September 30, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۸ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87230

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oCvdrDA83Hw

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300921-2?si=900c6cca775f484fa833a71e7b9f11b9

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300921-k?si=de07f758ac504edc8275a38312acafa1

September 29, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۷ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار در ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87184

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4-x39Qe6K8o

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290921-2?si=ba1fa4807ff940ca81c00c2ffbd1c145

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290921-k?si=0835683497224b1ebb42aa28766690c2

September 28, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۶ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی وضعیت کرونا و واکسن های داخلی و وارداتی، سخنان نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87124

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/odfawanbuQk

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280921-2?si=517a5d5a90e84d58b2351de18132570c

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280921-k?si=f95371e8f314448380bf516c49490eaa

September 27, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۵ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل اظهارات رستم قاسمی در مورد تست کرونا از طریق چشم، سخنان سردار علی فدوی در باب کوانتوم و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87076

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/98cNk2r6V-A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/616312305

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-27-sep-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-27-sep-k

September 24, 2021

تفسیر خبر جمعه ۲ مهر

جامعه جهانی و حکومت فقیه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87021

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/S001hnmmb4U

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/24-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/24-sep-1-k

September 24, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/87020

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_CyqKFa5dFs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/613295945

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240921-k

September 23, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱ مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86965

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/FanZkWOi1LQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/612719636

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230921-k

September 22, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۳۱ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار در ایران خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86919

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Y3hLjDcaJew

لینک دانلود:

https://vimeo.com/611747952

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220921-k

September 21, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۳۰ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی نقش زنان از دیدگاه طالبان و جمهوری جهل و جور خامنه ای و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86885

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6Uq7u4u6G7g

لینک دانلود:

https://vimeo.com/610944304

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210921-k

September 20, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۹ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی کارنامه دبیر جدید مجلس تشخیص مصلحت نظام سردار پاسدار محمد باقر ذوالقدر، حضور آیت الله قاتل در تاجیکستان، نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی از راه دور ابراهیم رئیسی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86822

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mFLAzUVtRe8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/609980681

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200921-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200921-1-k

September 17, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 26 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی (حقوقدان و فعال حقوق بشر) خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت زنان در افغانستان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86740

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nzSNiTqnvTs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/607148668

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170921-k

September 16, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86677

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0hwGHM8gdk8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/606216012

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160921-k

September 15, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86645

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KBxlc4OCeDM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/605371521

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150921-k

September 14, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 23 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی ازدواج اجباری دختران زیر سن قانونی در حکومت طالبان، کرونا و طب سنتی، تفاوت قرآن طالبان و جمهوری اسلامی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GM9yBMDdPYg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/604973602

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140921-k

September 13, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 22 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل وقایع و رویدادهای افغانستان، دیدار مدیر کل آژانس انرژی اتمی با محمد سلامی، سالروز قتل نوید افکاری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86542

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ScSl-x52dLA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/604225619

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130921-k

September 10, 2021

تفسیر خبر جمعه 19 شهریور

حکومت فقیه، طالبان و غرب

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۹ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86498

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EN6c29wOfpI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-sep-1-k

September 10, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86479

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/32nz3sWEqrk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/601472020

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100921-k

September 09, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 18 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86439

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UPdE02xyQFA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/600731280

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090921-k

September 08, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر (تحلیل گر و کارشناس بلوچستان و ایران) خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت کنونی افغانستان و گفته های برخی از روحانیون بلوچ پیرامون حکومت طالبان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86408

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QlePN2bZ5dI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599936316

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080921-k

September 07, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۶ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید همکار و خبرنگار ایران فردا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86375

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/k7Uzp39v-3Y

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599715461

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070921-k

September 06, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۵ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی به حمله همه جانبه طالبان با کمک نیروی هوایی پاکستان و مقاومت فرزند احمد شاه مسعود در برابر طالبان، سخنان احمدی نژاد و بحران کرونا و واردات واکسن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86288

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gp7wg1xQTc4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599019751

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060921-k

September 03, 2021

تفسیر خبر جمعه ۱۲ شهریور

فقیه و طالبان: دو روی یک سکه

گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۲ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش: ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86197

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3hheFB0Wzxo

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-sep-1-k

September 03, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۲ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86196

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7pT0TtStmIw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/596843811

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030921-k

September 02, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۱ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با کابینه دولت رئیسی قاتل، افغانستان و مقاومت پنجشیر و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86163

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pgJEUClTrGA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/596358079

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020921-k

September 01, 2021

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۰ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با تشدید بیماری کرونا و نبود واکسن و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86127

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KI45nnGhgWE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/595976345

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010921-kadvertise at nourizadeh . com