April 30, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي كنفرانس مركز بين المللي مطالعات استراتژيك وآينده نگري مصر

Dr_Nourizadeh-Cairo09.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با كنفرانس مركز بين المللي مطالعات استراتژيك وآينده نگري كه در مصر برگزار شد ودر آن روابط كشورهاي جهان عرب با ايران مورد بررسي قرار گرفت٬ پاسخ ميدهد. ۳۰/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 30, 2009

تفسير خبر

Tafssir_Cairo-98.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با كنفرانس اخير مصر٬ در مورد روابط ايران با مصر وجهان عرب بطور عموم و انتخابات رياست جمهوري ايران ٬ به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.۲۹/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

تصوير
Download file

April 29, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي كشف شبكه حزب الله در مصر ودخالت جمهوري ولايت فقيه در امور داخلي اين كشور

Mubarak_Hezbollah-09.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با كشف شبكه حزب الله در مصر ودخالت جمهوري ولايت فقيه در امور داخلي اين كشور٬ پاسخ ميدهد. ۲۹/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 27, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۲۷/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 25, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

چرا رضائي آمد و چرا رفت ؟

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با آمدوشد سريع سردار سرلشگر دكتر محسن رضائي به رينگ انتخابات ٫پاسخ ميدهد. ۲۵/۰۴/۲۰۰۹

rezaie janepedar.jpg

Download file

April 25, 2009

تفسيرهفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file

April 24, 2009

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

دور فلکی یکسره بر منهج عدل است...

سه ‌شنبه 14 تا جمعه 17 آوریل
پیشدرآمد: باید پاسخ نامه‌ای را که از سوی یکی از مریدان مراد فقیه نایب امام زمان برایم رسیده بود و شما از الف تا یای آن را خواندید، بدهم و گمانم بر این است که این نوع خطاب و پاسخ همراه با حسن نیت و یا حتی عتاب، می‌تواند در پهنه سیاستی که اگر با اخلاق آمیخته بود روزگار دیگری داشتیم و داشتند، ته مانده صداقت و عواطف اهالی قلعه قدرت را از پس پُشت قلبهائی که هر روز سیاهتر می‌شود، بیرون کشد.

April 24, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۲۴/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 24, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي عمليات تروريستي جديد در عراق وكشته شدن تعدادي از زايران ايراني

Iraq_War-89.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با عمليات تروريستي جديد در عراق وكشته شدن تعدادي از زايران ايراني٬ پاسخ ميدهد. ۲۴/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 23, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۲۳/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 23, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي نامزدي محسن رضائي وعزم دولت براي كاهش سن راي دهندگان

Election_in_Iran.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اعلام نامزدي محسن رضائي وعزم دولت براي كاهش سن راي دهندگان٬ پاسخ ميدهد. ۲۳/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 23, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با موج انتقادها وواكنشها نسبت به سخنراني احمدي نژاد در كنفرانس ضد تبعيد نژادي٬ تيرگي اخير روابط ايران ومصر٬ انتخابات رياست جمهوري ايران ٬ نامه بهمن قبادي درباره حكم جائرانه عليه نامزدش ركسانا صابري به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.۲۲/۰۴/۲۰۰۹

تصوير
Download file

صدا
Download file

April 22, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۲۲/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 22, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي سخنراني محمود احمدي نژاد در كنفرانس ضد تبعيد نژادي

Ahmadinejad-678.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با موج انتقادها وواكنشها نسبت به سخنراني احمدي نژاد در كنفرانس ضد تبعيد نژادي٬ پاسخ ميدهد. ۲۲/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 21, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۲۱/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 20, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۲۰/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 20, 2009

دو روز اول

2Rooz-Farhoudi-333.jpg

در اين برنامه علي رضا نوري زاده به سوالات بيژن فرهودي در رابطه با محكوميت ركسانا صابري٬ آخرين تحولات در صحنه انتخابات ٬ سفر احمدي نژاد٬ سخنان پرزيدنت اوباما وكنفرانس سران قاره آمريكا و....پاسخ ميدهد. ۱۹/۰۴/۲۰۰۹

تصويري:
Download file

صدا
Download file

April 18, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

وعده هاي كروبي ٬شعارهاي انتخاباتي و يا تعهدات صادقانه؟

karrubi.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با وعده هاي مهدي كروبي ٬ نامزد انتخابات رياست جمهوري در حذف نظارت استصوابي پاسخ ميدهد.
۱۸/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 18, 2009

خدایا زین مُعمّا پرده بردار

KAYHAN-1.jpg

سه‌شنبه 7 تا جمعه 10 آوریل

پیشدرآمد: کمتر نوشته‌ای نظیر آنچه در هفته گذشته درباب رهبر جمهوری اسلامی و کم طاقت شدن او نوشتم تا این حد از درون حاکمیت واکنش برانگیخته است. برخورد با این نوشته که در بیش از 93 وبلاگ و سایت نقل شده بود به دو شکل تجلّی پیدا کرد. (همینجا بگویم شماری از فرزندان عزیزم در خانه پدری که فیلتر شدن سایت من آنهم از نوع غیرقابل عبورترین فیلترها را، برنتافتند با ایجاد تا این لحظه 49 وبلاگ و سایت عین مطالب مرا نقل می‌کنند. در واقع آنها آینه‌ای برداشته‌اند و سایت مرا در این آینه‌ها برای داخل کشور منعکس می‌کنند). واکنش نخست از سوی خوانندگانی بود که دیرگاهی است به صاحب این قلم لطف دارند و از این نوشته تقدیر کردند. واکنش دوم از آن پیروان حسین بازجو و اصغر حجازی بود که همه ادبیات خانوادگی خود را نثار من کرده بودند. آنچه مرا به نوشتن این مقدمه واداشته اما برخورد گروه سوم با نوشته‌ام بود. گروهی که ضمن لطف به مطالب من خط قرمزشان آقای خامنه‌ای است، شماری بر این باورند که خامنه‌ای خود اسیر دست مافیای قدرت است و به جای تاختن به او باید از چنگ مافیا نجاتش داد، و گروهی دیگر که معتقدند آقای خامنه‌ای هیچ گناهی در رسیدن به وضعیت موجود ندارد و اگر امروز خط و سیاستی را دنبال می‌کند که به نظر شما مخالفان، در تعارض با مصالح عالیه کشور و مردم ایران می‌باشد به این سبب است که آقا!! مثل جدش تنهاست، آقا نیاز به دلهای عاشق دارد، به آنها که «با چشمه شعر حافظ وضو می‌گیرند و رو به قبله مولانا نماز عشق می‌خوانند» ـ این عین جمله یکی از شیفتگان مقام عظما است ـ از میان همه دورنگارها، یکی را برگزیده‌ام و ضمن طرح آن، پاسخ خود را به نویسنده آن و شمار دیگری که عتاب آلوده با من سخن گفته‌اند در پی این دورنگار می‌آورم.

April 18, 2009

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file

April 17, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه۱۷/۰۴/۲۰۰۹

صدا


Download file

April 17, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

اظهارات عجيب احمدي نژاد در باره مذاكرات پيرامون برنامه اتمي

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اظهارات عجيب احمدي نژاد در باره مذاكرات پيرامون برنامه اتمي و عدم موضوعيت گفتگو با كشورهاي غربي پاسخ ميدهد. ۱۷/۰۴/۲۰۰۹

ahmadinejad3.jpg


Download file

April 16, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۱۶/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 16, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي تيرگي اخير روابط ايران ومصر

Iran-Egypt-25.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با تيرگي اخير روابط ايران ومصر٬ پاسخ ميدهد. ۱۶/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 16, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با ٬انتخابات رياست جمهوري ايران ٬ اظهارات ميرحسين موسوي ومهدي كروبي و دلائل تيرگي اخير در روابط ايران و مصر...به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.۱۵/۰۴/۲۰۰۹

تصوير
Download file

صدا
Download file

April 15, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۱۵/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 15, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي اعلاميه ۷ سازمان سياسي ودانشجوئي در مورد خطرناك بودن تداوم دولت احمدي نژاد

Ahmadinejad-167.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اعلاميه ۷ سازمان سياسي ودانشجوئي در مورد خطرناك بودن تداوم دولت احمدي نژاد٬ پاسخ ميدهد. ۱۵/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 14, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۱۴/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 13, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۱۳/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 13, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

اعدام سه جوان در شيراز با اتهامي واهي

public_hanging_0.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با اعدام روز جمعه ۲۱ فروردين ماه حسن اسلامیان، ۲۱ ساله، علی اصغر پشتر، ۲۰ ساله، دانشجویان دانشگاه، و روزبه یحیی زاده، ۳۲ ساله به اتهام بمب گذاری سال گذشته در حسینیه ای در اين شهر در محل زندان عادل آباد ٫پاسخ ميدهد.
۱۱/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 10, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۱۰/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 10, 2009

... شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی؟

KAYHAN-1.jpg

سه‌شنبه 31 مارس تا جمعه 3 آوریل
سال تلخ سنگین، سال امید
پیشدرآمد: سال تلخی را پشت سر گذاشتیم، سالی سنگین از جدائی‌های ابدی، وحشی‌تر شدن جمهوری ولایت فقیه، سخت‌تر شدن زندگی در خانه پدری و پرخطرتر شدن غربت‌نشینی برای آنها که اهل معامله نیستندو رژیم جهل و جور و فساد را در همه ابعاد و اطوارش نفی می‌کنند. جز آنها که در میهن و یا در حسرتش سال گذشته خاموش شدند، در میان زندگان نیز شماری یا از سر خستگی و دلتنگی بسیار و به دروازه پیری رسیدن، یا به دنبال کسب رزقی رنگین‌تر، در برابر سیاه‌ترین استبداد تاریخ ایران سر تعظیم فرو آوردند، یا در پنهان مراتب سرسپردگی خود را به اطلاع مقام معظم رهبری رساندند...

April 10, 2009

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان

Download file

April 10, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

هفت هزار سانترفيوژ در روايت آقازاده

aqazadeh.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با افتتاح مركز اتمي اصفهان و ادعاهاي غلامرضا آقازاده پاسخ ميدهد. ۱۰-۰۴-۲۰۰۹

Download file

April 09, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۰۹/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 09, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي پيامدها واهميت سفر رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما به عراق

Obama_Iraq-34.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با پيامدها واهميت سفر رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما به عراق ٬ پاسخ ميدهد. ۰۹/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 09, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با سفر پرزيدنت اوباما به عراق و تركيه٬ انتخابات رياست جمهوري ايران ٬ اظهارات ميرحسين موسوي ...به سوالات علي جوانمردي پاسخ ميدهند.۰۸/۰۴/۲۰۰۹

تصويري:Download file

صدا
Download file

April 08, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۰۸/۰۴/۲۰۰۹
Download file

April 08, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي سفر رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما به تركيه

Obama_Turkey-1.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با نتايج سفر رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما به تركيه٬ پاسخ ميدهد. ۰۸/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 07, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۰۷/۰۴/۲۰۰۹
Download file

April 06, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۰۶/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 05, 2009

دو روز اول

2Rooz-Farhoudi-333.jpg

در اين برنامه علي رضا نوري زاده به سوالات بيژن فرهودي در رابطه با نشست ۲۰ كشور نر لندن ٬ اجتماع سران ناتو ٬ آخرين تحولات در صحنه انتخابات ٬ سفر چاوز به تهران ٬ پيام پرزيدنت اوباما به رژيم ايران و....پاسخ ميدهد. ۰۵/۰۴/۲۰۰۹

تصويري:

Download file

صدا

Download file

April 04, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

گرد همآئي رهبران كشورهاي عضو پيمان ناتو

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با نشست رهبران ۲۸ كشور عضو ناتو در شصتمين سالروز برپائي اين اتحاديه و انتظارات پرزيدنت اوباما پاسخ ميدهد. ۰۴/۰۴/۲۰۰۹

obama nato.jpg

Download file

April 04, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

نتايج نشست لندن ٬ آيا راهي براي خروج از بحران وجود دارد؟

London summit.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با نتايج نشست لندن با حضور رهبران ۲۰ كشور جهان پاسخ ميدهد.۰۳/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 03, 2009

یکهفته باخبر

KAYHAN-1.jpg

خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت ...

سه‌ شنبه 24 تا جمعه 27 مارس
حالا تصویر خون گرفته و استخوان‌های شکسته امید رضا گواهی می‌دهد که دوستاق‌ بانان نایب امام زمان و نه قرص‌های آرام‌بخش، او را پرپر کردند و شاخۀ جوانیش را سوختند. می‌دانستم که امید رضا اهل خودزنی نیست چه برسد به خودکشی، پرندۀ آوازخوان که به مرگ شعر و ترانه و آواز راضی نمی‌شود. پسرکم رفت و اهل ولایت فقیه همچنان حال می‌کنند، می‌چاپند، به نوامیس ملت تجاوز می‌کنند، عمامه‌ هاشان مثل قطر شکمشان قطورتر می‌شود که به قول صائب «کار با عمامه و قطر شکم افتاده است/ خُم در این مجلس بزرگی‌ها به افلاطون کند.»

April 03, 2009

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان

Download file

April 03, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۰۳/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 02, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ديدارهاي پرزيدنت باراك اوباما در حاشيه نشست جي ۲۰

G-20_London.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ دررابطه با كنفرانس جي ۲۰ در لندن و ملاقاتهاي پرزيدنت اوباما پاسخ ميدهد. ۰۲/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 02, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۰۲/۰۴/۲۰۰۹

Download file

April 02, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با بحران اقتصادي وكنفرانس بيست كشور در لندن ٬ كنفرانس سران عرب در قطر ٬سالروز رفراندوم جمهوري اسلامي و ...به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.۰۱/۰۴/۲۰۰۹

تصويري
Download file

صوتي

Download file

April 01, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


چهار شنبه ۰۱/۰۴/۲۰۰۹

صدا
Download file

April 01, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

كنفرانس سران عرب در دوحه ٬ هياهوي بسيار براي هيچ

arab summit.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ دررابطه با كنفرانس سران عرب در دوحه پاسخ ميدهد. ۰۱/۰۴/۲۰۰۹

Download fileadvertise at nourizadeh . com