June 16, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۴ خرداد

nor4-300x160.jpg
این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم.
ابتدا شما را در جریان سفر شینزو ابه به تهران و دیدارش با خامنه ای و حمله سپاه به دو نفتکش در دریای عمان قرار خواهیم داد .و در ادامه برنامه همراه با شما خوبان به گفتگو با سه عضو جبهه ملی آقایان مهندس هوشنگ کردستانی ومهندس کورش زعیم و محسن خاتمی در ارتباط با جبهه ملی و حرکت تازه این حزب و تحولات جدید در حزب به سخن خواهیم نشست .

دکتر نوری زاده : جناب مهندس زعیم یکبار دیگر هم که در برنامه با هم صحبت کردیم گذشته و تاریخ خانواده شما را گفته ایم ،الان میخواهم بگویم این حرکت تازه ای که شده شما تا چه حد موفق شدی که جوان گرایی بکنید چون یک مدتی جبهه ملی در بین هشتاد تا صدو بیست ساله ها گیر کرده بود الان واقعا چه کار کرده اید که جوانها جذب بشوند بخصوص بانوان کشور که واقعا پروانه باید جانشینی هم داشته باشد در آن مورد چه کرده اید ؟؟

مهندس زعیم: با این حرکتی که کردیدم سالها بود که آغاز شده بود و از زمان دکتر ورجاوند شروع شد و ایشان خیلی نا امید شده بود از حرکتهای جبهه ملی که اینجا ناگفتنی است و در سال ۸۶ جبهه ملی ششم را تشکیل دادیم و جلسه ای داشتیم که حدود بیست و دو نفر امضا کردند که جبهه ملی ششم تشکیل بشود ، منتهی این خورد به بیماری دکتر ورجاوند و متاسفانه فوتش که مرا خیلی تکان داد و خوب این عقب افتاد و دیگر این داستانها را که جبهه ملی چگونه اداره میشد را نمیخواهم تکرار کنم و زیاد در این مورد صحبت شده و من نمی خواهم نبش قبر بکنم، ولی بلاخره ما پارسال گرد هم آمدیم و در آغاز ما سه نفر بودیم که تصمیم گرفتیم جبهه ملی ششم را زنده کنیم، و این حرکتمان بدلیل شرایط بسیار بحرانی کشور و خطراتی که کشور را تهدید میکرد و وضع مردم که در نهایت فلاکت و فقربود، وظیفه داریم که این جریان را تلاش بکنیم که حفظ بکنیم و در همان روزهای اول جوانان و سالمندان حدود سیصد نفر تقاضای عضویت نموده اند و امیدواریم که بقیه را هم جذب بکنیم نه اینکه نخواهند بلکه باید به جلسات بیایند و خودشان را معرفی کنند تا رویشان شناخت پیدا کنیم


دکتر نوری زاده: به موازات این حرکتی که در ایران انجام میشود ما در بیرون هم شاهد حرکت هایی هستیم و گروههایی از جبهه ملی هم در امریکا و اروپا و هم در جاهای دیگر شما در این زمینه چه کارهایی کرده اید و چه گزارشی دارید بدهید؟مهندس کردستانی: همانطور که بارها صحبت کردیم در خارج پراکندگی ما ایرانی ها در سیاره زمین دوری از هم ، هرچند این فن آوری در سالهای اخیر توانسته ما را با هم نزدیک بکند ولی بهر روی آن نزدیکی و تمرکز که در ایران بین جبهه ملی و آزادی خواهان هست در خارج نمیتواند به این شکل در کنار هم بوده باشد من به این نتیجه رسیده ام گرچه این فعالیت ها پراکنده است ولی یک روز میتواند با همدیگر پیوند بخورد و جبهه بزرگی ایجاد بکند بخصوص که ما در خارج از امکان تبلیغات و آزادی برخورداریم که در داخل بر خوردار نیستند بهر حال یک ایراداتی و کاستی هایی وجود داشته که ما نتوانستیم در این چهل سال به خواست مردم ایران پاسخ مثبت بدهیم و از این فقر و گرفتاری که به آن دچار شده اند نجات بدهیم و نتوانسته ایم تفهیم کنیم به توده مردم که اگر فقر است بخاطر نبود آزادی است، بنابراین ما در خارج خیلی کارها میتوانیم بکنیم که در شرایط فعلی در ایران امکان پذیر نیست بدلیل اینکه آزادی نیست!!

دکتر نوری زاده: جناب خاتمی شما که با توجه به تجربه ات بهر حال در کردستان و ایران بوده ای چه عاملی را باعث میدانی که اینهمه تلاش برای برپایی جبهه ملی شده بلاخره یکجا لنگی بزند ؟مشکل کجاست ؟؟؟
محسن خاتمی: درود به یاران عزیزم ، ببینید من نکته ای را مطرح میکنم و میگویم رضا شاه ، مصدق ، امیر کبیر به جای خود، اما آن دوران به سر آمده ، مصدق که آمد به سر کار با یک شعار بزرگ که همه را بدور خودش جمع کرد آمد وسط، در اولین کنگره جبهه ملی که من افتخار حضور داشتم.بیانیه ای صادر شد که دربهای جبهه ملی بروی تمام احزاب و دسته جات و افرادی که قصد مخالفت با نهضت مقاومت ملی ایران را ندارند باز است ، مصدق با شعار ملی شدن صنعت نفت آمد که در آن شعار فقط صنعت نفت نبود بلکه حاکمیت ملی بود یعنی بزرگتر از ملی شدن صنعت نفت حاکمیت ملی بود که اگر ملتی حاکمیت ملی درش باشد به کجا ها که میتواند برسد ، و اینکه جبهه ملی دو سه دوران را از دست داد و
با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Friday 14 June 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

We continue the program with reporting on the Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s trip to Tehran and his meeting with Khamenei, while at the same time the Revolutionary Guards have attacked two oil tankers in the Gulf of Oman.

But tonight we will speak to three members of the National Front Party of Iran, Houshang Kurdestani, Koroush Zaim and Mohsen Khatami, as their party has reorganized itself in view of the ongoing socio-political situations in Iran.

We begin our talk by asking Mr Zaim to explain the recent changes within the party as it aims to recruit younger Iranians for the organization and how it intends to attract female activists to its objectives.

Koroush Zaim:

This reorganization process started under the leadership of Dr. Varjavand many years ago as he had become very disappointed about the party’s lack of coherent policies.

During the sixth general assembly of the party about 20 members signed our new manifesto but sadly this coincided with thedeath of Dr Varjavand and things started to slow down again.

However, last year we met again and decided that due to the critical situation of our country and the increasing threats to our people we must reignite our activities and so far we have recruited 300 newmembers for the party.

Houshang Kurdestani:

Sadly the dispersed Iranian diaspora across theglobe is one major problem to unite our communities and activists although the social media has played a major role in to some extent overcoming this problem.

If we had the means of linking our party’s activities with the larger number of Iranian freedom fighters inside and outside the country we could become a powerful force for ending the miserable conditions and threats that the current regime in Iran has brought onto ourcountry and people.

Under this repressive regime this aim is not possible inside the country and we have to do extra work to achieve this in our exiled life.

Mohsen Khatami:

My argument is that Reza Shah, Mossadeq and Amir Kabir have all been patriots and loved their country.

However, their era has come to an end and we must now focus on new objectives and strategy to achieve the freedom of our country.

Mossadeq started his movement with the slogan of nationalization of Iranian oil industries, but behind that slogan lied the idea of democracy for Iran and national sovereignty for our country.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/53085

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fFqhftCuwbY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/342307107

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/q77jprqfnek6

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/croujni9ic01

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1dTLbGnISjRoqyfj4NYkYP66KMXuSHSIm/view?usp=sharing


June 16, 2019 03:25 PM


advertise at nourizadeh . com