January 14, 2022

تفسیر خبر جمعه ۲۴ دی

از بیت رهبری جمهوری اسلامی تا جاسوسی در اسرائیل

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۴ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91115

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pn51sD5BSXE

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-jan-1-k-1

January 14, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91109

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9q-uNIf8KAQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665860169

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140122-2?si=46dbdf5f2c76494882825dda4d235e55&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140122-k?si=5b8352aca1184414a132bbd93bd0a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 13, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91072

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lMLN7tcdnFI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665446431

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130122-2?si=93219b029a444397bab39c5cd7be5225&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130122-k?si=0e813958cee14dcaa1659f0d1921763e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 12, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محمد صدیق یزدچی (اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91035

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7wkYYDOpTFI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665213857

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120122-2?si=58f8f55b7a95449aba2be4adc9b4e48a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120122-k?si=f7b2a8d6944f473a86328358979d1ea0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 11, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۱ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل معیشت مردم و دروغ و نیرنگ رژیم جهل و جور و فساد، مجوز خامنه ای برای گرفتن وام از بانک جهانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90975

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1tHshnUFdBE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/664910276

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110122-2?si=4d8108f76baf48f09a5e0dc13ab27eca&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110122-k?si=9d48c95a7ed54cc883c46edbb6280cf1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 10, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۰ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل مرگ بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز در زندان، سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، ملاقات احمد مسعود و طالبان در تهران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90917

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Nq9UXbjVqtk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/664404760

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100122-2?si=f0667e6fc7864f87b2f4c423a99a2968&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100122-k?si=951d925fda694d6e8b0fa91bd2624851&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 07, 2022

تفسیر خبر جمعه ۱۷ دی

.
سالگرد نخست وزیری دکتر شاپور بختیار و رویدادهای دیگر

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۷ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90841

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/q2jWf2POIgA

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-jan-1-k-1

January 07, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90852

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QDeimLCjGqM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/663202740

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070122-2?si=ee2800b6255e4be6aba70cea50fc7a48&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070122-k?si=8750ad25beec4f40907a71d92cd8775c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 06, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90774

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LD0BrIUn28E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662852502

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060122-2?si=78c687d2124e4387aeaf9a4a695f8d01&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060122-k?si=d181c3a812b145cb93acb73076ba49d8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 05, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90764

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jZrJ1Z24Ups

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662621795

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050122-1?si=c66999d663654d258c76e31c79bd9632&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050122-k?si=11c22ccdff244200bd278179114d53e7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 04, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۴ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل سخنان ابراهیم رئیسی و قصاص ترامپ، اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره اسرائیل و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90721

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jXt6aQjzLfQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662360041

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040122-2?si=6d838b9ba4194cdfa323ce21ed652992&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040122-k?si=47dcbc91e4e94942bdaa83efad08d22e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

January 03, 2022

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۳ دی

در پنجره ای رو به خانه پدری امروز به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ویژه برنامه ای خواهیم داشت در وصف دکتر صدرالدین الهی با حضور میهمانان برنامه خانم نوشابه امیری و آقایان هوشنگ اسدی، فریدون شیبانی و ایرج ادیب زاده. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90662

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dU6FyoFZQpw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662039859

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030122-2?si=ec3965260be24753a780779fd7dcb430&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030122-k?si=db115259962c4015b15b9b78bce966c6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharingadvertise at nourizadeh . com