July 31, 2008

تلويزيون ايرانيان

تفسير هفته

IRTV.jpg


Download file

July 31, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

نگاهي به سخنان رهبر جمهوري اسلامي در روز مبعث

Kham-Ahmadinejad-Rafsanjani.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، سخنان رهبر جمهوري اسلامي در روز مبعث را مورد بررسي قرار ميدهد.۳۱/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 31, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنج شنبه ۳۱/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 30, 2008

تفسير خبر

Tafsser_Khabar.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اخرين رويدادهاي ايران و منطقه به سئوالات جمشيد چالنگی پاسخ ميدهند.۳۰/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 30, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

وزراي جديد در كابينه احمدي نژاد

vazirijalil.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،وزراي جديد در كابينه احمدي نژاد را مورد بررسي قرار ميدهد.۳۰/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 30, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهارشنبه ۳۰/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 29, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

انفجارهاي سه گانه درهند تركيه و عراق
در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، انفجارهاي سه گانه درهند تركيه و عراق ر را مورد بررسي قرار ميدهد. ۲۹/۰۷/۲۰۰۸

capt_mad80103110843_spain_explosion_mad801.jpg
Download file

July 29, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

تغيير استانداران و آمدن نظامي ها
در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، تغيير استانداران و آمدن نظامي ها ر را مورد بررسي قرار ميدهد.۲۸/۰۷/۲۰۰۸

MA-sepahostandaran.jpg


Download file

July 29, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

سخنان غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي
در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، سخنان غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ر را مورد بررسي قرار ميدهد.۲۶/۰۷/۲۰۰۸

aghazadeh.jpg

Download file

July 25, 2008

تلويزيون ايرانيان

تفسير هفته

IRTV.jpg

Download file

July 25, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

چرا همشهري عصر توقيف شد؟
در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، دلائل توقيف روزنامه همشهري عصر را مورد بررسي قرار ميدهد.۲۷/۰۷/۲۰۰۸

hamshri.gif

Download file

July 25, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۲۵/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 25, 2008

... ساقی بده بشارت رندان پارسا را

Kayhan-New.jpg

سه‌شنبه 15 تا جمعه 18 ژوئیه
پیشدرآمد: چهره‌اش را که از نزدیک می‌بینم، همه دردهای هزاران ساله خانه پدری را در نگاهش پیدا می‌کنم...
تصویرش، آن روزی که در صفحه نخست «الشرق الاوسط» بر بلندای همه تیترهای بزرگ نشست و زیر آن نوشتم «نماینده نسلی که به استبداد ولایت فقیه نه گفت» با چهره امروزی تفاوتهای بسیار دارد. آنجا نوجوانی بود سرشار از شور و فریاد که پیراهن آغشته به خون رفیقش را بر سر دست گرفته بود تا دنیا را خبر کند؛ آی آدمهائی که در ساحل نشسته شاد و خندانید، ملتی دارد در چنگ هیولای فقیه و اراذل و اوباشش جان می‌دهد، آتش می‌گیرد، گلهای جوانش مثل من، هنوز طعم شیرین جوانی نچشیده یا در جبهه‌ها پرپر شدند و یا در زندانها گرفتار طناب دار و باران گلوله‌، اگر هم ماندند در لحظه حلول جوانی و عشق در دل و جانشان، به پیری رسیدند، اما من پیرهن خونین بر دست گرفته‌ام و رایتی افراشته‌ام از نسلی که نمی‌میرد، نسلی که پایدار است، ثبات قدم دارد و آینه دق جمهوری ولایت فقیه خواهد بود...

July 24, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنج شنبه ۲۴/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 24, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

واكنشهاي متضاد در تهران و واشنگتن پيرامن مداكرات ژنو

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،واكنشهاي متضاد در تهران و واشنگتن پيرامن مداكرات ژنو را مورد بررسي قرار ميدهد.۲۴/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 23, 2008

تفسير خبر

Tafsser_Khabar.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اخرين رويدادهاي ايران و منطقه به سئوالات جمشيد چالنگی پاسخ ميدهند. ۲۳/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 23, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

بازداشت دو محقق ايدزوشدت گرفتن دستگيري ها
kamyaralaee alaie.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،بازداشت دو محقق ايدزوشدت گرفتن دستگيري ها را مورد بررسي قرارميدهد.۲۳/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 23, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۲۳/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 22, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۲۲/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 22, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

نتايج نشست ژنو
jallllllllllli.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،نتايج نشست ژنو را مورد بررسي قرارميدهد.۲۲/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 21, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


دوشنبه ۲۱/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 21, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

بحران دوباره در روابط ايران و مصر
iran-egypt.jpg
در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، بحران دوباره در روابط ايران و مصررا به دليل ساختن فيلمي عليه پرزيدنت سادات مورد بررسي قرارميدهد.
۲۱/۰۷/۲۰۰۸
Download file

July 21, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

سعد الحريري در بغداد

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،ديدار سعدالحريري رهبر اكثريت پارلمان لبنان را با نوري المالكي در بغداد مورد بررسي قرار ميدهد.۲۱/۰۷/۲۰۰۸

saad hariri.jpg

Download file

July 21, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg
ناظر آمريكائي مذاكرات ژنو
william burnes.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،مذاكرات ژنو را باحضور معاون وزارت خارجه آمريكا مورد بررسي قرار ميدهد.۲۰/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 19, 2008

دو روز اول

2Rooz-Aval-logo.jpg

نقش هاشمي رفسنجاني در هيئت حاكمه

Nourizadeh-Farhoodi-1.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با نقش هاشمي رفسنجاني در هيئت حاكمه جمهوري ولايت فقيه٬ به پرسشهاي بيژن فرهودی پاسخ ميدهد. ۱۹/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 19, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

خوشبيني منوچهر متكي از گفتگوهاي ژنو

Jalili-Solana-550.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، دلايل خوشبيني منوچهر متكي از گفتگوهاي ژنو را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۹/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 18, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي سفر منوچهر متكي به سوريه و تركيه

Mottaki-01.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، سفر منوچهر متكي به سوريه و تركيه را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۸/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 18, 2008

یکهفته باخبر

Kayhan-New.jpg

زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند...

سه ‌شنبه 8 تا جمعه 11 ژوئیه
وقتی روضه ‌خوانها سپهسالار می ‌شوند
پیشدرآمد: هنوز خبر تعیین ارتشبد غلامرضا ازهاری به‌عنوان نخست‌ وزیر رسماً اعلام نشده بود که فرزند مرحوم مفتح به روزنامه زنگ زد و با لحنی پر از ترس ضمن ابلاغ سلام و الطاف ابوی پرسید حاج آقا سؤال می‌کنند آیا راست است که تیمسار ازهاری نخست‌وزیر می‌شود؟ ساعتی پیش، من از دکتر امینی خبر را شنیده بودم (تشکیلاتی که زیر عنوان مرکز اسناد انقلاب برپا شده و مدت درازی ریاستش را خسرو خوبان ـ روح‌الله حسینیان ـ عهده‌دار بود در سلسله اسنادی که از ساواک منتشر کرده، یکی هم شنودهای ساواک از مکالمات تلفنی دکتر علی امینی در ماههای پایانی رژیم سلطنتی است. مجموعه بسیار جالبی است.

July 17, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

خامنه اي و پرونده ي اتمي

Khamenie-090.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، اظهارات آيت الله علي خامنه اي مبني بر اينكه رئيس جمهوري ودولت حق گفتگو واداره پرونده اتمي دارند را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۷/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 17, 2008

تفسير خبر

Tafsser_Khabar.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اخرين رويدادهاي ايران و منطقه به سئوالات جمشيد چالنگی پاسخ ميدهند. ۱۶/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 16, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

يورش جديد رژيم عليه جنبش دانشجوئي وفعالان حقوق بشر

Student-104.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، يورش جديد رژيم جمهوري ولايت فقيه عليه جنبش دانشجوئي وفعالان حقوق بشر را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۶/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 15, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

حکم بین المللی جلب رئیس جمهور سودان

omar albashir-2.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، صدور حکم بین المللی جلب رئیس جمهور سودان در ارتباط با جرایم جنگی در دارفور را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۵/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 14, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

اقدامات سركوبگرانه رژيم جمهوري ولايت فقيه

Hanging in Iran-1.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، اعدامهاي اخير واقدامات سركوبگرانه رژيم جمهوري ولايت فقيه را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۴/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 14, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

موضع اتحاديه اروپا نسبت به آزمايشهاي موشكي

rocket-Shehab-09.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، موضع اتحاديه اروپا نسبت به آزمايشهاي موشكي رژيم جمهوري ولايت فقيه را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۳/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 14, 2008

دو روز اول

2Rooz-Aval-logo.jpg

نگاهی به تازه ترين تحولات ايران و منطقه

Nourizadeh-Farhoodi-1.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با تازه ترين تحولات ايران و منطقه٬ به پرسشهاي بيژن فرهودی پاسخ ميدهد.
۲۰۰۸/۰۷/۱۲

Download file

July 13, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

چالش لبنان با حكومت وحدت ملّي

Fouad Siniora-1.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، چالش لبنان با حكومت وحدت ملّي را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۲/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 11, 2008

یکهفته با خبر

Kayhan-New.jpg

... کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

سه ‌شنبه 1 تا جمعه 4 ژوئیه
قوه قضائیه فاسدترین بازو
پیشدرآمد: سیدعلی آقا نایب امام زمان بارها گفته است من سه بازوی اجرائی دارم قوه قضائیه، قوه مقننه، قوّه اجرائیه. (حتی آن پدر و پسر هم چنین سخنی را بر لب نیاوردند و اگرچه در عمل اراده آن‌ها مطاع و غیرقابل تعارض بود اما در طول 57 سال به دفعات هر یک از سه قوه مورد اشاره از خود استقلال رأی نشان داد و به ویژه قوه قضائیه ‌ای که مرحوم علی اکبرخان داور پایه ‌گذار آن بود استقلال و ثبات رأی خود را آشکار ساخت و به برکت وجود قضات آزاد و معتقد و پاکدامنش در کنار بازپرسان و کارکنان شریف دادگستری، در مواردی شگفتی‌آور، در برابر قدرت مطلقه ایستادگی کرد.

July 11, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

سخنان باراك اوباما در مورد رژيم جمهوري ولايت فقيه

Senator Barack Obama.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، سخنان اخير باراك اوباما در مورد رژيم جمهوري ولايت فقيه را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۱/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 10, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

موج جديد حمله به سفارتخانه هاي خارجي

US-embassy-tehran-1979.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، موج جديد حمله به سفارتخانه هاي خارجي را مورد بررسی قرار ميدهد. ۱۰/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 10, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۱۰/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 10, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

بررسی مانور سپاه پاسداران در خليج فارس

A0463695alsaroukh.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، مانور سپاه پاسداران در خليج فارس را مورد بررسی قرار ميدهد. ۰۹/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 10, 2008

تفسير خبر

Tafsser_Khabar.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اخرين رويدادهاي ايران ٬...مانورهاي نظامي اخير كشور ٬تيرگي روابط بامصر و..به سئوالات جمشيد چالنگی پاسخ ميدهند. ۰۹/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 09, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

وقتي كه روضه خوانها سپهسالار ميشوند

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،تهديدهاي شيخ علي شيرازي نماينده ولي فقيه در نيروي دريائي سپاه عليه اسرائيل و آمريكارا مورد بررسي قرار ميدهد.۰۹/۰۷/۲۰۰۸
ali shirazi.jpg

Download file

July 09, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۰۹/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 08, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

۹سال پس از ۱۸ تير

ahmad-batebi.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،تلاشهاي دانشجویان ایران را ۹سال پس از سرکوبی ۱۸ تیر مورد بررسی قرار میدهد.۰۸/۰۷/۲۰۰۸

Download file


July 08, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۰۸/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 08, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

چشم انداز روابط ايران و سوريه

asad ahmadi nasrollah.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،تلاشهاي پاريس براي جداسازي تهران ودمشق را مورد بررسي قرار ميدهد.۰۷/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 07, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۰۷/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 06, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

طرح تازه سركوبي در مجلس شوراي اسلامي

6004-200px-jalaseh-majles-iran-.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،طرح تازه سركوبي در مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار ميدهد.۰۶/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 06, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

پاسخ جمهوري ولايت فقيه به مشوقهاي اروپا

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا،پاسخ جمهوري ولايت فقيه به مشوقهاي اروپا را مورد بررسي قرار ميدهد.۰۵/۰۷/۲۰۰۸

jalili solana.jpg

Download file

July 04, 2008

تلويزيون ايرانيان

تفسير هفته

IRTV.jpg

Download file

July 04, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

انتخاب رئيس جديد سازمان بازرسي كشور

Pourmohamdi-2.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، انتخاب مصطفي پور محمدي به سمت رئيس سازمان بازرسي كشور را مورد بررسي قرار ميدهد. ۰۴/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 04, 2008

یکهفته با خبر

Kayhan-New.jpg

دردم از یار است و درمان نیز هم...

سه شنبه 24 تا جمعه 27 ژوئن
پیشدرآمد: این هفته پیشدرآمد من شعری است که از لحظه جوشیدنش در دل تا تصویرگرفتنش بر صفحه کاغذ ربع ساعتی بیشتر نبود، اما چنان این شعر به دلم نشسته که چند روزی هر جا میروم با من است. هفته گذشته روز تولدم بود. یکباره وحشت کردم که ای داد، دوری از خانه پدری به سی سال رسید و خدا میداند که خود بوسه بر آن خاک خواهی زد و یا خاکسترت! این شعر هدیه خودم به خودم بود برای روز تولدم، در بلورسازی تهران، و خانم عزت ملک قابله خانوادگی که به پدر مژده داده بود ماشاءالله سالم و سرحال است...
وطن یعنی بهاری جاودانه
غزلهای لطیف عاشقانه
ترنّم های بارانِ سحرگاه
پَرِ پرواز در سودایِ خانه
وطن یعنی نفسهای مُعطّر
شمیمی از نماز صبح مادر

July 04, 2008

پنجره اي رو به حانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۰۴/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 04, 2008

پنجره اي رو به حانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۰۳/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 03, 2008

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

اظهارات علي اكبر ولايتي در ستايش از رهبروصلح طلبي او

Velayati.jpg

در اين برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در گفتگويی با صدای امريکا به استقبال علی اکبر ولايتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، از مجموعه مشوقهای جامعه بين المللی در ارتباط با برنامه هسته ای ايران اشاره می کند و تضادهای موجود در بيانات مقامات رژيم را مورد برسی قرار می دهد..۰۳/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 03, 2008

أهداف إسرائيل السياسية والأمنية

AljazeeraPurchase_Tender_468x60_Arb_01.jpg

مقدم الحلقة: سامي حداد

al sami.jpg

ضيوف الحلقة:
- د.علي نوري زاده/ مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية بلندن
- محمد السعيد عبد المؤمن/ أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس
- إيغال كرمون/ رئيس معهد أبحاث إعلام الشرق الأوسط
تاريخ الحلقة: 27/6/2008


سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم، نحن على الهواء مباشرة من لندن في برنامج أكثر من رأي. ما أكثر المناورات السياسية والعسكرية التي قام بها إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل؟ سياسيا أقنع هذا الأسبوع حزب العمل الشريك في الائتلاف الحكومي بالتراجع عن المطالبة بحل البرلمان في ظل اتهام أولمرت بقضايا الفساد المالي، وقبل ذلك استطاع الرجل التسلل إلى ثلاث جبهات معادية لإسرائيل، تهدئة مع حركة حماس، الاستعداد لبحث موضوع مزارع شبعا مع لبنان، والإعداد لصفقة تبادل أسرى مع حزب الله والإعلان عن محادثات غير مباشرة مع سوريا عبر الوسيط التركي. فهل تريد إسرائيل من وراء هذه التحركات السياسية عزل حلفاء إيران في المنطقة استعدادا لقيامها بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية؟ ...

فايل صوتي برنامه را در اينجا ميشنويد
Download file

July 03, 2008

تفسير خبر

Tafsser_Khabar.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اخرين رويدادهاي ايران ٬...نظامي كردن فضاي سياسي كشور ٬تيرگي روابط با اردن و..به سئوالات جمشيد چالنگی پاسخ ميدهند. ۲/۰۷/۲۰۰۸


Download file

July 02, 2008

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهارشنبه ۰۲/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 02, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

سخنگوي قوه قضائيه و افشاگريهاي پاليزدار

Jamshidi-Paleezdar-1.jpg

در برنامه زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در مورد پاليزدار و افشاگريهاي او را مورد بررسي قرار ميدهد. ۰۲/۰۷/۲۰۰۸

Download file

July 01, 2008

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ادعاي سيمور هرش مبني برقرار گرفتن ايران در معرض خطر آمريكا

Iran-Intelligence-ministry-logo.jpg

در برنامه زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، ادعاي سيمور هرش مبني برقرار گرفتن ايران در معرض خطر آمريكا٬ وهشدار وزارت اطلاعات رژيم ولايت فقيه در اين باره را مورد بررسي قرار ميدهد. ۰۱/۰۷/۲۰۰۸

Download fileadvertise at nourizadeh . com