April 28, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۴ اردیبهشت

nor4-300x160.jpg
این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری ازدفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم .محمد جواد لاریجانی شاید کمتر از دو برادرش معروفیت داشته باشد بعضی ها بطور کلی معروف به دنیا میآیند و بعضی ها کسب میکنند و بعضی ها برادر حاتم طایی میشوند این یکی از هردوتای اینها جلوتر بود آمریکا بود و انجمن اسلامی و همراه یزدی و رفت وزارت خارجه ، منتهی هم عشقش به آمریکا را نمیتوانست پنهان کند خیلی هم تند مزاج وبد دهن بود در وزارات خارجه که محیطی درست شده بود برای آداب دانهای این مملکت فحش میداد بد حرف میزد ،
خمینی خوشش نیامد بطور کلی از اینها خوشش نمیآمد اولا با پدرشان جور نبود مرحوم میرزا هاشم یک ملای بامزه شوخ دائم جوک میگفت خوب میرزا هاشم آملی با خمینی عبوس که تمام عمرش حتی یک خنده درستی نکرده بود ، محمد جواد بعد از این ماجراهای گروگان گیری گفت ما باید برویم با آمریکا مذاکره کنیم و نمیشود این ماجرا را همینطور رها کنیم، خمینی گفت غلط کردی برو بنشین خانه و از وزارت خارجه بیرونش کردند و رفت دنبال درس در دانشگاه صنعتی و یک مرکز فیزیک اتمی راه انداخت و تحقیقات و پژوهش های علمی و خلاصه رفت در یک فضای علمی . اخوین سیاسی ، علی آقا که داماد مطهری بود و در دستگاه اطلاعات سپاه رفت و غیره و غیره، صادق رفت قم که ملای فامیل بشود و درس بخواند و بعد هم رفت دختر آقا وحید خراسانی مرجع اعلا را گرفت ، نسبتا تو قم توی این آخوند های کودن این یکی بهتر درس خواند،.
غرضم از این داستان این است که آقای محمد جواد خان اخوی که آمدند به قوه قضاییه محمد جواد هم را خواستند برش گردانند به دستگاه دولت و دستگاه اداری ،چکارش بکنیم؟ وزارت خارجه که نمیتواند برود چون از آنجا اخراج شده است گفتند میاوریمش قوه قضاییه و شغل خارجی به او میدهیم، در قوه قضاییه شغل خارجی چی هست ؟؟ معاون قوه قضاییه در امور بین الملل ، مال این یک چیز دیگری هم به آن چسباندند در امور حقوق بشر ،.
هر سال نشست سازمان ملل در امور حقوق بشر تشکیل میشود این آقا هم راه میافتد و معمولاً یکی از معاونین قوه قضاییه هم با او میآید همان آدمکشها محمدی و اژه ای هم با او میایند و نطق هایی که میکند شنیدنی است یک مصاحبه ای کرده بود با صدا و سیما حرفهایی زد که من میگویم باید مجسمه اش را از این سنگهای بی مصرف درست کرد!!! و سر در قوه قضاییه گذاشت یک وقت در این قوه قضاییه مرحوم صلح و عبدو میامدند دادگر میامد ببینیم ایشان در مورد حقوق بشر و اعدام چه نظری دارد ؟؟؟

قصاص یک درمان اجتماعی است و با وحشیگری چشم یکی را در میاوری درمان اجتماعی است!!! سرش را میبری این درمان اجتماعی است!!! این آقا در آمریکا درس خوانده است البته در امریکا هم در بعضی ایالت ها اعدام وجود دارد ولی اصولاً اعدام یک وحشیگری است که باید متوقف بشود ، کسی جنایتی مرتکب شده این آدم باید برای این جنایت هزینه بپردازد هزینه اش این نیست که دارش بزنی یا در اطاق گاز بگذاریش یا آمپول سمی به او تزریق کنی ، نه!! او باید زندگی کند و هر روز زجر بکشد که در یک اطاق محبوس است و از آزادی محروم است و از داشتن خانواده محروم باشد اعدام چیز بسیار وحش است و آنوقت این آقا میگوید باید پرچم حقوق بشر را به جمهوری ولایت فقیه بدهند !!!
اصلا این نمادهای حقوق انسانی را باید کنار گذاشت ماندلا دیگر نباید باشد خمینی و خامنه ای را بعنوان نماد ها بگذارند و برادران لاریجانی را هم به عنوان نوکران این نماد ها ، این آقا بعنوان نماینده ایران میرود و در جوامع بین المللی صحبت میکند متاسف میشوم که ما در همه زمینه ها سقوط آزاد کرده ایم این آقا میتوانست برود تحقیق انجام دهد و درس بدهد ولی میگوید اعدام ما با بقیه فرق دارد قصاص ما یک پروسه اجتماعی است .
وقتی شما از آخوندتان تا دانشمند فیزیکتان تا نماینده حقوق بشرتان فقط از بامداد تا شام فرا گرفته اند که دروغ بگویند جعلیات بگویند.!!!
یک وقت من این تیمسار باقری را که میدیدم بخار اینکه تیپیکال نظامی داشت به او احترام میگذاشتم شما باید سخنان این آقا را بشنوید آیا میشود برای این فرد احترام گذاشت با اینکه بالاترین مقام نظامی کشورمان را دارد؟؟ رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح است البته خدارو شکر که فیروز آبادی رفت ببینید چگونه مردم را خرج میکند، و من در باره اینکه ما چه قدر خسارت در چند ماه آینده خواهیم دید و این طرحی که برای ما ریخته شده توسط آمریکا و مطمئن باشید بزودی تمام اروپاییان هم دنبال این خط خواهند رفت بعد خواهید دید ما چه هزینه ای خواهیم پرداخت . من به این آقای تیمسار سرلشکر میگویم شاید خانواده وی خوشحال باشند ولی برود چهره دژم و افسرده اکثریت مردم را پیش رو بیاورد ببیند آیا این چهار دهه مردم چه کشیده اند و چه کسی عامل این مصیبت ها شد .
از روزی که خمینی آمد از همان روز اول نماد نکبت و مصیبت بود تا امروز ، سه روز بعد از سوار شدن بر قدرت اعدامهای مدرسه علوی بود، از آن تاریخ تا به قم رفت تا توانست فرمان اعدام و تیر باران داد، خلخالی هم شبی ده پانزده تا میکشت و بعد هم که به قم رفت از آنجا دستور میداد و دروغ هم میگفت!!! خمینی خودش به شخصه اعتقادی به آخوند بازی نداشت ، این از مزایایش نیست ، دارم نیت ها را برایتان میگویم خمینی میدانست که همه آخوند ها دروغ میگویند مثل خودش بنابراین اعتباری برای آخوند ها قائل نبود بعد هم آدم معتقدی نبود شما فکر میکنید خمینی برای حضرت علی و فاطمه زهرا ، یکبار در عمر ش به مشهد رفته بود اون شاه بیچاره هر سال میرفت و اعتقاد داشت، ولی خمینی میگفت همه اینها دکان است و خودمان ساخته ایم !!! بنابراین در دستگاه خمینی این قدس بازی و خلوت امام زمان با آقا هم نبود .
خامنه ای از اول که آمد اولا دو تن از آدمکش ترین افراد وزارت اطلاعات را که بسیار هم بد نام هم بودند برد دفترش را به اینها داد و دو سه تا از این آخوند های دعا نویس و جن گیر و غیره هم آورد در دفتر و دستگاهش و بشقاب هم برای امام زمان بگذارند و از این کارها و امام دیشب داشت با آقا خلوت میکرد و از این چرندیات. در عصر خامنه ای دروغ محور میشود و هر که دروغ بیشتر بگوید اعتبار بیشتری پیدا میکند تا جایی که باقری میگوید چهل سال است که در فشار و تحریم هستیم ولی مردم بانشاط هستند !!! به چه نشاط داشته باشند این مردم ؟؟؟ به چی ببالد و شادمان باشد؟؟ خامنه ای دفتر هفتاد هشتاد نفری خمینی را تبدیل به یک دفتر شامل دوازده هزار نفر کرده مانند یک دولت اینها حقوق و مزایا میخواهند و او برای خودش دولتی جداگانه دارد و همه وزرا را هم دارد مجتبی را هم دارد نگاه تفاوت پیدا کرد.فضا بکلی عوض شد و حقه بازان و شیادان دکانشان داغ شد مثل شاهرودی و صادق لاریجانی ،یعنی دو وجه کار را شما نگاه کنید و ببینید یک حاکم بیشرف چه ببار آورده در این سی سال حکومت.
خبر در گذشت بهمن کشاورز حقوقدان مرا متاسف کرد اصولا تمایلات چپ داشت ولی هیچوقت توده ای نشد و همه خانواده در کار وکالت و سیاست بودند.
مامورین ریختند به خانه شمس الواعظین در حالی که خودش مسافرت بوده است اما دخترش اجازه ورود به ماموران نمیدهد،شمس هم یک اطلاعیه میدهد که سه سال پیش ما را دستگیر کردید و پس از گذراندن محکومیت دیگر سراغ ما نیامدید ما هم که کاری نمیکنیم داریم زراعت میکنیم.
در انتها سری به منطقه خواهیم زد و همچنین شما را از اطلاعیه جبهه ملی و فداییان خلق در ارتباط با محکوم کردن ورود نیروهای حشد الشعبی و دیگر نیروهای خارجی باخبر خواهیم نمود.
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Wednesday 24 April 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

The Larijani brothers have been at the helm of the Iranian regime since its inception forty years ago.

Mohammad Javad Larijani had studied in America and entered regime’s foreign ministry as a gift for having run the Islamic students society in US with former foreign minister Yazdi.

Despite his love of American way of life, he never picked any social manners and has always remained a vulgar person.

He had once proposed direct negotiations with US but faced the wrath of Khomeini who told him to shut up and get out of the foreign ministry.

His brother Ali Larijani has secured a more stable position for himself within the regime by getting married to ayatollah Motahari’s daughter.

Mohammad Javad is now the head of the meaningless “human rights desk” at Iran’s judiciary and attends UN conferences on human rights to deceitfully and unashamedly defend the regime’s horrible records on the issue.

In his latest comments on the matter he has defended the regime’s barbaric practice of retribution and called it a “proper way of solving socialproblems”!

A man who has studied in the US and lived there for a decade suggests gouging the eye of a petty criminal or stoning to death of women who have allegedly committed adulatory are practices that “solve social problems” is the symbol of the barbarism of a regime that has been ruling Iran in this day and age for forty years.

And this should come as no surprise as the founders of this regime have never respected human rights or human life and their claim to be “men of god” is simply a big lie.
پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۴ اردیبهشت
این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری ازدفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم .محمد جواد لاریجانی شاید کمتر از دو برادرش معروفیت داشته باشد بعضی ها بطور کلی معروف به دنیا میآیند و بعضی ها کسب میکنند و بعضی ها برادر حاتم طایی میشوند این یکی از هردوتای اینها جلوتر بود آمریکا بود و انجمن اسلامی و همراه یزدی و رفت وزارت خارجه ، منتهی هم عشقش به آمریکا را نمیتوانست پنهان کند خیلی هم تند مزاج وبد دهن بود در وزارات خارجه که محیطی درست شده بود برای آداب دانهای این مملکت فحش میداد بد حرف میزد ،
خمینی خوشش نیامد بطور کلی از اینها خوشش نمیآمد اولا با پدرشان جور نبود مرحوم میرزا هاشم یک ملای بامزه شوخ دائم جوک میگفت خوب میرزا هاشم آملی با خمینی عبوس که تمام عمرش حتی یک خنده درستی نکرده بود ، محمد جواد بعد از این ماجراهای گروگان گیری گفت ما باید برویم با آمریکا مذاکره کنیم و نمیشود این ماجرا را همینطور رها کنیم، خمینی گفت غلط کردی برو بنشین خانه و از وزارت خارجه بیرونش کردند و رفت دنبال درس در دانشگاه صنعتی و یک مرکز فیزیک اتمی راه انداخت و تحقیقات و پژوهش های علمی و خلاصه رفت در یک فضای علمی . اخوین سیاسی ، علی آقا که داماد مطهری بود و در دستگاه اطلاعات سپاه رفت و غیره و غیره، صادق رفت قم که ملای فامیل بشود و درس بخواند و بعد هم رفت دختر آقا وحید خراسانی مرجع اعلا را گرفت ، نسبتا تو قم توی این آخوند های کودن این یکی بهتر درس خواند،.
غرضم از این داستان این است که آقای محمد جواد خان اخوی که آمدند به قوه قضاییه محمد جواد هم را خواستند برش گردانند به دستگاه دولت و دستگاه اداری ،چکارش بکنیم؟ وزارت خارجه که نمیتواند برود چون از آنجا اخراج شده است گفتند میاوریمش قوه قضاییه و شغل خارجی به او میدهیم، در قوه قضاییه شغل خارجی چی هست ؟؟ معاون قوه قضاییه در امور بین الملل ، مال این یک چیز دیگری هم به آن چسباندند در امور حقوق بشر ،.
هر سال نشست سازمان ملل در امور حقوق بشر تشکیل میشود این آقا هم راه میافتد و معمولاً یکی از معاونین قوه قضاییه هم با او میآید همان آدمکشها محمدی و اژه ای هم با او میایند و نطق هایی که میکند شنیدنی است یک مصاحبه ای کرده بود با صدا و سیما حرفهایی زد که من میگویم باید مجسمه اش را از این سنگهای بی مصرف درست کرد!!! و سر در قوه قضاییه گذاشت یک وقت در این قوه قضاییه مرحوم صلح و عبدو میامدند دادگر میامد ببینیم ایشان در مورد حقوق بشر و اعدام چه نظری دارد ؟؟؟

قصاص یک درمان اجتماعی است و با وحشیگری چشم یکی را در میاوری درمان اجتماعی است!!! سرش را میبری این درمان اجتماعی است!!! این آقا در آمریکا درس خوانده است البته در امریکا هم در بعضی ایالت ها اعدام وجود دارد ولی اصولاً اعدام یک وحشیگری است که باید متوقف بشود ، کسی جنایتی مرتکب شده این آدم باید برای این جنایت هزینه بپردازد هزینه اش این نیست که دارش بزنی یا در اطاق گاز بگذاریش یا آمپول سمی به او تزریق کنی ، نه!! او باید زندگی کند و هر روز زجر بکشد که در یک اطاق محبوس است و از آزادی محروم است و از داشتن خانواده محروم باشد اعدام چیز بسیار وحش است و آنوقت این آقا میگوید باید پرچم حقوق بشر را به جمهوری ولایت فقیه بدهند !!!
اصلا این نمادهای حقوق انسانی را باید کنار گذاشت ماندلا دیگر نباید باشد خمینی و خامنه ای را بعنوان نماد ها بگذارند و برادران لاریجانی را هم به عنوان نوکران این نماد ها ، این آقا بعنوان نماینده ایران میرود و در جوامع بین المللی صحبت میکند متاسف میشوم که ما در همه زمینه ها سقوط آزاد کرده ایم این آقا میتوانست برود تحقیق انجام دهد و درس بدهد ولی میگوید اعدام ما با بقیه فرق دارد قصاص ما یک پروسه اجتماعی است .
وقتی شما از آخوندتان تا دانشمند فیزیکتان تا نماینده حقوق بشرتان فقط از بامداد تا شام فرا گرفته اند که دروغ بگویند جعلیات بگویند.!!!
یک وقت من این تیمسار باقری را که میدیدم بخار اینکه تیپیکال نظامی داشت به او احترام میگذاشتم شما باید سخنان این آقا را بشنوید آیا میشود برای این فرد احترام گذاشت با اینکه بالاترین مقام نظامی کشورمان را دارد؟؟ رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح است البته خدارو شکر که فیروز آبادی رفت ببینید چگونه مردم را خرج میکند، و من در باره اینکه ما چه قدر خسارت در چند ماه آینده خواهیم دید و این طرحی که برای ما ریخته شده توسط آمریکا و مطمئن باشید بزودی تمام اروپاییان هم دنبال این خط خواهند رفت بعد خواهید دید ما چه هزینه ای خواهیم پرداخت . من به این آقای تیمسار سرلشکر میگویم شاید خانواده وی خوشحال باشند ولی برود چهره دژم و افسرده اکثریت مردم را پیش رو بیاورد ببیند آیا این چهار دهه مردم چه کشیده اند و چه کسی عامل این مصیبت ها شد .
از روزی که خمینی آمد از همان روز اول نماد نکبت و مصیبت بود تا امروز ، سه روز بعد از سوار شدن بر قدرت اعدامهای مدرسه علوی بود، از آن تاریخ تا به قم رفت تا توانست فرمان اعدام و تیر باران داد، خلخالی هم شبی ده پانزده تا میکشت و بعد هم که به قم رفت از آنجا دستور میداد و دروغ هم میگفت!!! خمینی خودش به شخصه اعتقادی به آخوند بازی نداشت ، این از مزایایش نیست ، دارم نیت ها را برایتان میگویم خمینی میدانست که همه آخوند ها دروغ میگویند مثل خودش بنابراین اعتباری برای آخوند ها قائل نبود بعد هم آدم معتقدی نبود شما فکر میکنید خمینی برای حضرت علی و فاطمه زهرا ، یکبار در عمر ش به مشهد رفته بود اون شاه بیچاره هر سال میرفت و اعتقاد داشت، ولی خمینی میگفت همه اینها دکان است و خودمان ساخته ایم !!! بنابراین در دستگاه خمینی این قدس بازی و خلوت امام زمان با آقا هم نبود .
خامنه ای از اول که آمد اولا دو تن از آدمکش ترین افراد وزارت اطلاعات را که بسیار هم بد نام هم بودند برد دفترش را به اینها داد و دو سه تا از این آخوند های دعا نویس و جن گیر و غیره هم آورد در دفتر و دستگاهش و بشقاب هم برای امام زمان بگذارند و از این کارها و امام دیشب داشت با آقا خلوت میکرد و از این چرندیات. در عصر خامنه ای دروغ محور میشود و هر که دروغ بیشتر بگوید اعتبار بیشتری پیدا میکند تا جایی که باقری میگوید چهل سال است که در فشار و تحریم هستیم ولی مردم بانشاط هستند !!! به چه نشاط داشته باشند این مردم ؟؟؟ به چی ببالد و شادمان باشد؟؟ خامنه ای دفتر هفتاد هشتاد نفری خمینی را تبدیل به یک دفتر شامل دوازده هزار نفر کرده مانند یک دولت اینها حقوق و مزایا میخواهند و او برای خودش دولتی جداگانه دارد و همه وزرا را هم دارد مجتبی را هم دارد نگاه تفاوت پیدا کرد.فضا بکلی عوض شد و حقه بازان و شیادان دکانشان داغ شد مثل شاهرودی و صادق لاریجانی ،یعنی دو وجه کار را شما نگاه کنید و ببینید یک حاکم بیشرف چه ببار آورده در این سی سال حکومت.
خبر در گذشت بهمن کشاورز حقوقدان مرا متاسف کرد اصولا تمایلات چپ داشت ولی هیچوقت توده ای نشد و همه خانواده در کار وکالت و سیاست بودند.
مامورین ریختند به خانه شمس الواعظین در حالی که خودش مسافرت بوده است اما دخترش اجازه ورود به ماموران نمیدهد،شمس هم یک اطلاعیه میدهد که سه سال پیش ما را دستگیر کردید و پس از گذراندن محکومیت دیگر سراغ ما نیامدید ما هم که کاری نمیکنیم داریم زراعت میکنیم.
در انتها سری به منطقه خواهیم زد و همچنین شما را از اطلاعیه جبهه ملی و فداییان خلق در ارتباط با محکوم کردن ورود نیروهای حشد الشعبی و دیگر نیروهای خارجی باخبر خواهیم نمود.
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۴ اردیبهشت

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری ازدفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم.ابتدا اشاره ای به کارنامه محمد جواد لاریجانی نماینده حقوق بشر قوه قضاییه و سخنان وی در ارتباط با اعدام و قصاص خواهیم داشت و در این باره توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود. در ادامه به بررسی سخنان سرلشکر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح حکومت خواهیم نشست. در ادامه از تفاوت حکومت در دوران خمینی و خامنه ای با شما به صحبت خواهیم پرداخت . در بخش دوم برنامه از خبر در گذشت بهمن کشاوزر حقوقدان و وکیل دادگستری شما را مطلع خواهیم ساخت. در پی آن شما را در جریان هجوم ماموران حکومتی به منزل شمس الواعظین و همچنین اطلاعیه جبهه ملی و سازمان فداییان در ارتباط با محکوم کردن ورود نیروهای حشد الشعبی و حزب الله به ایران قرار خواهیم داد و در انتها به منطقه میرویم وسری به تحولات و رویدادها در لیبی خواهیم زد . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/51355

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tEXGOeLV8rk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/332234487

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/jbrxhe1v3626

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ikwvjoplw9sc

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1UuiRLBSCZE4EveDX06OhpVn8G_QrMQNZ/view?usp=sharing


Attachments area
Preview YouTube video پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۴ اردیبهشت


April 28, 2019 06:08 PM


advertise at nourizadeh . com