July 01, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۳۱ خرداد

nor4-300x160.jpg

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم.
سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست .
دیروز سپاه پاسداران یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را در خلیج فارس سرنگون کرد .و سخنگوی نظامی امریکا گفته این پهباد در آبهای بین المللی بوده و در حریم مرزی ایران نبوده است ، اما فرمانده سپاه میگوید که این پهباد در حال تجاوز به حریم ایران بوده است ، آقای سردار حریم ایران خیلی وقت است که مورد تعرض قرار گرفته است شما اینقدر مشغول دزدی هستید که حواستان نیست اینها را به حساب قلدری رژیم نگذارید باور کنید چنان دارند برایشان دانه می پاشند ، فقط من از آن زمان نگرانم که همین آقای فرمانده سپاه حاجی زاده و سلامی و ... چارقد سرشان کنند و فرار کنند، دوستی برای من نوشته بود که در ادامه شفاف سازی شما در مورد محسن رضایی نه تنها مسیر تهران و اصفهان شرکت جوانسیر را برقرار کرده است یعنی بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس وی آی پی ویژه مدل روز اروپا برای تمام نقاط ایران و برون مرزی در انحصار او است .
دکتر نوری زاده : جناب صدیق یزد چی با این حقه باز ها چه کنیم ؟؟؟

دکتر صدیق یزد چی: درود به هموطنان عزیزم و کسانی که گفتگوی ما را میشنوند ، بعله بویژه در این ایام اخیر و حوادثی که در سرزمین ما در حال گذر است و گذشته است البته منظورم از در حال گذر تعارض های این رژیم و ایالات متحده که بوجود آمده یا بوده، امروز تشدید شده ، والا بعضی وقتها من ذهنم متوقف میشود و این نحوه برخوردها حتی تعارضات و کلیه ملاکها و ارزشهای متعارف شناخته شده سیاسی در آغاز پیدایش تارخ سیاسی از دوره باستان وجود داشته و نو به نو شده ارزشهای نوینی را در روابط جهانی این نحو برخورد بقدری با این واقعیت ها متعارض است که نمیتواند انسان دقیقاً محل و جایگاه این برخوردها را روشن کند یعنی یک نوع گیچی بوجود آمده وجود دارد و این گیجی به نحوی است که ناظران کناری که من و شما باشیم البته در متن مسائل و منافع جامعه خود، و خطراتی که در کمینش بوده و نوعی برکناری است اما واقعیت اینست که نوعی سر در گمی در توضیح واقعیت ها نیز ما به آن مبتلا میشویم ریشه این قضیه را در این نکته ای که اشاره کردم و پاسخ سئوال شما است به بینندگان عزیز بگویم :
این نظام حاکم یک نظام بدون بنیاد و بدون ریشه های واقعی در زندگی و زیست انسان است، گرچه مبانی این نظام سیاسی بر اصولی از دیانت اسلام است و خود دیانت اسلامی و ارزشهای آن بعد از قرنها ظهور این دین آنهم به کمک و وام دادن از اندیشه دیگران وارد اسلام کرده اند یعنی چیزی که گفته میشود فرهنگ اسلامی است ، اگر شما آن مجموعه ای از اصولی که این دیانت معتقد است و به سیاسی و اجتماعی در جامعه بشری مستقر کرده و یا اینکه میخواهد مستقر بکند در نظر بگیرید در عصر اول ، معنای این دین همان عصر اول است یعنی همان بیست و سه سال است ، بنابراین هیچ بنیان مشخص ساختار ساز انسانی و اجتماعی شما در آن نمیبینید ، و امروز چهل سال است که جامعه ایران دچار این وضعیت است.

دکتر نوری زاده :دکتر من یک نکته ای میخواهم اینجا بگویم خیلی مهم است چند روز پیش داشتم سخنرانی حجت الاسلام احمد قبانچی را گوش میدادم این مرد وارسته و بزرگ و اشاره خیلی جالبی کرد و گفت هرگز در اسلام حکومت اسلامی وجود ندارد و نداشته حکومت دارایی باید داشته باشد حکومت باید سازمان داشته باشد در اسلام یک پیغمبر بوده و حمله میکردند و باج میگرفتند و بعد آن پول را تقسیم میکردند بنابراین حکومتی وجود نداشته و حتی در زمان حکومت خلفای راشدین حکومتی وجود نداشته باز از ایران و غارت ایران پول بدست میآوردند دخترانش را آورده اند و فروخته اند و پول دراورده اند در واقع از زمان عباسیان و معاویه است که چون خراج به صندوق حکومت واریز میشده یک شبه حکومت تشکیل شده و هیچ ربطی به اسلام ندارد و معاویه اصلا حکومت اسلامی نداشته و شرابش را میخورده و حالش را میبرده و سیاست مدار قابل و قدرتمندی بوده است .

دکتر صدیق یزد چی: منظور من از طرح این مسئله ورود در بررسی های ماهیت پدیده ای بنام حکومت اسلامی نیست من اشاره ای کردم که بگویم این گیجی، و سردر گمی ابهامات مکرر و از این شاخه به آن شاخه زدن و اینکه م ایرانی ها نیز بلاجبار حتی نظر ورزان را نیز به دنبال خودش میکشد بدون اینکه تناسبی با این واقیعت ها داشته باشد ریشه اش در اینجاست و خیلی جالب است امروز در ایران صداهایی مکرر شنیده میشود که دارد این چهار دهه را با هوشیاری نگاه میکند که ماکه صداهای آنها رامیشنویم بسیار انسانهای آگاه و با تدبیری هستند برای اولین بار در صدو بیست سال بیداری ایران ملت ایران امروز گام نخستین هوشیاری را برداشته است و فوق العاده است این و از ابتدایی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران صحبت میکنند

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

1A Window to the Fatherland – Friday 21 June 2019

We begin tonight’s edition of A Window to the Fatherland with Dr. Alireza Nourizadeh reading one of his poems from the book of his collected works.

Dr. Alireza Nourizadeh:

Yesterday Iran's Revolutionary Guard said it had shot down an "intruding American spy drone" after it entered into the country's territory.

A US official has confirmed a drone had been shot down, but said the incident occurred in international airspace over the Strait if Hormuz, one of the world's most vital shipping routes.

The Guards commander Salami has claimed that the US militarydrone had invaded Iran’s national sovereignty!

We remind him that Iran’s true national sovereignty has been invaded by the likes of him and his corrupt and thief cronies for the last forty years and they must stop their dangerous rhetoric before too late as the US is preparing the ground to at least respond with a limited military attack on Iran if the Guards continue with their adventurist policies.

My fear is that there will come a day when the commanders of the Guards have taken our country into an unwanted war but they themselves havefled the country.

The Guards commanders like Mohsen Rezaie is now the exclusive owner of Javansir travel service with 2000 luxury coaches working for his business empire and still claims to be a revolutionary!!

In tonight’s program we talk to our special guest Dr. Sadigh Yazdchi about the hypocrisy of the regime’s officials.

Dr. Sadigh Yazdchi:

Sadly the tension between the US and our country has increased badly and these kinds of antagonism have existed in the past history of ourcountry and one must find a sensible resolution to them but sometimes the factors are so widespread that one fails to find this solution.

However, the fact of the matter is that the current regime in Iran is an odd and baseless one that has no relation to humanity and the moral values of life.

It claims that it has roots in Islamic religion but the original Islam has gone through many centuries of changes in its values and outlook and even some of these values have entered it from other religions.

As such, the regime cannot claim to be an original version of our religion and the confusion that we see among our nation is based on thefact that our people have now decided to build their future on rationality and values that protect humanity and human rights while they can always freely hold to any religious belief that they may have.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/53320

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_BYtkKiZYt0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/343687004

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/82cjkiqd3ibx

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/pzb9xzhjc1of

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Vw6fXBcQpa8AWI02kS7b-9TwfqUL3PG_/view?usp=sharing


July 1, 2019 11:17 AM


advertise at nourizadeh . com