December 06, 2019

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای امیر طاهری روزنامه نگار قدیمی و سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59194

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dvK-0oehNO0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/377713023

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1RgQ4wsmWpEEvi5jB3QGqV0ds0yP8ccb_/view?usp=sharing

December 6, 2019 06:55 PM


advertise at nourizadeh . com