March 11, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۳ اسفند

nor4-300x160.jpg


این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم.
ابتدا به دیدن گزارش تصویری از سخنان کیومرث پوراحمد در بزرگداشت خشایار الوند می نشینیم .کیومرث پور احمد داغ دل همه ما را با آن حرفای کوتاه و زیباش تازه کرد،.

اختلافات مذهبی همه چیزش پوچ است ،این اول بود یا آن اول بود معلوم میکند ابوبکر اولین خلیفه بود حالا ۱۴۰۰ سال بعد سر همدیگر را ببریم که حق با این بود؟ نه ، کما اینکه امروز حق با مائیست که رژیم جهل و جور و فساد را نمیخواهیم ، بهر روی در قرن بیست و یکم یک آخوندی با وجود پانزده شانزده میلون اهل تسنن در مملکت و سنی هایی که تمام اطراف کشورمان را گرفته اند ببینید این فرد چه میگوید ،،خلفا به همه ظلم کرده اند و حق دارند به آنها فحش بدهند و خدا هم راضی است،، ۱۴ قرن بعد هنوز جنگ حیدر نعمتی راه میاندازند و هنوز بحث بر سر این است که حق با علی بود یا عمر یا حسین؟؟؟!!! این داستان هر روز از صدا و سیمای سیدعلی آقا تکرار میشود.!!!

داستان ظریف و مانور استعفایش هنوز ادامه دارد یکی از عواملش خود آقای ظریف است ایشان اشاره کرده که وزارت امور خارجه مسئول روابط خارجی کل کشور است هر دستگاهی میتواند در داخل سیاستهایی داشته باشد اما سیاست خارجی چیز دیگری است و مربوط به وزارت خارجه است و او دلگیر بود از داستان بی اطلاعیش از سفر بشار اسد و این را قاسم سلیمانی به گردن دفتر ریاست جمهوری انداخت. محمود واعظی که سالها هم در وزارت خارجه بود آرزوی وزارت خارجه را دارد می خواهد پایان کارش با وزارت امور خارجه تمام شود. منتها آقای ظریف مانوری آمد که در این مانورش موفق بود و اینها هم کسی را نداشتند که جایش بیاورند، واعظی سابقه اش در وزارت خارجه خیلی بد است ، بنابراین لیاقت این پست را نداشت و در همین دفتر روحانی گند زده است و همه نوع فسادی کرده است.

در ادامه از افشاگری سخیف رژیم بر علیه روح اله زم شما را باخبر خواهیم نمود .یک داستانی راه انداخته اند که اداره اطلاعاتی کشور پسر آقای زم را در تله انداختند و او را به بازی گرفته اند. ببینید من وقتی جوان بودم افشاگری برایم خیلی اهمیت داشت خبر اول را من بنویسم و یا در قتلهای زنجیره ای در جریان یکی از بزرگترین قتلهای کشور قرار گرفتم و ۴ تا کتاب منتشر کردم و برایم اهمیت داشت هم از اینکه حقیقتی را فاش میکردم هم از اینکه من اول این را پخش کرده بودم اما به مرور عمیق تر و پس پرده را هم نگاه میکنم، در مورد همین بنی حقانیان به این دلیل پیگیر ماجرا شدم چون فکر میکنم ظلمی که حکومت در ارتباط با این افراد در جامعه میکند الان در دستگاه خودشان همجنسگراست بلکه ملکه همجنسگرا هاست ، من راجع به این ایراد گرفتم و راجع بهش حرف زدم. من حرف بی ربط اینجا نمیزنم یادتان باشد.وقتی این داستان افشاگری های آقای زم شروع شد من تلویحا گفتم ایشان اولین بار با من تماس گرفت و یکی دو تا خبر و مطلب برایم فرستاد و من دیدم با افکار من جور نیست تشکر کردم اتفاقا مطالبی در مورد دکلهای نفتی بود ، بهر روی از چند روز گذشته رژیم یکی دو تا افشاگری زده و خودش را و حقارتش را نشان داد و نشان داد که آدمهایش چقدر حقیر تر هستند. آقای زم که چیزی را از دست نمیدهد بلاخره یک روزنامه نگار و خبرنگاری آمده و یک حرفهایی زده یک جا درست بوده یک جا درست نبوده ، چه چیزی را از دست داده است؟ ببینید رژیم به کجا رسیده است؟.

برادر کوچکم آقای زم من ۵۰ ساله که اینکار را میکنم از نوشتن بوده و دبیر سیاسی بزرگترین روزنامه کشور روزنامه اطلاعات وسردبیر بزرگترین مجله کشور بوده ام،مجله امید ایران ، رادیو تلوزیون بوده ام در خارج هم همینطور در روزنامه ها و مجلات و رادیو تلوزیون بوده ام وقتی میگویید که من مثل علیرضا نوری زاده نیستم که روزی ۱۴ ساعت برنامه داشته باشد خیر بنده روزی یکساعت برنامه دارم پنج روز در هفته،که قصد دارم کمترش بکنم ،.شما جوانید و پر انرژی شما بیایید و کار را ادامه بدهید ما زحمتمان را کشیده ایم و خوشحالم که توانستم در این سالها یک عده جوان را تربیت بکنم .

در پی آن نگاهی به اظهارات عجیب عبدالکریم سروش در مورد خمینی خواهیم داشت، من به ایشان احترام میگذارم و آرزو میکردم دکتر شریعتی هم مثل ایشان عاقبت بخیر میشد بحمدالله جایی درس میدهد و اسمش جزء صد فیلسوف اسلامی گذاشته اند و شاگردانی هم دارند که ایشان را دنبال میکنند اما با ف.م. سخن و . م. سحر هم سخن هستم در این سخنان آقای سروش که در مورد خمینی کرده اند و درواقع آقای سروش بنوعی علاقه مندانش را یک جوری مستاصل کرد توی یک راهی انداخت که نه راه پیش دارند نه راه پس ، سروش قرآن را از این حالت وحی درآورده اما سروش مردی را که جنایتکار است و در رساله اش در ارتباط با مسائل جنسی با اطفال سخن میگوید را بزرگترین دانشمند و سیاستمدار تاریخ میداند . خمینی را از نظر دانش با محمد رضا شاه مقایسه اش میکنید ، که سه زبان را بخوبی بلد بود اقتصاد میدانست و کتاب خوان بود و نمیگفت اقتصاد مال خر است!! در تاریخ ایران پادشاهی مثل خمینی نبوده است؟ نامه هایش به فاطی خانم معلوم است که چقدر با سواد بوده است ؟!!
آقای سروش علاوه بر چنگ زدن بر سرو صورت خویش به سرو صورت علاقه مندان خودت هم چنگ زدی!! خمینی بر روی مسیحیت و ادیان دیگر خط میکشد و بهایی را قابل زندگی کردن نمیداند آنوقت این آدم بزرگترین و با سواد ترین بوده درسواد مجامعت با حیوانات؟؟!!! آقای دکتر سروش شما که فیلسوفید چرا اینها را میگویید پادشاه یک مملکت نباید بداند با پایش به توالت برود بلکه باید علم کشور داری و اقتصاد بداند، اینها را نداند اصلا اتفاقی نمی افتد، رضا شاه هم اینها را نمی دانست رضا شاه کشف حجاب را برای پیشرفت کشور ضروری میداند اما خمینی زنان را در گونی میکند حال کدامشان سواد مملکت داری دارند امیدوارم فرزند شما این حرفها را نزند.

و شما بابت این حرف از ملت ایران باید عذر خواهی کنید از ده ها هزار خانواده ای که بفرمان خمینی فرزندانشان و عزیزانشان اعدام و یا بقتل رسیدند باید عذر خواهی کنید و هزاران تنی که به فتوای خمینی که از آن لجنزاری که شما میگویید سواد بوده است سیراب شده اند باید پوزش بخواهید و درود به تمامی کسانی که برعلیه این سخنان موضع گیری کرده اند، اعتبار شما لطمه خورده امیدواریم که با پوزش بزرگ جبران بکنید از مردی که پرچم زیبای ما را به پرچم هندی ها تبدیل کرد، شما جایگاهتان با خلخالی یکی میشود و نباید آن حرفها را میزدی، خیلی بد بود من شما را دوست دارم من سالها پیش مقاله ای به عربی در باره شما نوشتم و شما وقتی دیدید متاثر شدید. درهر حال امیدوارم که بدانید که خمینی جنایتکار ترین فردی بود که به قدرت رسید او عرفان نمیدانست خمینی و عرفان؟ پاسبان پیری را که در سال ۴۲ اورا همراهی کرده بود دستور داد پیداکردند و اعدام نمود. او جنایتکار ترین فردی بود که در ایران به قدرت رسید، اگر ذره ای معرفت و عرفان در وجود خمینی بود این جنایات را میکرد

ابوالفضل قدیانی را میشناسید او یکی از آن بچه هایی بود که در زمان انقلاب دست در دست بهزاد نبوی بعنوان مجاهدین انقلاب اسلامی شده بودند عرب سرخی بود و دکتر توفیقی بود آقای تاج زاده بود . قدیانی خیلی هم متعصب بود و از نظر مذهبی هم شاید تعصب بیشتری داشت . اما حساسیت غریبی راجع به استبداد دارد بهمین دلیل راهش را از نبوی و بقیه جدا کرد او حرفهایش را صریح میزند به آقای خانه ای به مناسبت بیانیه ۲۲ بهمنش تاخته است و گفته مانند بیانیه های دیگر پر از حرفهای تکراری و دروغ های اعجاب انگیز در مورد آزادی ، معنویت ، عدالت اجتماعی ، و اخلاق بود . شهامتش را هم دارد
خامنه ای به تقلید از گوبلز که دروغ را هر چه بزرگتر بگویی مردم بهتر باور میکنند،عجبا رهبر نظام که قائم به فساد است که اگر فساد و چپاول و رانت را از او بگیرند تمام ارکانش یکسره از هم میپاشد از فساد دم میزند؟!انگار مردم نمیدانند که بانیان و مروجان فساد همان بنیاد ها نهاد ها سازمانها و بانکها و جامعه ها یی که وابسته به شخص او هستند و فساد و چپاول را همه گیر کرده اند.او ثروت ملی را صرف جاه طلبی های خود و تحکیم قدرت خویش میکند .......
. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Monday 4 March 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We first listen to the speech of the film director Kiomars Pourahmad at the funeral of TV producer Khashayar Alvand where he directly criticizes the atmosphere of fear, despair and sadness over Iran’s cultural and social life since the establishment of the Islamic republic regime.

The regime’s broadcasting organization is one of the main tools of spreading these negative aspects through superstition and sectarianism inside and outside the country.

It appears that the Zarif resignation saga is not to stop and he is himself behind it, as he has now said that the foreign ministry under his command must be responsible for all of Iran’s foreign relations matters.

Zarif only succeeded in his gamble because the regime does not have any other person at its disposal to replace him.

The regime has now broadcast a cheap “documentary” about how it has supposedly “infiltrated” in the opposition forces in exile by showing clips of a conversation between one of its agents and Ruhollah Zam who runs the Amad News website.

I have been in the world of journalism and publishing for more than half a century and can say this type of cheap ploys by the regime only reveals itsdesperation and at the same time the power of the media in exposing its crimes and corruption.

Now the religious intellectual Abdulkarim Soroush has made some astonishing comments about the position of Khomeini in Iran’s history.

He has described Khomeini as “the greatest scientist and politician throughout Iran’s history”.

We call on Soroush to retreat his disgraceful comments and apologize to millions of Iranians who have lost their beloved ones at the hands of a regime that Khomeini established which has destroyed our country.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/49460

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qNtVTOU3-uY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/321295634

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ddy6mosw4lf8

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3v0kp1jn4kvy

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1eJgTreyfXqnLcrJlJbtqRv1gHPGpkGFP/view?usp=sharing

March 11, 2019 11:05 AM


advertise at nourizadeh . com