July 31, 2010

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان

Download file


July 31, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

شكايت علي لاريجاني از دادن مسئوليتهاي سنگين به جاهلان
larijani ali aqa.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با شكايت علي لاريجاني از دادن مسئوليتهاي سنگين به جاهلان پاسخ ميدهد.۳۱/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 31, 2010

تفسيرخبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اظهارات مضحك شيخ احمد جنتي پيرامون كمك يك ملياردي آمريكا از طريق عربستان سعودي و پاسخ جانانه كروبي به او ٬ اهميت انتشار استعفاي مهندس موسوي از مقام نخست وزيري در اعتراض به قانون شكني هاي سيد علي خامنه اي ؛ مجازاتهای تازه و آخرین تحولات در ایران، و... به سئوالات جمشيد چارلنگي پاسخ ميدهند. ۳۰/۰۷/۲۰۱۰

تصوير لينك:
Download file

تصوير دانلود:
Download file

صدا:
Download file

July 31, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

پاسخ قاطع آيت الله مهدي كروبي به حرفهاي بيربط شيخ احمد جنتي

Karubi1-225x300.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با پاسخ قاطع آيت الله مهدي كروبي به حرفهاي بيربط شيخ احمد جنتي پاسخ ميدهد.۳۰/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 31, 2010

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

... تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود.

سه‌شنبه 20 تا جمعه 23 ژوئیه
ده سال پس از خروجش از حصار تن، حالا دیگر کسی تردید ندارد که نگاه «الف. بامداد» به فردای میهنش و روزگار اهالی خانه پدری، نگاهی صواب و کلامش اعتباری پیامبرگونه داشته است. گزافه نمی‌گویم، کدام کس از جمع مجذوبان و سحرشدگان می‌توانست چنان او در آغاز ظلمتی که صبحش پنداشته بودیم از عساکر خدایگان معمم بگوید که دهانت را می‌بویند / تا که مبادا گفته باشی دوستت دارم. چه کسی به جز الف صبح می‌توانست نگرانی نسل خود و دو نسل پس از خود را تصویر کند چنان که او تصویر کرده بود، تصویر سرزمینی که در آن مزد گورکنان فزون‌تر از اعتبار فرزانگان است.
شاملو که تا امروز نه بار سنگ مزارش را اراذل و اوباش ذوب شده در ولایت سید علي آقا خرد کرده و شکسته‌اند، از همان فردای انقلاب دریافته بود که طرف برای افروختن چراغ آزادی ظهور نکرده است بلکه آمده تا به سنگ ارتجاع و مذهب ساختگی ولایت فقیهی‌اش، ستارگان و ماه را نیز نابود کند. دریافته بود که دیو را فرشته پنداشته بودیم، پس بی‌محابا فریاد زد خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد...

July 30, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۲۹/۰۷/۲۰۱۰

تصوير بخش اول:

Download file
تصويربخش دوم:

Download file
تصوير بخش سوم:

Download file

صدا بخش اول:

Download file

صدا بخش دوم:

Download file

صدا بخش سوم:

Download file

July 30, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

اوهام احمد جنتي دبير دائمي شوراي نگهبان درباره كمكهاي عربستان به جنبش سبز

saudi-arabia-and-iran-hand-in-ha-2430-20071208-36.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اوهام احمد جنتي دبير دائمي شوراي نگهبان درباره كمكهاي عربستان به جنبش سبز پاسخ ميدهد.
۲۹/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 29, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهارشنبه ۲۸/۰۷/۲۰۱۰

تصوير بخش اول:
Download file

تصويربخش دوم:
Download file

تصوير بخش سوم:
Download file

صدا بخش اول:
Download file
صدا بخش دوم:
Download file
صدا بخش سوم:
Download file

July 29, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

اسناد رسوائي رژيم حاكم بر ايران در افغانستان
Flag-Pins-Iran-Afghanistan.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اسناد رسوائي رژيم حاكم بر ايران در افغانستان ٫پاسخ ميدهد.۲۸/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 27, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۲۶/۰۷/۲۰۱۰

تصويربخش اول:

Download file

تصويربخش دوم:

Download file

صدا بخش اول:

Download file

صدا بخش دوم:

Download file

July 24, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

دولت دروغگو و نماينده مجلس معترض

مجلس شورا.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اطهارات آقای خباز نماینده قوچان پیرامون دروغگوئیهای احمدی نژاد پاسخ میدهد.۲۴/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 24, 2010

تفسیرهفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file

July 24, 2010

تفسیرخبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با فتوای آقای خامنه ای در باره جایگاه خودش و پس گرفتن فتوایش درکمتر از ۲ روز؛ادامه اعتصاب بازار٬ شوی کمدی بازگشت قهرمان شهرام اميري و یا خیانتکار ش-م به ايران٬‌ دین حاکمیت و باورهای مردم ؛ مجازاتهای تازه و آخرین تحولات در ایران، و... به سئوالات جمشيد چارلنگي پاسخ ميدهند. ۲۳/۰۷/۲۰۱۰

تصویر دانلود:
Download file

تصویر لینک:
Download file

صدا:
Download file

July 23, 2010

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

هر که ترسد ز ملال، اندُه عشقش نه حلال!

سه‌شنبه 13 تا جمعه 16 ژوئیه
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
1 ـ درخشان، یکی از جوانان سبز دور از خانه پدری زنگ می‌زند که حضورت در جلسه بحث و فحص اینترنتی بر بالهای پیامبر “Beyluxe” ضروری است. صدها جوان هموطن به ویژه آنها که در خانه پدری روزهای سخت زندگی در زیر سلطه ارتجاع مستبد سیدعلی آقا و نوکران ریز و درشتش را سر می‌کنند، یک جهان سخن دارند و یک دریا گلایه، می‌خواهند با تو مستقیماً سخن بگویند... از چهارشنبه عصر، شهرام امیری و ساعتی پس از انفجار زاهدان، جندالله و ریگی به دار آویخته شده و ریگی‌های در راه، مرا از هر نوع کاری خارج از دایره بحث و گپ و گفت در شبکه‌های عربی و فارسی و انگلیسی، بازداشته‌اند. فکرش را بکنید، فقط در روز شنبه در 9 برنامه تلویزیونی حضور داشتم که عمده‌ترینش العربیه و الجزیره (عربی و انگلیسی) و بی.بی.سی عربی بود...

July 23, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

قطع دستان پنج آفتابه دزد در همدان ٬ و آزادي دزدان ميلياردي

ghazaeieh3 یشسفاشغث ضشفث ساخیثا.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با قطع دستان پنج آفتابه دزد در همدان ٬ و آزادي دزدان ميلياردي پاسخ ميدهد.۲۳/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 23, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۲۳/۰۷/۲۰۱۰

تصوير بخش اول :

Download file

تصوير بخش دوم:

Download file

صدا بخش اول:

Download file

صدا بخش دوم:

Download file

(برنامه ويژه در رابطه با قطع دستان دزدان گرسنه و حمايت از مافياي سپاه و دولت ...حكايت فولاد و سپاه و آقاي قاسمي ...)

July 22, 2010

طهران تعلن أن عالمها النووي العائد من أمريكا جاسوس مزدوج

untitled1----2.JPG

نوري زاده: أميري تلقى تهديدا إيرانيا باغتصاب زوجته

AMIRI.jpg

دبي – سعود الزاهد

أعلنت طهران أن العالم النووي شهرام أميري العائد من الولايات المتحدة بعد اختفائه في ظروف غامضة كان جاسوسا مزدوجا، عاد بعد عام ونيف من واشنطن يحمل معلومات مصنفة حصل عليها من جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية حسب وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية المقربة من الأجهزة الأمنية والحرس الثوري الإيراني.

و كانت إيران اتهمت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية باختطاف شهرام أميري خلال أدائه مناسك العمرة في العام الماضي، الأمر الذي نفاه الجانبان بشدة.

وبهذا الخصوص أشارت صحيفة نيويورك تايمز الخميس 22-7-2010 في تحقيق صحفي بقلم "ويليام يونج، و روبرت ورس" إلى الرواية الإيرانية الأخيرة حول حصول أميري على معلومات استخباراتية قيّمة لصالحها، لكنها تحدثت في المقابل عن الرواية الأمريكية التي تؤكد أن الاستخبارات المركزية جندته منذ سنوات، وأنه كان يعمل جاسوسا لصالحها وزودها بمعلومات قيمة للغاية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وأنه انتقل إلى أمريكا في عام 2009 وتركها في عام 2010 بملء ارادته...


July 22, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

دشمني رهبر رژيم و قاضي القضات او با علوم انساني وپاسخ موسوي

100708172143_mousavi_226x170_kaleme_org.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با دشمني رهبر رژيم و قاضي القضات او با علوم انساني وانتقاد شديد ميرحسين موسوي پاسخ ميدهد.
۲۲/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 21, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

منوچهر متکی، وانتقاد از حضور از حضور نیروهای خارجی در افغانستان

Kabul_7-2010.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با انتقاد منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوري ولايت فقيه، در کنفرانس کابل٬ از حضور نیروهای خارجی در افغانستان٬‌ پاسخ ميدهد.۲۱/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 21, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۲۱/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 21, 2010

پانوراما

panorama.jpg

با مقصر دانستن نظام ایران در حادثه مسجد جامع زاهدان
نوری زاده: حکومت ایران به جای بهره برداری از ریگی او را اعدام کرد

دبی - العربیه

علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات عربی- ایرانی در لندن با اشاره به حادثه تروریستی مسجد جامع زاهدان گفت که حکومت ایران به جای استفاده از برگ برنده ای به نام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جند الله، او را اعدام کرد.
نوری زاده در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه در برنامه پر هوادار پانوراما تأکید کرد که نظام در ایران ، هموراه امریکا، اسرائیل، انگلیس، کشورهای عربی و همه را متهم به دست داشتن در حوادث این کشور می کند و این نظام هر زمان در جریانی شکست بخورد یا ناکام بماند، برای توجیه این شکست انگشت اتهام به طرف امریکا و انگلیس نشانه می رود.

July 20, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۲۰/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 19, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۱۹/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 17, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

روابط ايران و روسيه ٬ ازدواج موقت يا دائم؟
Flag-Pins-Russia-Iran.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اظهارات اخير رئيس جمهوري روسيه در مورد برنامه اتمي ايران پاسخ ميدهد.۱۷/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 17, 2010

تفسيرهفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file

July 16, 2010

تفسير خبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با عمليات انتحاري اخير در زاهدان٬ علتها وريشه هاي آن٬ ادامه اعتصاب بازار٬ بازگشت شهرام اميري به ايران٬‌ حقوق بشر وزندانيان سیاسی در ایران، و... به سئوالات جمشيد چارلنگي پاسخ ميدهند. ۱۶/۰۷/۲۰۱۰

تصوير دانلود:

Download file

صدا:
Download file


تصوير:لينك
Download file

July 16, 2010

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی!

سه‌ شنبه 6 تا جمعه 9 ژوئیه
یک سال پس از رخداد بزرگترین تقلب و تزویر و نفاق در عرصه سیاسی کشور از زمان برپائی نظام مشروطه و پیدائی صندوق رأی تا امروز، دیواری که به برکت جنبش بزرگ آزادیخواهی ایران با رنگ سبز فروافتاده بود، از سوی آنها که متولیان خودخوانده «امامزاده سبز» شده‌اند، با «مصالح» ناکارآمد بالا می‌رود و به گمان من وقت آن است که با یک حرکت به جا و مؤثر نخستین آجرهائی را که حضرات بر بستر مذهب و قانون اساسی جمهوری ولایت فقیه چیده‌اند فرو بریزیم.

July 16, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

ارزيابي عملیات انتحاری اخير در زاهدان

12.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با دو انفجار پنجشنبه شب گذشته در مقابل در ورودی مسجد جامع زاهدان٬ پاسخ ميدهد. ۱۶/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 16, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۱۶/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 15, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

اظهارات احمدي نژاد در مورد اينكه تنها حزب ولايت٬ حق فعاليت دارد‌

Velayat-09.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اظهارات احمدي نژاد در مورد اينكه تنها حزب ولايت٬ حق فعاليت دارد‌٬ پاسخ ميدهد.۱۵/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 15, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۱۵/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 14, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

ماجراي شهرام اميري٬ از ناپدید شدن تا بازگشت به ايران

Shahram_Amiri_23.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با ماجراي شهرام اميري٬ از ناپدید شدن تا پناه بردن او به دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشینگتن٬ پاسخ ميدهد.۱۴/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 14, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۱۴/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 13, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۱۳/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 13, 2010

تلويزيون العربية

Al-Arabia-12.jpg

علیرضا نوری زاده در گفتگو با العربیه
سپاه از تحریم ها برای ثروتمندتر شدن خود استفاده می کند

علی نوری زاده مدیر مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن شامگاه روز گذشته 11-7-2010 در گفتگو با شبکه تلوزیونی العربیه به سولات خانم زینا الیازجی مجری این شبکه درباره اظهارات اخیر شیخ مهدی کروبی یکی از رهبران جنبش اعتراضی در ایران پاسخ داد. وی به این پرسش که آیا می توان گفت مسئولان و برخی از اعضای سپاه پاسداران ایران برای تشدید تحریم ها به منظور ثروتمند شدن تلاش می کنند چنین پاسخ داد که قبلا میرحسین موسوی گفته بود احمدی نژاد و دولت وی به علت لجاجت شان و در پیش نگرفتن سیاست درست مطابق با منافع کشور در پشت اعمال تحریم های جدید علیه ایران هستند.

July 12, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۱۲/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 10, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

جنگ با لاريجاني ها آغاز ٫پايان احمدي نژاد
Iranian-President-Mahmoud-Ahmadinejad-Parliament-Speaker-Ali-Larijani.jpg
در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با جنگ با لاريجاني ها آغاز ٫پايان احمدي نژاد پاسخ ميدهد.۱۰/۰۷/۲۰۱۰
Download file


July 10, 2010

تفسیرهفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file

July 09, 2010

تفسير خبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اعتصاب بازار٬ وتأثیر تحريمهاي شوراي امنيت عليه جمهوري ولايت فقيه٬ ومسأله سنگسار وموضع جهان نسبت به آن، وزندانهای سیاسی در ایران، وجنبش سبز، و... به سئوالات جمشيد چارلنگي پاسخ ميدهند. ۰۹/۰۷/۲۰۱۰

صدا:
Download file

تصوير:
Download file

تصوير:لينك
Download file

July 09, 2010

يكهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

زاهد، ار راه به رندی نبرد معذور است!

سه‌‌شنبه 29 ژوئن تا جمعه 2 ژوئیه
همدلی از همزبانی خوشتر است...

این بار در دو روزی که در رم بودم غیر از محل جلسات در سنای رم و دفتر حزب رادیکال و میدانی که نزدیک پارلمان بود جائی را ندیدم. اما در این دو روز بسیار آموختم و در عین حال دریافتم که با نگاه پر از لطف و امید و خطاپوشی و انشاءالله گربه است نمی‌توان با مساله اقوام یا بر طبق شرح بسیار دقیق دکتر ضیاء صدرالاشرافی ـ از آنها که بسیار از گفته‌هایش آموختم ـ غیر همزبانان، و به توصیف نمایندگان احزاب قومی، ملیت‌های ایران روبرو شد. سی و یک سال استبداد سیاه مذهبی و ارتجاع حاکم و ظلم مضاعفی که به ویژه در برخورد با اقلیتهای مسلمان غیر شیعه اعمال شده است، در کنار فروپاشیدن اتحاد شوروی و تشکیل کشورهای مستقلی که در میانشان مردم جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان دارای علائق و زبان مشترک با هم مرزان ایرانی خود هستند و البته حکومتهای این دو کشور در کنار ترکیه با چشمانی ناپاک به این سوی مرز و هموطنان ترکمن و آذری ما می‌نگرند، رویدادهای عراق و افغانستان، تیرگی روابط ایران و همسایگان عرب در حاشیه خلیج فارس و تلاش بعضی از شیوخ خلیج فارس برای ترغیب و تشویق اندیشه قومیت عربی در مناطق عرب‌نشین کشورمان، و بازیهای منافقانه و خطرناک سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در رابطه با بلوچهای ایرانی، همه و همه از جمله عواملی است که در ایجاد فضای پرسوءظن و نگرانی امروز بین اقوام ایرانی مؤثر بوده است...

July 09, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

ارزيابي دو بيانيه اخير مير حسين موسوي

Moussavi_234.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با دو بيانيه اخير مير حسين موسوي در مورد تحريمهاي بين المللي وسالروز ۱۸ تير٬‌ پاسخ ميدهد.۰۹/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 09, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۰۹/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 08, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

مسدود شدن تعدادي از حسابهاي ايرانيان در بانكهاي امارات متحده عربي

Bank_Saderat_Dubai-56.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با مسدود شدن تعدادي از حسابهاي ايرانيان در بانكهاي امارات متحده عربي٬ پاسخ ميدهد.۰۸/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 08, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۰۸/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 07, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

اعتصاب بازار تهران در اعتراض به ماليات جديد دولت بر بازاريان

Bazaar_Tehran_Close15tir.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اعتصاب بازار تهران در اعتراض به ماليات جديد دولت بر بازاريان٬ پاسخ ميدهد.۰۷/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 07, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهارشنبه ۰۷/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 07, 2010

بحران در مناسبات ترکیه و اسرائیل؟

rfi_logo.png

تظاهرات ضد اسرائیلی در آنکارا
2010-06-06T154844Z_278310517_GM1E6661U7D02_RTRMADP_3_PALESTINIANS-ISRAEL-FLOTILLA-TURKEY.jpg
نوشتۀ ناصر اعتمادی
گر چه ترکیه تهدید کرده که در صورت عدم عذرخواهی اسرائیل به خاطر کشتن 9 شهروند ترک مناسباتش را با دولت یهود قطع خواهد کرد، علیرضا نوری زاده معتقد است که مناسبات دو کشور آنقدر ریشه دار و راهبردی است که رهبران دو کشور نگذارند کار به چنین بحرانی بکشد.

Download file

July 06, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

با ياد و ذكر طه بهبهاني و همه هنرمنداني كه سر به پاي استبداد نسائيدند


بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file
بخش دوم صدا:
Download file

July 05, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۰۵/۰۷/۲۰۱۰

با پوزش از هنرمند گرامي خانم پروانه سلطاني٬ در متن برنامه به اشتباه نام ايشان به جاي پروانه معصومي٬ كه به حضور ولي فقيه رسيده بود٬ ذكر شده است.

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 05, 2010

تفسير خبر

pers1630vbSUN 181_0001.jpg

دكتر عليرضا نوري زاده به پرسش جمشيد چهارلنگي در رابطه با درگذشت آيت الله سيد محمد حسين فضل اللهُ مرجع عالي تقليد در لبنان٬ پاسخ ميدهد. ۰۴/۰۷/۲۰۱۰

صدا
Download file

تصوير
Download file

July 03, 2010

زيرذره بين

zireh.bmp

قصاص ماموران كهريزك ٬ فريبي تازه يا اجراي عدالت

kahrizak.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با حكم قصاص ماموران كهريزك ٬ پاسخ ميدهد.۰۲/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 03, 2010

تفسيرهفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان

Download file

July 02, 2010

تفسير خبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با تحريمهاي شوراي امنيت عليه جمهوري ولايت فقيه٬ واقدامات رژيم در مقابله با تحريمها٬ آمادگي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در اجراي تحريمها٬ و اظهارات شخصيتهائي در خارج در مورد جنبش سبز وتعامل رژيم با مردم٬ و... به سئوالات جمشيد چارلنگي پاسخ ميدهند. ۰۲/۰۷/۲۰۱۰

صدا:
Download file

تصوير:
Download file

تصوير:لينك
Download file

July 02, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

اهداف و روند جنبش سبز٬ واظهارات تعدادي از شخصيتها در خارج كشور

shoar.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اظهارات تعدادي از شخصيتها در خارج از ايران در مورد اهداف وروند جنبش سبز٬ پاسخ ميدهد. ۰۲/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 02, 2010

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

چو قرب او طلبی در صفای نیّت کوش!

سه ‌شنبه 22 تا جمعه 25 ژوئن
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

در میان شعارهائی که مردم سرفراز و آزاده خانه پدری بر بستر جنبش سبز، فردای آشکار شدن ابعاد بزرگترین تقلب در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران برافراشتند و طنین آن را در آواز صدها هزار ایرانی شنیدیم، شعار «رهبر ما قاتله ولایتش باطله» که نخستین بار راقم این سطور عنوانش کرد و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» انعکاس شگفتی‌آوری داشت. شعار نخستین را ابتدا من در برابر سفارت جمهوری ولایت فقیه در لندن فریاد کردم و از دو سه روز بعد در چهارسوی میهنم، آهنگش را در گلوی زخمین هموطنانم شنیدیم. دومین شعار اما از ایران آمد. اینهمه ذوق و ظرافت در گزینش ترکیبی خیلی ساده اما پر از معنی شگفتی‌ برانگیز بود.

July 02, 2010

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۰۲/۰۷/۲۰۱۰

بخش اول تصوير:
Download file

بخش دوم تصوير:
Download file

بخش اول صدا:
Download file

بخش دوم صدا:
Download file

July 01, 2010

زير ذره بين

zireh.bmp

انگيزه سفر معاون رئيس جمهوري عراق٬ عادل عبد المهدي به ايران

Adel_Abdoul_Mehdi_13.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با انگيزه سفر معاون رئيس جمهوري عراق٬ عادل عبد المهدي به ايران٬ پاسخ ميدهد. ۰۱/۰۷/۲۰۱۰

Download file

July 01, 2010

حمایت مصر از تلاش مسکو در راه صلح خاورمیانه

گفتگو با علي رضا نوري زاده
نوشتۀ لیدا پرچمی

Mubarak.jpg

روسیه در ادامه تلاش های خود برای صلح خاورمیانه، اجلاسی در مسکو با شرکت طرف های درگیر، برگزار می کند و مصر با حمایت همه جانبه از اجلاس مسکو در این تلاش سهیم می شود.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، امروز مجدداً از ایده تشکیل اجلاسی از طرف روسیه برای بررسی روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان پشتیبانی کرد.
این اجلاس قرار است در سطح وزرا و با شرکت همه طرف های درگیر در روند صلح خاورمیانه، در مسکو برگزار شود.
احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر که امروز این خبر را در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسی خود که در مصر به سر می برد اعلام کرد، بدون توضیح در مورد طرف های درگیر بر حمایت حسنی مبارک از طرح مسکو تأکید کرد.

Download fileadvertise at nourizadeh . com