بنظر من خیلی آزار میدهد ما را اینروزها اینست که آقای دکتر چگونه یک ملتی که پادشاهش بهرام گور، چهار هزار خنیاگر از هند میآورد تا این مردم شاد باشند و نوروزشان را با شادی سر بکنند چرا به نقطه ای رسیدیم که گریه نماد این ملت میشود؟ شما هر سونگاه میکنید گریه است!! یک آخوندی نشسته بر بالای منبر دهانش که باز میکند و هنوز چیزی نگفته یک عده خودشان را میزنند این نمیتوانم من بگویم که مسئله مذهب است چون مذهب در کشور های دیگر هم هست و همچین بساطی ما نمی بینیم ، شما این فرو ریختن ازفرهنگ و تاریخ مان و گریز ملی مان را آیا در اثر این است که این چهل سال مملکت ما را اینها گرفتند؟

دکتر صدیق یزدچی: سئوال مهمی است .ببینید ما دو جور با این پرسش شما میتوانیم برخورد کنیم ،یکی اینکه یکبار خوب یک اموری را رویش انگشت میگذاریم و نکاتی را که سطحی دیده میشود آنها را مطرح میکنیم و خوب بعضا ذهن های ساده اندیشی را که دچارش هستیم، حتی این ذهن ساده اندیش را اهل فکر و فرهنگ ما هم به آن مبتلا هستند به نوعی خوب با آن خودمان را راضی میکنیم و میخواهیم این پرسش را کمی بیشتر در اعماق تاریخ بشکافیم تا به یک پاسخی برسیم .
ببینید آقای دکتر نوری زاده مسئله ما بسیار پیچیده است ، مسائل تاریخی ما بسیار پیچیده است و ما کمتر کوشیده ایم تا اینها را باز کنیم شما درست اشاره کردید هنوز آن روضه خوان و نوحه خوان زبان نگشوده تا مثلا یک ماجرای موهومی را که از پایه و بن واقعیت ندارد بیان کند انسان ایرانی به سر میکوبد. چرا؟ ببینید من یک مثالی میزنم من یک نوشته ای دارم خودم شخصا در آثار اهل قلم ایرانی به این موضوع و به این مهم اصلا برخورد نکرده بودم شاید این نوشته تنها نوشته در عرصه فرهنگ ایران است و آن تاملاتی در دیدگاه و بینش عبید ذاکانی است و آثار عبید را یک بررسی اجمالی کرده ام در حد یک مقاله که دارم آنرا تجدیدش میکنیم .
قرن هشتم عبید ذاکانی هم قرن حافظ است و هفصد سال با آن فاصله دارد یکی از تیره ترین دوره های تاریخی ایران است احمد کسروی یک تحقیقی دارد این در مورد خاندانهایی است که در آذربایجان حکومت داشتند. و این پانصد سال با صفویه تداوم پیدا میکند دوست من، ما میخواهیم چیکار کنیم که من با معرفی بنیانهای مدرنیته که این گوشها در این صد سال ضد و نقیض ، یک سخن در مورد پیدایش مدرنیته نشنیده ام نمیخواهم بگویم من این را میگویم مهم نیست از زبان چه کسی گفته شود ، پس من انتظار چی را باید داشته باشم اینکه میآیم بررسی میکنم بلافاصله ایرانیان به آستانه مدرنیته برسند . مطلقاً!!!
این خیلی روشن است هفصد سال تخریب است یعنی ۱۴۰۰ سال زیر بمباران موهومات این ملت رشد کرده است.

دکتر نوری زاده : ببخشید ما به دوره عبید که اشاره میکنیم دوره ای است که بخش مهمی از سرزمین ما در تصرف بیگانگان است و ما استقلال نداریم و ایران به معنی واقعیش وجود ندارد و من یک تحقیقی را میخواندم که یهودیان اصفهان که بزور مسلمان میشوند همه لقب موسوی انتخاب میکنند و بساری از این خاندانهای موسوی کسانی بودند که مسلمان شدند و شیعه شدند ولی امروز تمام آخوندها اغلب شان از میان آنها میآیند و خمینی میشود روح الله ااموسوی الخمینی ، و نمونه های متعددی که داریم و کس هم سئوال نمیکند این موسوی از کجا آمده من داشتم نگاه میکردم یک آخوند معروفی داشت میگفت که باباش یک تربتی داشته که ایشون یکجایی گذاشته گم کرده و بقیه گریه میکردند، این مهری که شما رویش نماز میخوانید تربت سید الشهداست و مریضتان این را که آلوده به هر چیزی است را در دهانش میریزید.
ببینید آقای دکتر که عصبانی میشوم برای اینست شما درست میگویید هفتصد سال است که اینها بمب باران شده اند ولی یک تصور موهوم است که اگر خیابان خوب داشته باشیم آسمان خراش و اینترنت داشته باشیم ما به مدرنیسم رسیدیم من دلم میخواهد استاد بزرگوار مفهوم مدرنیته را بگویند چیست ؟ مفهوم مدرنیته جاده و ساختمان بزرگ نیست ،و چه گونه میشود با این مصیبت مقابله کرد؟


دکتر صدیق یزدچی: دقیقاً. اولین و مهمترین و پایه ای ترین امکان برای ما انسان ایرانی برای گذر از این فلاکت های تاریخی اینست که فقط قوه ادارکی و عقلانی خودمان را به آن تکیه کنیم و هر آنچه را که قانون و اصل منطق حکم میکند آن را بپذیریم این موهومات و این باور هایی که یکسره غیر عقلانی است باید با شهامت از خودمان دور کنیم من در آغازین برنامه مدرنیته اینها را گفته ام وقتی که رساله روشنگری کانت را معرفی میکردم اولین جمله ای که کانت مینوسید اینست که شهامت داشته باش و عقلانیت خویش را بکار بگیر ، آدمی اگر این شهامت را نداشته باشد که این موهومات را از خود دور کند و بداند که فقط حکم عقلی است و حکم دو دوتا چهار تاست. بعله دیوار خانه کعبه شکاف برداشت و مادر امیر المومنین از آن دیوار به داخل کعبه وارد شد و بچه اش را زایید ، خوب مردم ،انسانی که داره این را میشنود باید به عقل خودش مراجعه کند که چطور ممکن است چنین چیزی.............
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Wednesday 23 January 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Today we speak to our special guest Dr. Mohammad Hossein Sadiq Yazdchi who would share with us his view about Iran’s burning issues.

We begin our discussion by asking him how over the centuries the Iranians have turned from a happy an celebrating nation into a nation of following hypocritical religious leaders and listening to their sad sermons and crying with them.

How has Iran’s rich and historic culture collapsed under the current regime in matter of forty years time?

Dr. Mohammad Hossein Sadiq Yazdchi:

We must look beyond the surface of what is happening in Iran to find the roots of this change in our behaviour and thoughts.

Our problems are historical. We have not reached true modernity despite all the previous efforts in our recent and old history. We have lived under mountains of superstitions and backward religious ideologies for the last 1400 years.

Modernity is not in having skyscrapers and modern highways. We need to have modern thinking attitude and culture and dissociate ourselves from all those ideas that want to take us back to backward religious thinking and use our logic mind to live our lives.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/47903

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_9_LhwCC_gI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/312972771

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/fbq1yfiocriu

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qps4lhmnpnkp

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17-ZgS5j2xqxtOt-IvBkwB-vUm5Jf2uJb/view?usp=sharing


January 23, 2019 08:17 PM


advertise at nourizadeh . com