March 31, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


سه شنبه ۳۱/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 30, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


دوشنبه ۳۰/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 30, 2009

سايت اينترنتي صداي آمريكا

VOA_News_Site.jpg

ایران و افغانستان همدلان هزاره ها

iran afghan.bmp

آنچه در بعضی متون تاریخی به فتنه افاغنه معروف شده است و نظر به حمله محمود افغان به پایتخت ایران در پایان دولت صفوی دارد امروز با دگرگون شدن مفهوم تاریخ نگاری به تلاش یکی از حکام سرزمینهای تابعه ایران برای دست انداختن بر حکومت تغییر معنا داده است. به عبارت دیگر محمود آن روز بیگانه ای نبود که مثلا هم چون تموچین مغول به ایران لشکر کشیده باشد بلکه سرداری ایرانی بود که در سرزمینی تابعه ایران متولد شده بود.

جدایی افغانستان از ایران هرگز جدایی دلها و جانها را بین دو ملتی که مشترکاتشان هزار بار بیش از مفترقات آنهاست به وجود نیاورد. از حمله آخرین عموی پادشاه (ناصرالدین شاه) برای تثبیت حاکمیت ایران بر هرات بیش از یک قرن و نیم گذشته است با اینهمه هنوز هم مسافر هرات از دیدن شباهتهای دروازه غربی افغانستان با مشهد دروازه شرقی ایران به شگفتی میافتد. نانوایی های مشهد همان نانی را می پزند که خبازان هراتی به تنور می زنند. سیب سرخ و گیلاس خوش طعم و تیل (طالبی خراسانی) مشهدی طعنه به همریشه های هراتی و بلخی خود می زنند. در مزار که پرچم سبز علوی را استاد خلیلی معاون رییس جمهوری افغانستان در لحظه تحویل سال و فرارسیدن نوروز بالا برد محبوبیت گوگوش را حتی ارباب عمائم تأیید می کنند و حضرت فردوسی البته جایی والاتر از تاریخ در دلهای مردمی دارد که از بدخشان و طالقان تا نیمروز و زابل و قندهار حضور دارند ...

March 29, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

بمباران سلاحهاي اهدائي جمهوري اسلامي در سودان

در برنامه امروز زير ذره بين در صداي آمريكا دكتر علي رضا نوري زاده در پاسخ پرويز بهادر حمله هواپيماهاي اسرائيلي به كاروان سلاحهاي ارسالي جمهوري اسلامي به سودان را مورد بررسي قرار ميدهد.۲۸/۰۳/۲۰۰۹

sudan.gif

Download file

March 28, 2009

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file

March 28, 2009

یکهفته باخبر

KAYHAN-1.jpg

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم؟

از سه شنبه 17 تا جمعه 20 مارس
دو هفته پیش در پایان نوشته‌ام، اشاره کوتاهی به نوروز داشتم و پیش خود می ‌پنداشتم در شماره بعدی حتماً از سالهای خوش استبداد و نوروزهای پر از زندگی و شور عصر طاغوت!! خواهم نوشت. آن سالهائی که با صدای مرحوم راشد سال را تحویل می‌کردیم و گاه در موج موج بانگ نقاره خانه حضرت در مشهد، یک سال نیز در نجف بودم و حضور گسترده نوروز را بر زندگی اهالی آن دیار که عاشقانه به ایران می‌نگریستند، از نزدیک دیدم و حس کردم. سال که تحویل می‌شد و پیامهای شاه و ملکه و این آخری‌ها ولیعهد پخش می‌شد، با برنامه‌های متنوع رادیو تلویزیون که چند سالی خود نیز در تولید و پخش جزء کوچکی از آن نقش داشتم، روزهای عید، طعم و رنگ و زنگ شادی داشت.

March 28, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


جمعه ۲۷/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 28, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي سفر ناگهاني منوچهر متكي وزير خارجه رژيم ولايت فقيه به كشور موريتاني

mottaki_moritania-02.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با سفر ناگهاني منوچهر متكي وزير خارجه رژيم ولايت فقيه به كشور موريتاني٬ پاسخ ميدهد. ۲۷/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 27, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

درحاشيه دعوت جمهوري ولايت فقيه به كنفرانس افغانستان در هلند

Afghanistan-01.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با دعوت ايران براي حضور در كنفرانس ويژه افغانستان در هلند پاسخ ميدهد. ۲۶/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 26, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


پنجشنبه ۲۶/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 26, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با پيامهاي رد و بدل شده بين رهبران ايران و آمريكا ٬اوضاع حقوق بشر برپايه گزارش عفو بين الملل ٬ بحران اقتصادي و...به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.۲۵/۰۳/۲۰۰۹

تصوير

Download file

March 25, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

گزارش تازه سازمان عفو بين الملل ووضع اعدامها در ايران

Amnesty_International-34.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ دررابطه با گزارش تازه سازمان عفو بين الملل٬ ووضع اعدامها در ايران ٬ پلسخ ميدهد. ۲۵/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 25, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


چهارشنبه ۲۵/۰۳/۲۰۰۹

صدا

Download file

March 24, 2009

Happy Nowruz From Obama

By ANTHONY ZEITOUNI (Special to the Middle East Times) March 24, 2009

NEW PRESIDENT, NEW OUTLOOK -- Iran's government recognized U.S. President Barack Obama's Nowruz message as an historic departure onto a path that broke from the previous administration's buzzwords of "axis of evil," "regime change" and "use of force," one Iranian researcher says. the illustration shows Obama, the 44th U.S. president, and White House. (Lexington

obama.bmp

Nowruz marked the first day of spring and the beginning of the year on the Iranian calendar. This year, U.S. President Barack Obama marked the start of Persian New Year with an unprecedented initiative to congratulate both the Iranian people directly and the leaders of Iran by purposely using the name that they chose for their country, the "Islamic Republic of Iran."


March 24, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

تصوير
Download file

صدا

Download file

March 23, 2009

سايت اينترنتي صداي آمريكا

VOA_News_Site.jpg

تفاوتهای دو پیام...

ارسال پیام از سوی رییس جمهوری ایالات متحده به ایرانی ها به مناسبت حلول سال نو خورشیدی در طول سالهای اخیر برای ما ایرانی ها در داخل و خارج کشور نشانی از حرمت نهادن آمریکا به فرهنگ و جایگاه تاریخی ما در جامعه بین المللی است. با اینهمه حضور نظامی که از همان ابتدای روی کار آمدنش به روی نوروز شمشیر کشید و برای زدودن اعتبار هر آنچه ریشه در جان و جهان تاریخی ما داشت کوشید، پیامهای ارسالی از آنسوی اقیانوس ها بازتابی نه درخور مضامین آنها داشت و نه آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار گرفت.
0bama.jpg

March 23, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

اوباما در پيام خود به ملت و دولت ايران به دنبال چي است؟
digest200802_obama_and_ahmadinejad.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا٬دررابطه با پيام نوروزي پرزيدنت اوباما به ملت ايران پلسخ ميدهد.۲۱/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 23, 2009

دو روز اول

2Rooz-Farhoudi-333.jpg

در اين برنامه علي رضا نوري زاده به سوالات بيژن فرهودي در رابطه با پيام پرزيدنت اوباما به ملت و دولت ايران٬آخرين تحولات در صحنه انتخابات و...پاسخ ميدهد. ۲۲/۰۳/۲۰۰۹

تصوير
Download file

صدا

Download file

March 21, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

حمله سپاه به وبلاگها و سايتهاي مخالف به بهانه حفظ عفت عمومي

Sepah.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا٬دررابطه با حمله اخير سپاه پاسداران به سايتها و وبلاگهاي سياسي و فرهنگي و ...پاسخ ميدهد.

Download file

March 20, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۲۰/۰۳/۲۰۰۹
تصوير
Download file

صدا

Download file

March 20, 2009

يادبود اميدرضا

omid reza.jpg

March 19, 2009

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان

Download file

March 19, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

درگذشت مشكوك اميد رضا مير صيافي٬ در زندان رژيم ولايت فقيه

OmidReza_Mir_Sayyafi-45.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با درگذشت مشكوك اميد رضا مير صيافي٬ روزنامه نگار و وبلاگ نويس جوان در زندان رژيم ولايت فقيه٬ پاسخ ميدهد.۱۹/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 19, 2009

لحظه اي چند بر اين لوح كبود

اميدرضا انگونه كه ناگهاني در زندگي ما سرزد ناگهان تر پركشيد.تورج نكهبان كه بسيار دوستش ميداشت نماند تا با هم در پرپرشدنش در زندان ولي فقيه گريه كنيم ٬ اميد ميرصيافي ساعاتي پيش از مرگ مشكوكش با تلفن خشم خود را از ولايت جهل و جور و فساد فرياد كرد.آرامش كردم اما...دريا اگر بگريم كم است .صدام فرزاد را كشت ٬ رژيم ولايت اميدرضا را٬ پايان او را ديديم ٬ پايان اينها را هم خواهيم ديد.

OmidReza-25.jpg

اميد٬
يك لحظه بود.
لبخند ساده اي ٬
در بامداد گريه ي ميهن
از راه دور ميآمد
بازنگ اتفاقي
يك چشمه نوررا٬
درشام غربتم مي باريد.

***
اميد٬
در حس بيگناهي خود٬
فرداي آفتابي ميهن را
تصويركرده بود...

March 19, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۱۹/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 19, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با نامزدي ميرحسين موسوي وانصراف خاتمي ٬مرگ ناگهاني اميد رضا ميرصيافي روزنامه نگار و وبلاگ نويس جوان در زندان اوين ٬بحراني اقتصاد و...به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.
۱۸/۰۳/۲۰۰۹

تصوير
Download file

صدا
Download file

March 18, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۱۸/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 18, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي كنار رفتن محمد خاتمي از صحنه رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري

Khatam-mosavi-190.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با كنار رفتن محمد خاتمي از صحنه رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري٬ پاسخ ميدهد.۱۸/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 17, 2009

سايت اينترنتي صداي آمريكا

VOA_News_Site.jpg

گزارش: سید خندان رفت!

Khatami-khandan-19.jpg

از عليرضا نوری زاده
17/03/2009

سهراب سپهری «سیاست» را قطاری می دانست که خالی می رفت، ماکیاول بر این باور بود که سیاست عرصه فرصت طلبی، نامردی و چشم بستن بر همه فضائل است. به تعبیری هدف هر وسیله ای را توجیه می کند. درایران معاصر دولتمردان فضیلت محور، همه گاه کلاهشان پس معرکه بود، و آنها که پایبند هیچ عهد و اخلاقی نبودند، بر صدر می نشستند و قدر می دیدند. طی سه دهه در ایران، کسانی به دولت و بعضا ثروت رسیدند که در آزمایش اخلاق، نمره ای بالا تر از صفر نمی آوردند.

March 17, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۱۷/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 16, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

دوشنبه ۱۶/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 14, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

تحريم ها ادامه دارد٬خوشبيني بي پايه بود.

AP_US_Obama_13MAR09_2 obama.jpg
در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با تمديد تحريمها عليه ايران توسط پرزيدنت اوباما پاسخ ميدهد.۱۴/۰۳/۲۰۰۹

March 14, 2009

يكهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

سه ‌شنبه 3 تا جمعه 6 مارس
این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست

پیشدرآمد: جمشید چالنگی عزیزم بهت زده است. چهل و دو سال رفاقت آن هم از نوع ثابت و دائمی و غیرقابل تغییرش به من یاد داده که بایک نگاه در چشم جمشید، حال و هوای دلش را دریابم. با حیرت به دختر هوشنگ زل‌ زده است كه پرجذبه ميخواند و هنوز از تعقیب نگاهش فارغ نشده‌ام، به سوی بیژن چشم می‌دوزد. مجلس سماع جانانه‌ای برپاست. در ایالت ویرجینیا، زیر گوش دارالخلافه استکبار واشنگتن. کامکارها می‌نوازند و می‌خوانند، و من حیرت جمشید را می‌گذارم و پر می‌کشم به سال دوم دانشکده حقوق، روزی که نامه فریدون صدیقی در مجله فردوسی به دستم رسید: «علیرضاجان، مادرم رفت». عباس پهلوان عزیز و بزرگ من که عمرش دراز و سایه‌اش بر سر همه ما فرزندانش در مجله فردوسی مستدام باد، کار وردستی سردبیر را به من سپرده بود. بیست سالم بود و در کنار کارهای هفتگی مجله از جمله «گزارش شهری» که با نام مستعار ع ـ ناوک می‌نوشتم، نامه‌های شاعران جوان شهرستانی را پاسخ می‌دادم و کم و بیش با الک کردن واژگانش، شهرکهائی از آنها را در صفحات وسط به چاپ می‌رساندم.

March 14, 2009

تفسير هفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان

Download file

March 13, 2009

زيرذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

تصويب بودجه به چه قيمت؟

ahmadinejad.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با تصويب بودجه سال ۸۸ درمجلس شوراي اسلامي پاسخ ميدهد.۱۳/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 13, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg


جمعه ۱۳/۰۳/۲۰۰۹

Download file

March 12, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي اجلاس سازمان همكاري اقتصادي در تهران

ECO-09.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با اجلاس سازمان همكاري اقتصادي در تهران٬ پاسخ ميدهد. ۱۲/۰۳/۰۹

Download file

March 12, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنجشنبه ۱۲/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 12, 2009

Iran Conference

Talking to Iran
Next Century Foundation

neeeeeeeeeeext.bmp

A one day conference aiming to provide a picture of the current media environment in Iran and the most effective formats for broadcasting to Iranian audiences. Organised by The Next Century Foundation and held with support from The US Media Outreach Centre at the US Embassy

March 12, 2009

Stoned in Tehran

NixonCenter-132.jpg

The Iranian nuclear program continues despite widespread international objection, and its sponsorship of terrorist organizations, such as Hezbollah, poses a constant threat. Furthermore, Iran’s regional and global influence is potent and growing, in part due to its vast energy resources, making Iran’s ambitions even more pressing. In order to provide answers to these questions, as well as offer a unique perspective on the domestic sociopolitical landscape of Iran, the Nixon Center hosted a panel discussion entitled “Iran: Questions for the Next Administration” .

March 12, 2009

U.S.-Iran Relations


logo.gif


On March 5, The Nixon Center hosted a luncheon discussion on U.S.- Iran relations with key note speaker Reza Pahlavi, former Crown Prince of Iran, and prominent Iranian expatriates Dr. Mehrdad Khonsari and Dr. Ali Reza Nourizadeh. The event, which was moderated by the Center’s Director of Regional Strategic Programs Geoffrey Kemp, focused on relations between the two countries under the new U.S. administration and this year’s presidential elections in Iran. Reza Pahlavi's opening remarks can be read here. Additionally a publication by The Democratic Alternative, a public affairs group dedicated to peaceful political transition in Iran and written by Dr. Mehrdad Khonsari can be found here.

March 12, 2009

سايت گذار...

ایران و آمریکا: رابطه آری یا نه؟

Iran_USA_657.jpg

نظرخواهی گذار از کارشناسان درباره‌ گفت‌وگوی احتمالی دولت ایران و آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران

اشاره: چندی پيش در لندن نشستی با عنوان «جايگزين دموکراتيک» (Democratic Alternative )برگزار شد. در اين سمينار يک روزه، در هتل کنزيگتون لندن، سخنرانان به بررسی موانع حاضر بر سر راه تحقق دموکراسی در ايران پرداختند و به چشم انداز سی‌سال آينده‌ی ايران نگاهی از سر تامل انداختند. در اين نشست که به منظور رايزنی و به هدف گفت‌و‌گو ميان گروه‌های دموکراسی‌خواه برگزار می‌شد، تنی چند از اصحاب مطبوعات و فعالان سياسی و دانشجويان حضور داشتند، تا هر يک، به زعم خويش، دشواری‌های برقراری دموکراسی را در ايران امروز برشمارند. شاهزاده پيشين ايران، رضا پهلوی نيز ميهمان ويژه‌ی اين برنامه بود که خود را از پاريس به لندن رسانده بود تا برای لحظاتی کوتاه به بيان ديدگاه‌های خود در رابطه با مسایل امروز ايران بپردازد. .
در حاشيه‌ی اين نشست دکتر رضا تقی‌زاده (استاد علوم سياسی دانشگاه‌های اسکاتلند)، دکتر علی رضا نوری‌زاده (روزنامه‌نگار و تحليل‌گر سياسي)، شهران طبری (عضو شورای شهر وست مينستر، فعال سياسی و خبرنگار)، و پرويز دستمالچی (نويسنده و فعال سياسی) ميهمانان برنامه‌ی «جايگزين دموکراتيک»، به پرسش عملی بودن برقراری رابطه‌ی احتمالی ايران و آمريکا و تاثيرات اين رابطه بر انتخابات آتی رياست جمهوری در ايران پاسخ دادند. ...

March 12, 2009

سايت گذار...

از سرکشی زمینی تا دلکشی اثیری

گفت‌و‌گوی محمد صفریان با علیرضا نوری‌زاده

forough.jpg

اشاره: چهل و دو سال گذشت؛ از مرگ زنی که مثل هیچ کس نبود. فروغ فرخزاد جور دیگر زیست و طور دیگر سرود. شعر فروغ بانگ اعتراض زنانی بود که در درازای تاریخ دین‌زده، از اصل و هویت و حق‌شان بازمانده بودند. به مناسبت سالروز درگذشت فروغ فرخزاد گفت‌وگویی کوتاه با علی‌رضا نوری‌زاده در باب شعر فروغ انجام داده‌ایم.


March 12, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با نامزدي ميرحسين موسوي ٬اعتراض معلمان٬اوضاع بحراني اقتصاد كشور٬اضهارات هوشيار زيباري پيرامون مرزهاي ايران و عراق و...به سوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند.

تصويري
Download file

صدا

Download file

March 11, 2009

سايت اينترنتي صداي آمريكا

VOA_News_Site.jpg

ایران و مغرب جدال امیرالمومنین و ولی فقیه
090309130455_morroco_iran226.jpg

اسدالله علم، دولتمرد سرشناس عصر پهلوی دوم و وزیر دربار مقتدر محمد رضا شاه، در یاداشت های روزانه اش که تحت عنوان خاطرات علم در شش جلد منتشر شده است جا به جا از نگرانیهای شاه نسبت به سرنوشت ملک حسن دوم یاد کرده است. در روزهای بالارفتن پرچم قومیت توسط عاشقان عبدالناصر و ناسیونالیستهای سوسیالیست بعثی و انقلابیهای مارکسیست البته پادشاهان از نوع حسن و حسین در خطر بودند...

March 11, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

چهار شنبه ۱۱/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 11, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي اظهارات وزير خارجه عراق هوشيار زيباري در مورد اختلافات مرزي با ايران

Zibari_15.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با اظهارات وزير خارجه عراق هوشيار زيباري در مورد اختلافات مرزي با ايران٬ پاسخ ميدهد.۱۱/۰۳/۰۹

Download file

March 10, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۱۰/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 09, 2009

امنيت خانه مباركه...

امنيت خانه مباركه ولي فقيه در وطن و همتاي در جوار وطنش رهبر شعبه فارسي زبان حزب مقبور بعث در چهارچوب تلاشهاي خود براي بي اعتبار كردن هر آنكه عشق به خانه پدري در سينه دارد اخيرا با درست كردن اي ميلي شبيه به اي ميل هات ميل من
(alirezanoorizadeh@hotmail.com)به ارسال مطلبي تحت عنوان اعتراف پرداخته و مدعي شده كه من از كرده خود در مبارزه با رژيم جهل و جور و فساد پشيمانم.ضمن تكذيب اين مطلب سرتاپا جعلي يادآور ميشوم كه با همه وجود تا برقراري نظامي مردمسالار و سكولار در ميهنم مبارزه من و يارانم عليه استبداد حاكم و استبداد مغلوب ادامه خواهد داشت.اينهم متن اعلاميه جعلي:

March 08, 2009

دو روز اول

2Rooz-Farhoudi-333.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با قطع روابط مراكش با جمهوري اسلامي ٬ رفسنجاني در عراق٬ برنامه هاي كانديداهاي رياست جمهوري٬ حماس وجهاد اسلامي٬ آيت الله منتظري٬ و ... به پرسشهاي بيژن فرهودی پاسخ ميدهد. ۰۸/۰۳/۲۰۰۹

لينك
Download file

صدا
Download file

March 07, 2009

بهاي سايت هاي ما

yourwebsitevalue_blue.jpg

براي من ارزش گزاري روي سايتم تنها از سوي شما كه فيلترها را ميشكنيد ميسر است ؛با اين همه اين سايت آمريكائي كار جالبي كرده و بر اساس تعداد مراجعان به سايت به صورت مستمر سايت ها را قيمت گذاري كرده است. نگاه كنيد بهاي سايت يك نفره مرا با سايتهائي كه ادعاي جهان شمولي و نمايندگي از قاطبه اهالي محترم ولايت دارند.حقا كه خوش بود گر محك تجربه(اينجا به معني آمارگيري ) آيد به ميان....(ميتوانيد با ذكر آدرس سايتها ارزش دلاري آنها را دريابيد.)


Download file

آدرس :http://www.yourwebsitevalue.com/

آدرس صفحه بهاي سايت من:http://www.yourwebsitevalue.com/details/nourizadeh_com.html

March 06, 2009

تفسيرهفته

New_IRTV-19.jpg

تلويزيون ايرانيان


Download file


March 06, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

جمعه ۰۶/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 06, 2009

یکهفته با خبر

KAYHAN-1.jpg

توبه فرمایان چراخود توبه کمتر می‌کنند

سه ‌شنبه 24 تا جمعه 27 فوریه
پیشدرآمد: هنوز اینجایم، چیزی به اندازه دو ساعت بالاتر از شهر فرشتگان در منطقه‌ای که روزگاری نه چندان دور بوی پرتقال و نارنج و لیمو مشام زائران را می‌نواخته، از این رو «پرتقال محله»اش نام کرده‌اند. در حاشیه‌اش شهرکی است در حصار درخت و دریاچه‌های دست ساخته با مردمانی که تا یک سال پیش از رنگ و رو و دروازه‌ خانه‌شان می‌شد فهمید در این سوی جهان بهشت خود را یافته‌اند. حالا البته اوضاع اقتصادی از تعداد اتومبیلها در برابر خانه‌هاشان کاسته و چهره‌هاشان را از رنگ و روغن پرداخته است.

March 06, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي سخنان وزير خارجه منوچهر متكي در پاسخ به اظهارات وزير خارجه عربستان

Mottaki_Faissal-12.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با سخنان وزير خارجه رژيم ولايت فقيه منوچهر متكي در پاسخ به اظهارات وزير خارجه عربستان شاهزاده سعود الفيصل٬ پاسخ ميدهد.۰۶/۰۳/۰۹

Download file

March 06, 2009

پايان حاج سعيد

رهبر سعيدجانش ميخواند
در دستگاه مرگ وشكنجه
نامش
معناي زجروكشتن و خاكستر بود.
اما؛
روزي كه واجبي در حلقش كردند
تنهاترين شكنجه گر تاريخ شد.

اين ؛

پايان حاج سعيد است
پايان ...


saied1.jpg

March 05, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي گردهمائي حمايت از مردم فلسطين در ايران

Conference_Support_Palestine-1.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با گردهمائي حمايت از مردم فلسطين در جمهوري اسلامي ٬ پاسخ ميدهد.۰۵/۰۳/۰۹

Download file

March 05, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

پنج شنبه ۰۵/۰۳/۲۰۰۹

صدا
Download file

March 04, 2009

تفسير خبر

Tafssir-Khabar_W.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با كنفرانس حمايت از مردم فلسطين در تهران٬ كنفرانس شرم الشيخ براي بازسازي غزه٬ سفر هاشمي رفسنجاني به عراق ...به سئوالات جمشيد چالنگي پاسخ ميدهند. ۰۴/۰۳/۲۰۰۹

لينك
Download file

صدا
Download file

March 04, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي اظهارات وزير خارجه آمريكا در ديدارهايش با مقامات عرب در مورد جمهوري اسلامي

helary-clinton.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش رامش از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با اظهارات وزير خارجه آمريكا خانم هيلاري كلينتون در ديدارهايش با مقامات عرب در مورد جمهوري اسلامي٬ پاسخ ميدهد.۰۴/۰۳/۰۹

Download file

March 03, 2009

پنجره اي رو به خانه پدري

Panjereh-121.jpg

سه شنبه ۰۳/۰۳/۲۰۰۹

قسمت اول

Download file

قسمت دوم

Download file

March 01, 2009

زير ذره بين

Zarrehbin dar seda.jpg

ارزيابي سفر رئيس جمهور رژيم ولايت فقيه محمود احمدي نژاد به چند كشور آفريقائي

Ahmadinejad_Africa-1.jpg

در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا٬ در رابطه با سفر رئيس جمهور رژيم ولايت فقيه محمود احمدي نژاد به چند كشور آفريقائي٬ پاسخ ميدهد.۲۸/۰۲/۰۹

Download fileadvertise at nourizadeh . com