December 31, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

تا برطرف شدن اشكال فني برنامه هاي تصويري را مستقيما از روي يوتيوب مشاهده ميكنيد .

دوشنبه ۳۱/۱۲/۲۰۱۲
بخش نخست تصويري :


بخش دوم تصويري :

December 29, 2012

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

چشم انداز سال نو٬ و نزاع ولي فقيه و اصلاح طلبان حكومتي و احمدي نژاد ضد اصلاحات .

December 28, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

تا برطرف شدن اشكال فني برنامه هاي تصويري را مستقيما از روي يوتيوب مشاهده ميكنيد .

پنجشنبه ۲۷/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :

بخش دوم تصويري :

December 27, 2012

خبر شامگاهي صداي آمريكا

در برنامه خبر شامگاهي صداي آمريكا عليرضا نوري زاده آخرين تحولات مصر و دستگيري يك گروه تروريست را در امارات متحده عرب مورد بررسي قرار ميدهد .(۲۶/۱۲/۲۰۱۲)

December 26, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

تا برطرف شدن اشكال فني برنامه هاي تصويري را مستقيما از روي يوتيوب مشاهده ميكنيد .

چهارشنبه ۲۶/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :

بخش دوم تصويري :

December 25, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

تا برطرف شدن اشكال فني برنامه هاي تصويري را مستقيما از روي يوتيوب مشاهده ميكنيد .

دوشنبه ۲۴/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :

بخش دوم تصويري :

December 22, 2012

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

چشم انداز فردا. در آستانه سال نو ميلادي

به علت اشكال فني ٬ لطفا برنامه را از طريق لينك يوتيوب مشاهده كنيد .

December 22, 2012

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

چشم انداز سال نو٬ و نزاع ولي فقيه و اصلاح طلبان حكومتي و احمدي نژاد ضد اصلاحات .

December 21, 2012

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg


صحبت جور نخواهم که بود عین قصور!

سه شنبه 11 تا دوشنبه 17 دسامبر
پیام رفراندوم مصر به ما
سرانجام آیت‌ ا‌لله اخوان المسلمین، بی اعتنا به فریادهای میلیونها مصری و خون جاری شده در برابر کاخ ریاست جمهوری، از طریق عامل خود در کاخ ریاست جمهوری «محمد مرسی» رفراندوم دو مرحله‌ای را برای به تصویب رساندن قانون اساسی که سند تسلیم شدن مصر به «اسلام ناب محمدی نصف انقلابی کراواتی» است به اجرا در آورد. البته قرار بود همه چیز در یکروز خاتمه یابد اما تصمیم کانون قضات مصر بر تحریم نظارت بر همه پرسی باعث شد با بودن تنها 6 هزار قاضی و دادستان و نایب قاضی که بعضا به علت سرسپردگی به اخوان و بعضی نیز به دلیل: «ما ...کشیم و عیالوار» حاضر به نظارت بر همه پرسی شده بودند، مرسی و حکومتش مجبور شوند همه پرسی را در دو روز با فاصله یکهفته برگذار کنند.

December 21, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

جمعه ۲۱/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :
Download file

بخش دوم تصويري :
Download file

صدا نخست اول :
Download file

صدا بخش دوم :
Download file

December 20, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

پنجشنبه ۲۰/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :
Download file

بخش دوم تصويري :
Download file

صدا نخست اول :
Download file

صدا بخش دوم :
Download file

December 19, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

چهارشنبه ۱۹/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :
Download file

بخش دوم تصويري :
Download file

صدا نخست اول :
Download file

صدا بخش دوم :
Download file

December 18, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

سه شنبه ۱۸/۱۲/۲۰۱۲

بخش نخست تصويري :
Download file

بخش دوم تصويري :
Download file

صدا نخست اول :
Download file

صدا بخش دوم :
Download file

December 18, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

دوشنبه ۱۷/۱۲/۲۰۱۲

بخش اول تصويري :
Download file

بخش دوم تصويري :
Download file

صدا بخش اول :
Download file

صدا بخش دوم :
Download file

December 15, 2012

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

آنچه از مردم مصر در مبارزه با استبداد ديني آموختيم .

Download file

December 14, 2012

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

دولت پیر مغان باد که باقی سهل است

سه شنبه 4 تا جمعه 7 دسامبر
رؤیای اسلام چیهای کراواتی
بسیار نوشته ام و گفته ام که اسلام ناب محمدی در تمام وجوه، یک هدف دارد که همانا به زنجیر کشیدن بندگان خدا به نام الله و رسول الله و در مورد ایران اهل بیت رسولالله است. (استاد نازنین بزرگواری که در حقش باید بگویم قول شیخ الرئیس را که محکمتر از ایمانش ندیده و ندیدهاید بارها به من میگفت باباجان، ضرر آخوندهای فکلی هزار بار بیشتر از آخوندهای عمامهای است. بارها به یادم آورد که از برکت وجود سید قطب و شریعتی و... چه بلاها بر سر نسلها آمد و خواهد آمد. حالا بهتر میفهمم چه راست میگفت که ضرر حسن حبیبی برای مملکت ما صدبار بیشتر از ضرر محمد خاتمی است که صادقانه گفت تدارکاتچی ولی فقیه بوده، اما حسن آقا 12 سال مثل کدو معاون رئیس جمهوری بود و همسر گرامیشان مشغول تامین آتیه فرزندان و نوادگان در هلال احمر با قراردادهای میلیاردی دارو...)

December 14, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

جمعه ۱۴/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 13, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

پنجشنبه ۱۳/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 13, 2012

صداي آمريكا

Ofoq_16-08-2012.jpg

در برنامه امشب افق سيامك دهقانپور تحولات مصر را با عليرضا نوري زاده ٬ حسين عليزاده و امير طاهري مورد بحث قرار ميدهد .

Download file

December 12, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

چهارشنبه ۱۲/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 11, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

سه شنبه ۱۱/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 10, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

دوشنبه ۱۰/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 08, 2012

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

جامعه مدني مصر هشيارتر از ما ٬ اسلام سياسي را٬ حتي با كراوات نمي پذيرد .

Download file


December 07, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

جمعه ۰۷/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 07, 2012

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

سه شنبه 27 تا جمعه 30 نوامبر
پیروزی در نیویورک، شکست در تهران
آن لحظه ای که رئیس دولت خودگردان فلسطین، محمود عباس «ابومازن» در مجمع عمومی سازمان ملل تولد دولت فلسطین را اعلام کرد، به یاد شعری از محمود درویش افتادم که سالها پیش به فارسی برگردانده بودمش، «بر سینه درخت سروی در حیفا، نوشته‌ام: باز می‌گردم».
من ابومازن را از نزدیک می‌شناسم، بارها با او ملاقات کرده‌ام و در آخرین دیدار، او را مصمم‌تر از همیشه برای رفتن به سازمان ملل جهت پذیرش کشورش به‌عنوان عضو ناظر، یافتم. اگر در فلسطین و منطقه ما تنها یک صلح‌خواه صادق وجود داشته باشد او کسی جز ابومازن نیست. اگر اسرائیل نتواند با او صلح کند، فاتحه صلح را باید خواند چون هیچ رهبری در فلسطین وجود ندارد که آبرو و اعتبار ابومازن را داشته باشد و در عین حال از شجاعت لازم برای امضای پیمان صلح برخوردار باشد.

December 07, 2012

راديو فرانسه

rfi_logo.png

مردم حق دارند تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
2012-12-06T154228Z_1634207584_GM1E8C61TLH01_RTRMADP_3_EGYPT-POLITICS.jpg

بدنبال درگیری‌های خونین شب گذشته در مصر که به کشته شدن ۵ تن و زخمی شدن ٣٥۰ تن دیگر منجر شد ارتش مصر در اطراف ساختمان قصر ریاست جمهوری این کشور مستقر شده است. در همین حال، ناوی پیلای- کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، از دولت مصر خواستار حفاظت از تظاهرکنندگان و پیگرد افرادی شد که دست به خشونت می‌زنند. وی در ادامه گفت مردم حق دارند تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند...

گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن

Download file

December 06, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

پنجشنبه ۰۶/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 05, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

چهارشنبه ۰۵/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 04, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

سه شنبه ۰۴/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download file

December 04, 2012

پنجره اي رو به خانه پدري

shahyad-12.jpg

دوشنبه ۰۳/۱۲/۲۰۱۲

تصوير بخش نخست:
Download file

تصوير بخش دوم:
Download file

صدا بخش نخست:
Download file

صدا بخش دوم:
Download fileadvertise at nourizadeh . com