March 11, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۷ اسفند

nor4-300x160.jpg

دکتر نوری زاده: آقای دکتر شما برای ۸ مارس به زنان ایران چه میگویید؟

دکتر کردوانی:ببینید تنها جایی که حکومت جمهوری اسلامی نتوانست پیروز بشود در حوزه زنان بود در همان اوائل انقلاب نخستین اعتراض اجتماعی که شکل گرفت از جانب زنان بود ، شما ببینید که تظاهراتی که پیش از انقلاب شده تا یک جاهایی زنان را میبینید و روی زنان جهت هایی که انقلاب پیدا کرد را ببینید، زنانی که حجاب ندارند و مثل امروز هستند و همچنین شما زنانی را میبینید که یا ذاتاً حجاب دارند یا به مصلحت حجاب دارند و در نخستین اعتراض آنها من هم در آنجا بودم برای حمایت از این زنان ، جالب بود که اکثر مردانی که در این تظاهرات بودند با هم احوالپرسی میکردند ، منظورم اینست که اینها همدیگر را میشناختند درواقع در کجا میشناختند اینها همه از اعضای کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بودند، بحث بر سر بد و خوب گفتن نیست ، باید دید در آن روزگار این درس بزرگیست برای ما ، یکی در دوران شاه و یکی در دوران بعد از انقلاب،و نگاه سازمانهای ایرانیبه حجاب زنان. شما فکر کنید چجوری میشود حکومتی موفق میشود چنین وضعیتی را برای جامعه زن ایرانی پیش بینی کند و به اجرا بگذارد آیا یک دلیلش این نیست که در دوران شاه درست است که زنان آزاد بودند و هر پوششی که انتخاب میکردند با همان پوشش بیرون میآمدند ولی چقدر زنان و چه سازمانهایی وجود داشت که در زمان شاه که زنان به حقوق خودشان آگاه شده باشند شما فقط زنانی را که در دانشگاه بودند را نبینید بخشهای دیگر جامعه را ببینید در بسیاری از شهرستانها زنان بدون حجاب نمیتوانستند بیرون بیایند، یعنی بدون چادر نمیتوانستند، در نتیجه من فکر میکنم که آن دستاوردی که زنان ایران در زمان شاه داشتند به اهمیتش پی نبرده بودند ، من خاطرات علم را میخوانم و یک سری علم به شاه میگوید که شاهزاده اشرف میخواهد فلان کار را بکند اما شاه میگوید هیچ لازم نیست ما که آزادی داده ایم به زنان برای چی اینها میخواهند سازمان زنان را نگه دارند؟ یعنی یک چیزی از بالا به زنان دادیم و در داخل باید خوشحال باشند این آگاهی اجتماعی را ندادند.

در مورد نداشتن حجاب و پوشش، کجازندگی میکنیم و دور و برمان چه کسانی هستند، خیلی از شهر های ما زنان بدون چادر بیرون نمیتوانستند بیایند . من نمیخواهم کار بزرگ رضا شاه را بگویک کار غلطی بوده شاید بزرگترین اشکال این بود که دولت باید حمایت میکرد از آزادی پوشش، نه اینکه دولت دستور بدهد چه چیزی باید پوشیده شود، هرچند با وضعیت امروز نمیتوان داوری تاریخی کرد اما باید به تاریخ مراجعه بکند و نقصهای امروز را ببیند در هر زمینه ای از جمله این کشف حجاب رضا شاه . اما بعداتجربه تاریخی به ما میگوید که اگر رضا شاه حجاب را آزاد کرده بود و اجبار در پوشش نبود شاید راحتتر ان در جامعه جا می افتاد . موضوع دوم اینکه اکثر سازمانها ی ایرانی بعد از انقلاب که توانی داشتند و میتوانستند با این مقابله بکنند آگاه نبودند که چه دارد بر سرشان میآید،

دکتر نوری زاده: من یک سئوال دارم به اعتقاد من کشف حجاب با تغییراتی که بعدش صورت میگیرد همانگی ندارد در آن سالهای دوران رضا شاه بهر حال اختلالات زن و مرد در جشنها و مراسم با قدرتی که رضا خان داشته باعث میشود که جامعه واکنشی نشان ندهد ، به گفته بهبودی خود رضا شاه میگفته که من دارم بی غیرتی میکنم و زن و دخترم را بی حجاب بیرون می آورم ولی برای آزادی ملت باید اینکار را بکنم، پس رضا شاه خودش هم تابع آن سنت های جامعه است، منتها دلش میخواهد این دریچه را باز کند . اما بعد از رضا شاه را من دارم به آنها نگاه میکنم مثلا جبهه ملی، در کنگره اش ببینید بعضی ها نسبت به تساوی زن و مرد اعتراض میکنند که همه تحصیل کرده هستند، نمیشود همه گناه ها را بگردن رضا شاه انداخت که بزور حجاب را برداشت، جامعه مان هم آمادگی نداشته است وقتی حزب توده در مانیفستش راجع به عاشورا حرف میزند و بعد رفیقمان خسرو گلسرخی میگوید که من مارکسیست هستم از امام حسین صحبت میکند اینها نشان یک جامعه حیرت زده است . این جامعه چرا برای مدرنیته آمادگی ندارد مشکلش چیست؟


دکتر کردوانی: ببینید اگر مثلا در دوران قاجار جریان عدالت خواهی پیش کشیده میشود و این حاصل تکوین دوره درازی است و پیش از رضا شاه کم نیستند زنان ایرانی که بدون حجاب بیرون میآیند شما صدیقه دولت آبادی را دارید انستیتوی علوم سیاسی در دوران قاجار تاسیس شد و فروغی ها آنجا درس میداند و نخستین تکنوکرات های ایرانی از فارغ التحصیلان این مدرسه علوم سیاسی هستند ، ویدا حاجبی میگفت که پدرش که فارغ التحصیل از این مدرسه علوم سیاسی شد یک دعوتی کرد از دوستانش به منزل و به مادرش گفت که بدون حجاب بنشیند در حضور آنها، او میگفت مادرم که قبل از کشف حجاب رضا شاه آمده و بیرون نشسته چطور میشود من بعد از چند دهه به دستور سازمان سیاسیم حجاب سرم میکنم ؟ یعنی این بحثی که شما کردید مدرنیته از بالا آمده و با زور آمده و بدون شرکت نخبگان سیاسی آمده است این آدامهایی هم که عامل این مدرنیته بودند آدمهای بدی نبودند ایران را هم دوست داشتند و اگر با شرکت نخبگان سیاسی پیش میرفت کند تر پیش میرفت ولی بهتر پیش میرفت...............

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Friday 8 March 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Today is the International Women’s Day across the world and we do celebrate and mark it as well.

In our country where the issue of hijab has been the symbol of repression of our women, and men, under the Islamic republic regime, we hereby declare that while we mark this day, we honestly announce that as the men of Iran we have not been able to do much in liberating our country we regard our women as the vanguard of this struggle. So happy women’s day to all of our Iranian women!

We speak to our guest Dr. Kazem Kardavani about this international day and its significance for the Iranian women.

Dr. Kazem Kardavani:

The only area where the Islamic republic regime has not been successful to impose all its repressive measure is among our female population.

Our women were the first to oppose the regime’s upcoming despotic rule after the revolution. They protested against the mandatory hejab as they regarded it as a measure of the religious rulers’ anti-women attitude and culture.

Before the revolution the Iranian women were free to chose if they wanted to wear a hijab or not and they all lived alongside each other in peace and harmony.

The Shah’s regime had offered them this freedom of choice and many other social and individual freedoms. However, due to the lack of any independent and non-governmental organization to protect these rights for our women, they did not have the social power to impose their will on the new religious regime after the revolution.

I do not mean to say that what Reza Shah did by forcefully removing the hijab of the Iranian women was completely wrong, but he should have allowed women’s democratic organizations to flourish so in years to come the freedom of choice had established itself as part of our nation’s values.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/49656

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_yRYgRpil7k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/322259441

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/74hgjwqhxtaq

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/xwdvpbr4pmcs

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1YO7pUzn3bZWxG6AP98lan_7_l8en4ycW/view?usp=sharing

March 11, 2019 11:48 AM


advertise at nourizadeh . com