June 03, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری چهار شنبه ۸ خرداد

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم.از آقای مهاجرانی گفتم دیروز که خیلی کارا کرد، اما از زمانی که آمده خارج مواضع عجیب غریبی دارد!! برداشته توئیت کرده اینها ترامپ پرستان و اشاره و نیش هم زده به شاهزاده رضا پهلوی ،تا آنجایی که من یادم است شاهزاده رضا پهلوی از جمله اولین کسایی بود که مداخله خارجی ، و ورود امریکاییان را محکوم کرد و گفت ملت ایران خودشان باید به پا خیزند نه اینکه ترمپ بیاید!! اتفاقا بسیاری از دوستان آقای مهاجرانی آنها هستند که پیغام پسغام برای آقای ترامپ میبرند من خودم در واشنگتن دیدمشان همکاران و همکیشان خودتان کسانی که خیلی هم با شما رفیق بودند اینها در کاخ سفید و وزارت خارجه و پنتاگون و شورای امنیت ملی میروند !! رضاپهلوی که آنجا نمیرود خیلی برود یک سناتور را ببیند باهاش حرف بزند راجع به بدبختی های ملت ایران.
آنهایی که داغ نوکری بهشان خورده نوکری عبدالناصر را کردند نوکری حافظ اسد را کردند نوکری صدام را کردند ، مگر آقای خوئینی ها نوکر صدام نبود مگر این آقایان آنجا نوکر صدام نبودند همه اشان؟؟ آقامصطفی خمینی با برزان تکریتی دوست صمیمی بود او در خاطراتش نوشته و خمینی هم تکذیب نکرد ، اتفاقاً جالبه مزدور بیشتر از شما درامد ، کسانی که رفتند پیش عبدالناصر آموزش نظامی دیدند که بیان تو مملکتشان علیه شاه اقدام بکنند ، نوکری آمریکا را کردند و بدجوری هم کردند .
، رضا پهلوی هیچوقت نگفت که آقای ترامپ باید به ایران حمله بکند و ایران را آزاد بکند و بدهد به من ، هیچوقت نگفت، البته هستند یک عده ترامپ پرست که نود درصدشان هم از اهالی ولایت فقیه هستند دزدیها را کرده اند و میخواهند پولها را پس ندهند ، از این طرف دادستان کلش در قایق خودکشی میکند از بی پولی مردان بزرگی که آن مملکت را ساختند مثل ولیان ها باید جان به جان آفرین تسلیم بکنند خسته و شکسته !!!!مردی که اقتصاد ایران را ساخت باید در دو تا اطاق زندگی بکند اما دزدان ولایت همه توپه توپ هستند ، همه چی دارند باری چه چیزهایی دیدیم چه بی اخلاقیاتی دیدیم که اسمش اخلاق اسلامی بود گند بزنند به اسلامی که شما آوردید.
در بخش بعدی نگاهی به سه کنفرانس در عربستان خواهیم افکند :
ببینید فردا که این کنفرانسها در مکه افتتاح میشود ، یکی کنفراس کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی است، یکی کنفراس رهبران شورای همکاری خلیج فارس است ، و جالب اینکه سعودی ها شیخ قطر را هم دعوت کرده اند، و یکی هم اتحادیه عرب ، سه نشست همزمان در واقع سعودی ها با یک تیر سه نشان میزنند ، هدف چیست از این نشستها؟؟؟

یک، سعودی ها بدنبال همدلی با خود هستند و میگویند ما هدف جمهوری اسلامی هستیم، دیدید خط لوله ما را زدند ، کشور های عربی همه شان در این خط نیستند یک عده بخاطر رقابت با سعودی ها مثل مغرب مثلاً، آنها خودشان را شاه قدس میدانند و آدم متکبر مغروری است، کشور های پاکستان و ترکیه ، پاکستان خیلی روابط نزدیکی با سعودی دارد ولی حاضر نیست با سعودی در یک جبهه ضد ایران قرار بگیرد اولاً با آن مرز طولانی ایرن میتواند اذیتش کند ، بنابرین سعی میکند وسط را بگیرد ترکیه هم که مدتهاست تکلیف خودش را روشن کرده است یکدست در دست جمهوری اسلامی دارد و یکدست در دست قطری ها!!!
در نتیجه این امید که کشور های اسلامی همصدایی بکنند با سعودی ها کم است ، بعضی هایشان ممکن است ولی بطور جمع خیلی قابل قبول نیست ، شورای همکاری خلیج فارس قطر که تکلیفش معلوم است
حسابش جداست حتی در مورد یمن که نیرو فرستاد، سلطان نشین عمان آن دین قدیمی و دور اندیشی به هیچوجه به بحث منطقه ای ضد ایران وارد نمیشود ،میماند امارات متحده عربی، بحرین کویت و عربستان سعودی ، کویت با توجه به دیدار معاون آقای عباس عراقچی، حرفهایی که خالد صباح زد و مدیر کل وزارت خارجه کویت زد بعید به نظر میرسد کویت وارد یک تقابل اقلیمی منطقه ای مقابل ایران بشود ، و امیر کویت اشاره کرده بود در دیدار نخست وزیر عراق که ما مایلیم میانجیگری ادامه پیدا کند و ما حاضریم یعنی کویت هم برای میانجیگری آماده است، پس حتی در زیر سقف شورای همکاری های خلیج فارس یک صدای واحد وجود ندارد، حتی قبل از بحران هم همینطور بود ، عمان همیشه از محکوم کردن قطعنامه های شورا علیه جمهوری اسلامی خودداری میکرد و قطر هم همینطور بوده است .

با توجه به این فضا و این جو چه امیدی سعودی ها دارند ؟ از دو منظر میشود قضیه را نگاه کرد ، یکی ، اینکه این فشارها بر جمهوری اسلامی عملا آمده میگوید من پیمان عدم تجاوز با شما میبندم !!!
اما این پیمان عدم تجاوز را چگونه میشود به آن اعتماد کرد؟؟؟ ، شما پیمان امنیتی با عربستان سعودی داشتید ، هیچوقت ما در تاریخمان پیمان امنیتی با کشور سعودی نداشتیم ، زمان خاتمی عبدالله نوری طرح این را ریخت و انجام شد، مبادله مجرمین و بسیار جامع بود و کامل ، دو ماه بعد سعودی ها به اطلاع خاتمی رساندند که سپاه پاسداران تعدادی از شهروندان سعودی را دارد آموزش عملیات خرابکاری میدهد اسامی و اطلاعات و محل آموزش را هم دادند ، بدبخت خاتمی آبرویش رفته بود!! خجالت میکشید که چه بگوید و اینقدر جمهوری اسلامی از این بازی ها درآورد، در عراق و لبنان بازی در میآورد بعد هم که سفارت سعودی را رفتند آتش زدند...........

در ادامه به دیدن ویدیو کلیپ سخنان حسینی مشاور قالیباف در نمایشگاه کتاب می نشینیم. در پی آن به دیدن گزارشی ازدیدار خامنه ای با دانشجویان خواهیم نشست و در انتها به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان مهمترین رویداد های منطقه قرار خواهیم داد
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Wednesday 29 May 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Yesterday we talked about how during the administration of Mohammad Khatami a relative democracy returned to Iran and under his culture minister Ataullah Mohajerani many “forbidden books” were published.

We appreciate Mohajerani’s then works but reject his current political stance, which are completely opposite to his previous one.

He has tweeted and said “Trump lovers” have been “upset” after the US president’s recent comments about negotiating with the current rulers of Iran.

Mohajerani has also slammed Prince Reza Pahlavi for supposedly being in favor of foreign powers interfering in the affairs of our country or even waging a war against Iran.

As far as we know, Prince Reza Pahlavi has been among the first people to oppose any intervention of foreign powers in Iran, that being political or military, and has repeatedly asked the Iranian people to rely on their own power to remove the regime and rebuild their country.

In fact the true “Trump lovers” are the close friends and associates of Mr Mohajerani who are frequenting the US centers of power in Washington and desperately asking for American politicians to be soft on the regime and enter negotiations with it.

The most Reza Pahlavi has done has been to meet one or two Senators and informing them of the calamities that the regime that Mohajerani supports has broughtonto Iran and the Iranians.

The likes of Reza Pahlavi who live in exile and are doing their best to help their people to have a better future are different from Mohajerani’s friends who have stolen millions of dollars of our people’s money and fled from persecution and are living in their majestic villas in Western countries.

In the coming days there will be three conferences in Saudi Arabia to deal with the current crisis in the Middle East and the Iran problem.

The Saudis have in the past done their best to sort out their differences with the Iranian regime but all their efforts have failed because this is a regime that survives on creating crisis after crisis.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/52589

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Y84ejRwbX40

لینک دانلود:

https://vimeo.com/339149603

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/pi2aj1sxivan

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/wujehcgx2gg2

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/11S_Jzws5xkwm0IWyPKSeftxm7rE9huom/view?usp=sharing


June 3, 2019 09:32 AM


advertise at nourizadeh . com